» Esittely » Jäsentarinat » Turun konservatorio ja musiikkiopisto

Turun konservatorio ja musiikkiopisto

Turun konservatorio ja musiikkiopisto tarjoaa ammatillista peruskoulutusta klassisessa musiikissa, pop & jazz -musiikissa ja musiikkiteknologiassa. Opiskelijoita ammatillisessa koulutuksessa on noin 100. Taiteen perusopetuksen piirissä on lähes 2000 oppilasta. Musiikkia opiskellaan laajan oppimäärän mukaisesti perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa. Henkilöstöä on 130. Turun konservatorio ja musiikkiopisto toimii Linnankadun taidekampuksessa Turun AMK:n Taideakatemian kanssa. Lisäksi opetusta on Mestarinkadulla entisessä Normaalikoulun rakennuksessa.

turunkonservatorio.fi

Monipuolista musiikkialan yhteistyötä maalla ja merellä

Turun konservatorio ja musiikkioppilaitos on yksialainen oppilaitos. Mutta se ei tarkoita, että toiminta rajoittuisi vain omaan tekemiseen, päinvastoin. Turun konservatoriossa synergia syntyy erityisesti taiteen perusopetuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tiiviistä yhteisestä tekemisestä Turun ammattikorkeakoulun kanssa hyötyvät myös sekä opiskelijat että koko yhteisö.

-Kyseessä on musiikin oppimisen kokonaisuus, joka käsittää niin opettajat ja muun henkilöstön kuin opetus- ja esiintymistilat. Samanlaisia toimivia yhteistyön rakenteita on muuallakin Suomessa, sanoo rehtori-toimitusjohtaja Juha Järvinen.

– Musiikin osaamisesta ei ole koskaan haittaa, muistuttaa Järvinen.

Vuoden 2020 alusta Turun konservatorion ja Turun seudun musiikkiopiston toiminnat siirrettiin uuteen Turun kaupungin omistamaan Turun musiikinopetus Oy:öön. Uudeksi nimeksi tuli Turun konservatorio ja musiikkiopisto. Uusien lupien hakemisen, liikkeenluovutuksen ja muun hallinnollisen tekemisen jälkeen on nyt mahdollista keskittyä siihen, miten saadaan muodostettua yhtiölle yhtenäinen toimintakulttuuri.

-Valmistautuminen ja vuorovaikutus ovat kaiken a ja o. Tästä hyvänä esimerkkinä on toimiva vuorovaikutus opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Aikatauluista ja etenemisestä on keskusteltu hyvissä ajoin. Olemme myös kuunnelleet huolellisesti henkilöstöä esimerkiksi erilaisissa teematyöryhmissä, Järvinen kertoo.

-Yhtenäistä toimintakulttuuria haetaan arjen asioissa. On tärkeä käydä yhdessä läpi käytännön arkisia seikkoja, olemme varanneet siihen paljon aikaa, noin kolmen vuoden kuluttua tulisi olla valmista. Tämä on myös johtamisen haaste, kun tulee huomioida erilaiset näkökulmat ja sovittaa ne yhteen, Järvinen jatkaa.

Alaa kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa

Ammatillisessa koulutuksessa korostuu yritysyhteistyö. Siinä oppilaitoksen ja yrityksen tulee molempien osaltaan huolehtia siitä, että opiskelija pääsee aidosti osallistumaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

-Ammatillisessa koulutuksessa tavoite on, että opiskelija työllistyy ja on sanomattakin selvää, miten tärkeä on seurata alamme työllisyyttä. Turussa on onneksi suotuisa tilanne; opiskelijat pääsevät mukavasti ansioihin tämän kokoisessa kaupungissa, kertoo Järvinen.

-Meillä on parin vuoden ajan ollut myös erittäin hyvää yhteistyötä Viking Linen kanssa. Opiskelijat pääsevät esiintymään Turun ja Tukholman välisillä risteilyillä. Olemme käyneet laivojen henkilökunnan kanssa antoisaa keskustelua siitä, mitä osaamista he työelämän edustajina painottavat. Musiikkiteknologiapuolelta muutamat osaajamme ovat työllistyneet laivoille, Järvinen sanoo.

Yhteistyön perustana on Turun konservatorion ja musiikkiopiston opettajien aiempi hyvä verkostoituminen Viking Linen kanssa. Kun luottamus on syntynyt, on yhteistä toimintaa helppo syventää.

-Yritysyhteistyötä tehdään myös Turun ravintoloiden kanssa. Ne ovat luontevia kumppaneitamme ja opiskelijoille löytyy erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan, Järvinen täydentää.

-Monipuoliset yhteistyömahdollisuudet ovat toimintaympäristömme vahvuuksia, myös kansainvälisesti. Olemme esimerkiksi avanneet yhteyden Ruotsiin ja siellä tukholmalaiseen yhteistyökouluun, kertoo Järvinen.

Kipinä kehittämiseen syntyy työelämäsuhteista ja työelämän muutoksia tulee seurata tarkasti. Miten esimerkiksi huomioidaan se, että alan uudet työtehtävät syntyvät koulutusalaluokitusten väliin ja vanhat työt ovat katoamassa?

-Opiskelijamme jatkavat usein opintojaan ja tekevät esimerkiksi opettajapätevyyden tai työskentelevät muusikkoina. Opetus, ohjaus ja tuki luovat perustan jokaisen henkilökohtaisen polun löytämiselle. Meillä on matalan kynnyksen toimintaa, koulutuspäälliköt ja tutoropettajat ovat lähellä, Järvinen korostaa.

-Haluan vielä muistuttaa, että musiikin osaamisesta ei ole koskaan haittaa hymyilee Järvinen lopuksi.