» Uutishuone » Lausunnot » Lausuimme toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösehdotuksista

Lausuimme toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösehdotuksista

Lausuimme opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösehdotuksista. Esitysluonnoksessa ehdotetaan täsmennettäväksi ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen opintojen yhdistämistä ja kaksoistutkinnon suorittamista koskevia säännöksiä sekä lukiolaissa että ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi mahdollisuudesta laajentaa ammatillista perustutkintoa yksilöllisesti yli 180 osaamispisteen. Ammatillisen koulutuksen määräraha ehdotetaan jaettavaksi kahteen erilliseen rahoitusväylään, jotka olisivat oppivelvollisuuskoulutuksen rahoitus ja jatkuvan oppimisen rahoitus.

Sivista suhtautuu ehdotukseen kriittisesti, eikä kannata sen antamista hallituksen esitykseksi. Keskeisin ongelma liittyy ammatillisen koulutuksen rahoituksen jakamiseen kahtia oppivelvollisten ja jatkuvan oppimisen rahoitukseen, kun päinvastoin ammatillista koulutusta tulisi kehittää kokonaisuutena. Lisäksi kyseenalaistamme valmistelun kiireen sekä riittävän tietopohjan puuttumisen aiempien uudistusten vaikutuksista. Sivista katsoo, että kaksoistutkinnon ja kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden aseman selkeyttäminen on tarpeellista, mutta ehdotettujen muutosten taloudellisia ja muita vaikutuksia ei ole kuitenkaan arvioitu riittävän kattavasti.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode (ammatillinen), p. 040 168 6836 & elinkeinopoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen (lukio), p. 040 356 6082