» Esittely » Jäsentarinat » Turun Aikuiskoulutuskeskus

Turun Aikuiskoulutuskeskus

Alueen yritysten kouluttaja ja kehittäjä

Turun Aikuiskoulutuskeskus (Turun AKK) on ammatilliseen aikuiskoulutukseen erikoistunut koulutuksen järjestäjä, joka toteuttaa omaehtoista aikuiskoulutusta, oppisopimuskoulutusta, työvoimakoulutusta ja yritysten henkilöstökoulutusta.

Laajasta koulutusvalikoimasta löytyy niin lyhyitä täydennyskoulutuksia kuin pitkäkestoisia tutkintoon valmistavia koulutuksia reilulta 10 eri koulutusalalta.

www.turunakk.fi

Aikuiskoulutukselle on nyt kysyntää

Aikuiskoulutuksen kysyntä on voimissaan Varsinais-Suomessa. Positiivisen rakennemuutoksen vaikutukset näkyvät jo voimakkaasti koulutuksen kysynnän kasvuna.

Olemme aktiivisesti yhteydessä yrityksiin, sanoo Forss.

Kysyntää on kaikilla aloilla, mutta voimakkainta kysynnän kasvu ja volyymi on metalli- ja rakennusalalla. Yritykset löytävät Turun Aikuiskoulutuskeskuksen palvelut hyvin.

–Olemme alueella tunnettu työvoimakouluttaja. Lisäksi olemme itse aktiivisesti yhteydessä alueen yrityksiin, kertoo Turun Aikuiskoulutussäätiön toimitusjohtaja Tommi Forss.

Aikuiskoulutettavien kirjo on valtava. Turun AKK:lla on vuosien varrella ollut opiskelijoita yliopiston professoreista luku- ja kirjoitustaidottomiin maahanmuuttajiin, ja kaikkea siltä väliltä.

Rekrytointikoulutukset vahvassa kasvussa

Tällä hetkellä työvoimakoulutuksen kysyntä on suurta. Myös yrityksille tarjottavien rekrykoulutusten määrä on voimakkaassa kasvussa.

Aikuiskoulutuksessa opiskellaan pääsääntöisesti oman ammattialan osaamista. Tämän lisäksi koulutukseen usein sisältyy tietojenkäsittelytaitojen ja työnhakuvalmiuksien päivittämistä.

–Yrityksiä kiinnostavat eniten tällä hetkellä rekrytointikoulutukset. Monella alalla on kova pula osaajista ja rekrytointikoulutuksen kautta yritys saa juuri itselleen soveltuvia osaajia, kertoo Forss.

Myös kouluttautuvalle tämä reitti on erittäin hyvä. Hyvin suoritetun koulutuksen jälkeen on työpaikka lähes varma.

Ammatillisella aikuiskoulutuksella on oma ja keskeinen roolinsa myös ammatillisen koulutuksen reformin pyörteissä. Elinkeinoelämän ja työelämän tarpeet muuttuvat nopeasti; aikuiskoulutuksella kyetään parhaiten vastaamaan näihin muutoksiin viivytyksettä ja tuloksekkaasti.

Aikuiskoulutus ajan hermolla

Positiivinen rakennemuutos Varsinais-Suomessa on osoittanut sen, että koulutusorganisaatioiden palvelutuotannon tulee olla jatkuvasti hyvässä kunnossa ja ajan hermolla. Tämän lisäksi koulutusorganisaatioiden pitää olla kykeneviä ennakoimaan tarpeita ja reagoimaan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin työelämässä.

–Aikuiskoulutus on erikoistunut täyttämään elinkeinoelämän ja työelämän tarpeet nopeasti, täsmällisesti ja tuloksekkaasti, sanoo Forss.

Yritysedustajilta tulee kiitosta Turun AKK:lle ja toisaalta kannustusta muille yrityksille olla yhteydessä ja kertoa tarpeistaan.

–Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Turun AKK:n koulutuspalveluihin, sanoo toimitusjohtaja Pasi Vuorinen Amomaticilta. Yritysten tulisi olla aktiivisia ja kertoa omista koulutustarpeistaan. Siten Turun AKK voi rakentaa räätälöityjä koulutuspaketteja huomioiden yrityskohtaiset tarpeet, hän jatkaa.

Teksti: Piia Alvesalo
Kuvat: Turun Aikuiskoulutus