» Uutishuone » Lausunnot » Lausunto korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta

Lausunto korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta

Sivistystyönantajat pitää korkeakoulutuksen saavutettavuutta tärkeänä asiana, mutta suunnitelmasta ei käy selvästi ilmi, mitä ollaan tavoittelemassa. Saavutettavuuden parantamisessa tulee nojata olemassa olevaan saavutettavuutta koskevaan lainsäädäntöön ja sen toteuttamiseen, korkeakoulujen jatkuvaan itsenäiseen kehittämiseen ja koulutusasteiden väliseen yhteistyöhön. Sivistystyönantajat ei kannata erillisen saavutettavuusvelvoitteen lisäämistä yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400 639 331