» Esittely » Jäsentarinat » Vierumäki

Vierumäki

Monipuolinen koulutus- ja liikuntapalveluiden keskus

Suomen Urheiluopiston tarina käynnistyi vuonna 1927. Urheiluopistoidean oppi-isänä voidaan pitää Lauri ”Tahko” Pihkalaa, joka toi opistoajatuksen Yhdysvalloista.

Vierumäen kampuksella toimii kaksi erillistä oppilaitosta; Suomen Urheiluopisto sekä Haaga-Helian elämys- ja hyvinvointitalouden yksikkö. Suomen Urheiluopistolta löytyy kaikki liikunta-alan ammatilliset tutkinnot, kun taas Haaga-Helian tarjoaa korkea-asteen liikunta-alan opintoja.

Tutkintoon johtavissa koulutuksissa on vuosittain noin 1000 opiskelijaa, joka tekee Vierumäen kampuksesta Suomen suurimman liikunta-alan koulutuskeskittymän.

Noin puolet opiskelijamäärästä tulee ammatillisesta koulutuksesta ja puolet korkea-asteen koulutuksesta. Hieman yli puolet Suomen Urheiluopiston opiskelijoista ovat aikuisopiskelijoita. Vierumäki työllistää kokonaisuudessaan noin 350 henkilöä.

vierumaki.fi

Tarjolla kansainvälisesti ainutlaatuinen kokonaisuus koulutusta, työelämää ja huippu-urheilua

Vierumäen ydintoimintaa ovat koulutuspalvelut (vapaa sivistystyö ja ammatillinen koulutus), urheilupalvelut, vapaa-ajan liikuntapalvelut sekä yritysten työhyvinvointi- ja kokouspalvelut. Osaamista löytyy myös erilaisten kotimaisten ja kansainvälisten kongressien ja tapahtumien järjestämisessä.

Suomen Urheiluopiston tehtävänä on kouluttaa liikunta-alan ammattilaisia liikunnan ja urheilun eri toimintaympäristöihin yksityiselle palvelusektorille, järjestöihin ja kuntien sekä kaupunkien liikunta- ja vapaa-aikatoimeen.

– Vierumäki oppimisympäristönä, pedagogiikka ja sen koulutuspolut ovat maailmanlaajuisesti ainutlaatuiset, kertoo rehtori Jukka Leivo.

Ainutlaatuisuus syntyy yhtälöstä, jossa ammatillinen koulutus, korkeakoulu sekä liikunta-alan työelämä ovat samalla kampuksella. Yhteistyö eri tahojen kanssa tuo kaikille toivottua lisäarvoa.

Vastaavaa kokonaisuutta ei muualla maailmassa ole.

Vastaavaa kokonaisuutta ei muualla maailmassa ole, sanoo Leivo.

– Vierumäen pedagogiikkaa on pyritty viime vuosina kehittämään entisestään ja opetushenkilöstön yhteisvoimin syntyi tuotos, jossa on kuvattu ja sanoitettu meidän tapaa toimia, Leivo sanoo.

Vierumäen tavassa opiskelijat nähdään tavoitteellisina ja itseohjautuvina yksilöinä. Opiskelijan sisäistä motivaatiota halutaan tukea henkilökohtaistamalla opiskelua.

– Olemme oppimassa yhdessä ja pedagogisesti meitä ohjaavat yhteisöllinen oppiminen, projektipedagogiikka ja tiimioppiminen ja siihen liittyvät iKi-Tahko-koulutukset, Leivo kertoo.

iKi-Tahko-koulutukset toteutetaan tiimioppimisen menetelmällä, jossa korostuu kyky oppia yhdessä muiden kanssa ja synnyttää uutta tietoa. Koska merkittävä osa opiskelijoista asuu ja elää Vierumäellä, leimaa opiskelua vahva yhteisöllisyys. Edellä mainitut erityispiirteet mahdollistavat ja tukevat myös ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa lain ja asetusten edellyttämällä tavalla.

Vahvasti mukana työyhteisöjen kehittämisessä ja alueen palveluissa

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat tulevat eri puolilta Suomea, enemmistö kuitenkin Helsinki, Uusimaa ja Päijät-Hämeen alueelta. Haaga-Helian ammattikorkeakoulu tuo merkittävän lisän kampuksen kansainvälisyyteen, sillä Vierumäellä opiskelee opiskelijoita kaikilta maailman mantereilta.

– Tämä antaa hienon mahdollisuuden kotikansainvälistymiseen ja rohkaisee opiskelijoitamme hakeutumaan ulkomaan harjoitteluun sekä opiskelijavaihtoon, Leivo toteaa.

Yli puolet Suomen Urheiluopiston tutkinto-opiskelijoista on aikuisopiskelijoita, ja he luonnollisesti kehittävät jo koulutuksen aikana omaa osaamistaan ja työyhteisöä.

Yhteistyön lisääntyminen nuorten ja jo työelämässä toimivien aikuisopiskelijoiden välillä mahdollistaa myös nuorten opiskelijoiden työelämäsuhteiden kehittymisen jo kotikampuksella toimiessaan. Tämä helpottaa työpaikkajaksojen löytymistä, sekä edesauttaa mahdollisesti myös työllistymistä.

– Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön vahva sitoutuminen ja mukanaolo alueen palvelutuotannossa tuo kumppaneillemme sellaista lisäarvoa, jota on vaikea mitata rahassa, Leivo sanoo.

Vierumäen liiketoimintayksikkö Vierumäki Country Club Oy tarjoaa opiskelijoille myös hienon harjoittelumahdollisuuden maksullisen palvelutoiminnan ja yritystoiminnan saralla.

Tekemisen päämäärä arvioidaan yhteistyössä

Suomen Urheiluopistolle tärkeitä koulutuskumppaneita ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulun lisäksi, Heinolan lukio, Turun ammatti-instituutti sekä tietysti muu urheiluopistoverkosto.

Koulutukseen liittyvässä kumppanuudessa tärkeää on tunnistaa opiskelijan osaaminen ja tarpeet.

– Meillä tämä tarkoittaa opiskelijan henkilökohtaisen polun löytymistä ja siinä tukemista. Siihen liittyy vahvasti osaamisen kehittyminen, työllistyminen tai jatko-opintoihin sijoittuminen, Leivo kertoo.

Urheilun keskeisiä strategisia kumppaneita ovat lajiliitot ja muut valtakunnalliset ja alueelliset liikuntajärjestöt, kuten esimerkiksi jääkiekkoliitto, taitoluisteluliitto, golfliitto, voimisteluliitto, cheerleadingliitto, moottoriliitto, Olympiakomitea, Päijät-Hämeen Urheiluakatemia.

Vierumäen kampuksella toimivien liikuntajärjestöjen kanssa solmittu strateginen kumppanuussopimus ohjaa yhteistyön sisältöä ja toimintatapaa.

– Urheilun kumppanuudet ovat pitkäaikaisia ja strategiseen kumppanuuteen pohjautuvia. Yhteistyössä on arvioitu yhteisen tekemisen päämäärä sekä tunnistettu kumppanuuden pohjalta kaikille sen osapuolille syntyvä lisäarvo, toteaa Leivo.

Urheilijan näkökulmasta korostuu tietysti myös se, että menestyy omien urheilussa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

 

Huippu-urheilun keskuksen tulevaisuudessa korostuu vapaa-aika

Suomen Urheiluopisto on Suomen Olympiakomitean virallinen harjoitus- ja valmennuskeskus. Vierumäellä kehitetään urheilua ja valmennusta monipuolisesti yhteistyössä lajiliittojen kanssa sekä koulutetaan valmentajia valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tasoilla I-III sekä ammatillisena aikuiskoulutuksena. Näissä maisemissa valmentautuvat ja kouluttautuvat vuosittain kymmenien eri lajien urheilijat valmentajineen.

Vierumäen ydintoimintoja tulevat jatkossakin olemaan koulutus, urheilu, vapaa-ajan liikuntapalvelut sekä yritysten työhyvinvointi- ja kokouspalvelut.

– Vierumäelle on laadittu kasvun strategia seuraavalla kymmenelle vuodelle. Uskon kasvun tulevan erityisesti kotimaisten ja kansainvälisten vapaa-ajan asiakkaiden kautta. Myös erilaisten kotimaisten ja kansainvälisten kongressien ja tapahtumien määrä tullee kasvamaan, Leivo toteaa.

Opiskelijoiden palautteita opinnoista Vierumäellä:

Urheilumanageroinnin peruskoulutus:
”Koulutus oli erittäin käytännönläheinen ja managerin työtä käytiin läpi case-esimerkkien avulla. Suosittelen koulutusta kaikille alasta kiinnostuneille.”
Laura Lepistö, entinen taitoluistelija

Hierojan valmennusohjelma:
’’Opiskelemista Vierumäellä voin suositella kaikille. Jos tykkäät urheilusta tai olet entinen urheilija, Vierumäellä tapaat monia samalla tavalla asioista ajattelevia ihmisiä ja varmasti uusia kaverisuhteita syntyy.’’
Niklas Virta

Liikunnanohjauksen peruskurssi:
’’Opiskelemista Vierumäellä voin suositella kaikille. Jos tykkäät urheilusta tai olet entinen urheilija, Vierumäellä tapaat monia samalla tavalla asioista ajattelevia ihmisiä ja varmasti uusia kaverisuhteita syntyy.’’

Teksti: Piia Alvesalo
Kuvat: Vierumäki