» Esittely » Jäsentarinat » Vaasan ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu

Robottiakatemiassa panostuksia yritysten ja korkeakoulun yhteistyöhön

Vaasan ammattikorkeakoulu kouluttaa työelämän vaativiin tarpeisiin insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, sosionomeja ja terveydenhoitajia suomen ja englannin kielellä.

Opiskelijoita VAMKissa on 3300, joista monimuoto-opiskelijoita on 600.

Vahvuuksia ovat energiateknologian ja kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen kiinteässä yhteistyössä alueen työelämään.

www.vamk.fi

Opiskelijat pääsevät käsiksi käytännön työhön

Robottiautomaatio on nostettu alueen kannalta merkittäväksi profiiliksi ja painoalaksi Vaasan ammattikorkeakulussa. Yritysten ja korkeakoulun käytännön yhteistyötä tehdään Robottiakatemiassa, jossa opiskelijat voivat opiskella normaalia enemmän robotiikkaa ja tekevät projekteja suoraan yrityksille.

Opettajat ja yritysten edustajat ohjaavat projekteja ja niiden lopputulokset esitellään aina yritykselle.

–Tähän mennessä projekteissa on ollut mm. robottisolun suunnittelua, simulointimallien tekemistä tai prototyyppien valmistusta ja testausta, sanoo Jorma Tuominen, VAMKin tekniikan yksikön johtaja.

Tuominen kertoo, että yhteistyötä yritysten robottiautomaation hankkeissa tehdään myös muiden korkeakoulujen kanssa.

Opiskelijan ja opettajan näkökulmasta on hienoa, kun pääsee työskentelemään oikeaan ympäristöön. Siinä oppii samalla myös yrityksissä käytettäviä menettelytapoja.

Samalla luodaan verkostoja ja opitaan tuntemaan alueen yrityksiä ja heidän tarpeitaan paremmin. Usein lopputulos on mieleinen kaikille osapuolille, mutta ei aina. Tällöin oppimistulos saattaa olla jopa parempikin.

Ihmisen ja robotin yhteistyötä tutkimassa

Opiskelijat Jarkko Heikkilä ja Tuomo Anttila kenttätestillä yhteistyörobotin kanssa asiakkaan tiloissa. Kuva: lehtori Mika Billing

Vuonna 2016 Robottiakatemiassa tehtiin kuusi projektia yrityksille ja kaksi koulun omaan robotiikan laboratorioon. Tänä vuonna on tarkoitus tehdä myös kuusi projektia, jotka valmistuvat jouluun 2017 mennessä.

– Esimerkiksi ABB Oy:n Protection and Connection- yksikköön tehtiin erään kytkinmallin kokoonpanoon liittyvä selvitystyö, kertoo Tuominen.

Työssä tutkittiin, miten tuotteen kokoonpano voitaisiin suorittaa ihmisen ja robotin yhteistyössä. Opiskelijat suunnittelivat tarvittavat tarraimet ja oheislaitteet. Lisäksi solu simuloitiin virtuaaliympäristössä.

Miten opiskelijaprojektit hyödyttävät yritystä?

Robotiikkaan ja automaatioon liittyvät teknologiat kehittyvät kovaa vauhtia ja uusia innovaatioita tulee markkinoille nopealla syklillä.

– Robottiakatemia on erinomainen foorumi uusien menetelmien testaamiseen ja innovointiin. Meidän yksikkö on ollut Roboakatemian projekteissa alusta asti mukana ja kokemukset ovat olleet poikkeuksetta positiivisia, sanoo Mikko Jukkanen ABB:n Production Development Specialist.

Jukkasen mukaan ABB:llä on valmiina useita projekti-ideoita, joten tarvetta yhteistyölle on myös tuleville vuosille.

– Edellisen projektin päätavoitteena oli tutkia ABB YuMi-yhteistyörobotin soveltuvuutta erään kytkinmallin kokoonpanotyöhön. Opiskelijat onnistuivat suunnittelemaan tarvittavat apuvälineet ja ohjelmat kokoonpanon onnistumiseksi, Jukkanen kertoo.

Vaikka projektin lopputulos ei ole valmis suoraan käyttöönotettavaksi tuotantoympäristöön, niin pohjatyö ja testaaminen on nyt tehty ja menetelmä todettu toimivaksi.

Jukkasen mukaan projekti oli kokonaisuudessaan onnistunut ja ABB sai arvokasta tietoa sekä kokemusta yhteistyörobottien hyödyntämisestä tuotteiden kokoonpanossa.

Teksti: Piia Alvesalo
Kansikuva: Roboakatemia 2016, Yritysedustajat, opettajat ja opiskelijat. Kuva: Koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski