» Uutishuone » Koulutukset » Yksilöperusteinen työsuhteen päättäminen

Yksilöperusteinen työsuhteen päättäminen

Ajankohta: 30.9.2020 klo 10-15, järjestetään webinaarina
Kohderyhmä: rehtorit, esimiesasemassa olevat ja HR-henkilöstö
Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet

Koulutuksen keskeinen sisältö:
• Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa
• Johtaminen ja esimiestyö
• Työsuhteen päättämisen juridiikkaa
o Koeaikapurku
o Varoitus ja irtisanominen
o Purku
• Ongelmatilanteiden arviointi ja menettely
• Työsuhteenpäättämisperusteita
o Työvelvoitteiden laiminlyönti ja ohjeiden vastainen menettely
o Alisuoriutuminen

Ilmoittautumislinkki