» Uutishuone » Lausunnot » Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sivista lausui Eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä oppivelvollisuusiän laajentamisesta ja siihen liittyvistä laeista. Sivistan mukaan uudistuksen toimeenpanon aikataulu on liian tiukka. Etenkin koronapandemian keskellä koulutuksen järjestäjillä tulisi olla enemmän aikaa uudistuksen kunnolliseen toimeenpanoon. Lisäksi uudistukselle varatut resurssit ovat alimitoitetut ja esitetyssä muodossa uudistus uhkaa niin koulutuksen laadukasta järjestämistä kuin koulutuksen saavutettavuutta.

Lue koko lausunto