» Jäsenyys » Miksi jäseneksi?

Miksi jäseneksi?

Sivistystyönantajat edustaa 340 sivistysalan työnantajaa, joiden palveluksessa on 60 000 työntekijää. Neuvottelemme alan työehdoista, koulutamme jäseniämme sekä vaikutamme alan kehitykseen yhdessä virkamiesten, poliitikkojen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Jäsenten käytössä on monipuoliset ja asiantuntevat palvelut sekä työsuhteisiin että elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

  • Työehtosopimusneuvottelutoiminta ja työlainsäädäntöön vaikuttaminen
  • Jäsenneuvonta ja koulutus työlainsäädännöstä ja työehtosopimuksista – liitossamme työskentelee seitsemän työsuhdeasioihin perehtynyttä juristia
  • Tietoa työvoimakustannuksista ja eläkkeistä sekä työmarkkinaneuvotteluista – käytössämme on tarvittaessa myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n eri alojen asiantuntijat
  • TES-erimielisyysneuvotteluiden ja työtuomioistuinprosessien hoitaminen
  • Elinkeinopoliittinen edunvalvonta
  • Ajankohtaisiin teemoihin liittyviä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia
  • Erikseen tilattaessa uutis- ja jäsenkirjeet suoraan sähköpostiin
  • Sivistystyönantajien Foorumi ja Työnantajaseminaari vuorovuosina
  • Laaja palkkatilastojen julkaisu ja organisaatiokohtainen palkkatilastopalaute
  • Toimialaa profiloivan tilasto- ja muun materiaalin tuottaminen

Lisäksi Elinkeinoelämän keskusliiton jäseniä palvelevat EK:n kaksi palveluyhtiötä: EK-Tieto Oy ja Työsuhdejuristit Oy.

EK-Tieto Oy on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n omistama yritys, joka järjestää jäsenyrityksille koulutusta työsuhdeasioissa, palkanlaskennassa, yritysverotuksessa ja kirjanpidossa sekä yritysturvallisuusasioissa.

Työsuhdejuristit Oy on EK-Tieto Oy:n tytäryritys, joka avustaa jäsenhintaan EK:n jäsenyrityksiä yleisissä oikeusasteissa käytävissä työsuhderiidoissa.

Lisätietoja EK:sta ja tämän palveluyhtiöistä.