» Uutishuone » Koulutukset » Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työehtoihin liittyvät peruskysymykset

Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työehtoihin liittyvät peruskysymykset

Ajankohta: 5.10.2022 klo 9–12, Teams

Kohderyhmä: Uudet esihenkilöt, harjoittelukoulujen hr- ja palkanlaskentahenkilöstö

Kouluttajat: Työmarkkinalakimiehet ja -asiantuntijat

Koulutuksen keskeinen sisältö:

Perehdytään jäsenneuvonnassa esiin nousseisiin kysymyksiin esimerkkien avulla.

  • Opettajan palkkamääräykset
  • Työajan määräytyminen – opetusvelvollisuustyöaika
  • Opettajien kesäkeskeytys ja lomaraha
  • Sairausajan palkka ja perhevapaat

Tilaisuus on maksuton.

Tilaisuuteen ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki lisätään Sivistan jäsensivuille.