» Uutishuone » Lausunnot » Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Sivistystyönantajat oli eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana liittyen hallituksen esitykseen hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä. Sivista ei kannata esitettyä opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden siirtoa uusien hyvinvointialueiden vastuulle. Opiskeluhuollon työn ydin on toimia osana kouluyhteisöä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) määrittelee oppilaitoksen hyvinvointityön perustaksi yhteisöllisen, jokaista osallistavan ja ennaltaehkäisevän työn. Opiskeluhuollon keskeisten ammattihenkilöiden eli psykologien ja kuraattoreiden työssä olennaista on yhteisöllinen työ koko oppilaitoksen tasolla yhteistyössä henkilökunnan, lasten ja nuorten sekä sidosryhmien kanssa. Hallituksen esitys vaikeuttaa yhteisöllisyyden rakentamista oppilaitoksissa.

Sivistan lausunnossa nostetaan esiin myös, että korkeakoulujen maksamat harjoittelumaksut tulee poistaa myös yliopistojen sosiaalialan koulutuksilta sekä ammattikorkeakoulujen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksilta.   Tätä koskeva esitys valmisteltiin viime vaalikaudella käsittelemättä jääneeseen sote-järjestämislakiin. Esitys ei kuitenkaan sisälly nyt eduskunnan käsittelyssä olevaan sote-lakipakettiin.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
Laura Rissanen, johtaja, p. 041 540 4505