» Uutishuone » Lausunnot » Lausunto kolmansista maista tulevien opiskelijoiden ja tutkijoiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevasta laista

Lausunto kolmansista maista tulevien opiskelijoiden ja tutkijoiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevasta laista

Sivista pitää oleskeluluvan pidentämistä koko tutkinnon tai opintojen suorittamisen keston ajalle erittäin kannatettavana. Lupien pidennys olisi laajennettava koskemaan myös esimerkiksi tohtoriksi kouluttautuvia. Oleskeluluvan tyypin muutos jatkuvaksi on myös kannatettavaa, mutta samalla on huolehdittava siitä, että muutos ei estä lukuvuosimaksujen perimistä kolmansien maiden opiskelijoilta.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: Heikki Holopainen, p. 0400 639331