» Esittely » Tietoa meistä » Avointa vaikuttamista

Avointa vaikuttamista

Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. Kerromme, ketä edustamme. Perustamme toimintamme asiantuntijuuteen ja faktoihin. Lausuntomme ja kannanottomme ovat julkisia. Pyrimme aktiiviseen ja rakentavaan vuorovaikutukseen sidosryhmiemme kanssa. Osallistuessamme lainvalmistelu-, neuvottelu- tai muuhun valmistelevaan työhön noudatamme yhteisesti sovittuja menettelytapoja. Vieraanvaraisuudessa noudatamme tavanomaisia ja kohtuullisia järjestelyjä.

Sellaiset sopimukset, päätökset sekä yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä. Kaikki luottamuksellisen tiedon vaihtaminen on kiellettyä kaikessa kilpailijoiden välisessä kanssakäymisessä. Luottamuksellista on mikä tahansa informaatio, jota ei ole julkisesti saatavilla ja jolla voi olla vaikutusta kilpailu- ja markkinakäyttäytymiseen.