» Esittely » Jäsentarinat » TTS Työtehoseura

TTS Työtehoseura

TTS Työtehoseura on yksi maamme suurimmista ja vanhimmista yksityisistä ammatillisen koulutuksen järjestäjistä, joka kouluttaa vuosittain noin 8 000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi ja osaajiksi. Koulutuksen lisäksi TTS tutkii ja kehittää työmenetelmien tehokkuutta, energia- ja ekotehokkuutta, tuottavuutta ja erilaisten menetelmien ja laitteiden toiminnallisuutta.

 

Vahva koulutuksen ja tutkimuksen yhdistäjä

TTS Työtehoseura on perustettu vuonna 1924. Se on yleishyödyllinen yhdistys, jolla on yli 800 jäsentä. TTS konserniin kuuluvat yhdistyksen 100 % omistama TTS Kehi-tys Oy sekä mm. kiinteistöosakeyhtiöitä. Lisäksi Työtehoseura omistaa 40 % Suomen ympäristöopisto SYKLI:stä.

TTS konsernin liikevaihto on noin 21 Me ja henkilöstöä on noin 170.

www.tts.fi

Valtakunnallinen teknisten alojen kouluttaja ja kehittäjä

TTS kouluttaa vuosittain noin 8 000 opiskelijaa ja yhteensä noin 340 000 opiskelija-työpäivää (v. 2018).

Vuonna 2018 tutkintoja suoritettiin 634 kpl ja tutkinnon osia 5110. Lisäksi TTS koor-dinoi ja osallistuu vuosittain noin 80 tutkimus- ja kehittämishankkeeseen.

– Olemme olleet valtakunnallinen toimija perustamisesta lähtien, toimipisteet sijaitsevat Rajamäellä (Nurmijärvi), Vantaalla ja Turussa. Lisäksi meitä voi luonnehtia monikulttuuriseksi toimijaksi; opiskelijamme edustavat noin 90 eri kansalaisuutta ja puhuvat 60 eri äidinkieltä, sanoo Työtehoseuran toimitusjohtaja Juha Ojala.

– Olemme ainutlaatuinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio, joka on elänyt yh-teiskunnan kehityksen mukana jo 1920 -luvulta asti, toimitusjohtaja Ojala sanoo.

TTS tarjoaa teknisten alojen ammatillista koulutusta nykyaikaisilla välineillä monipuolisissa ympäristöissä. Koulutuksen jälkeinen työllistyminen on vahvaa, sillä tutkinnon suorittaneista opiskelijoista 70 % työllistyy tai jatkaa opintojaan.

TTS yhdistää koulutusta ja tutkimustoimintaa

TTS:n koulutukset on suunnattu logistiikka-, kuljetus-, auto- ja metsäkonealoille sekä rakentamisen ja puutarha-alalla työskenteleville henkilöille tai näille aloille hakeutuville. TTS:n koulutustarjonta kattaa kaikki koulutusohjelmat aina rakentajasta, kuljetta-jasta tai mekaanikosta työnjohtoon ja yrittäjävalmennuksiin asti.

Lisäksi TTS:llä suoritetaan paljon erilaisia pätevöitymiskoulutuksia ja sertifikaatteja.

– Ehdoton vahvuutemme on koulutuksen ja tutkimustoiminnan yhdistäminen. Erityisesti työntutkimus ja tuottavuuden kehittämishankkeet ovat TTS:n tutkimustoiminnan kivijalka. Niitä teemme eri toimialoilla tehdastyöstä toimistotyöhön. Työmenetelmien ja työympäristön kehittämisessä TTS:llä on vuosikymmenten kokemus, tutkimusjohtaja Heli Mäntylä toteaa.

TTS on vahva osaaja tutkimus- ja kehittämistoiminnan ydinalueilla:

• tuottavuuden kehittämisessä
• maa- ja metsätalouden työmenetelmien kehittämisessä
• metsäkoulutuksen tutkimuksessa ja kehittämisessä
• asumisen toiminnallisuuden tutkimuksessa
• älyliikenteen käytännön testauksessa ja kehittämisessä
• puurakentamisen ja betonirakentamisen ratkaisuissa
• varastologistiikan toiminnallisuuden kehittämisessä
• yritysjohtamisen ja yrittäjyyden koulutuksessa

– Ehdoton vahvuutemme on koulutuksen ja tutkimustoiminnan yhdistäminen, tutkimusjohtaja Mäntylä toteaa.

Suomalaista työelämää kehittämässä

TTS:n asiakaskunta koostuu opiskelija-asiakkaista, yritysasiakkaista sekä yhteisöasiakkaista. Vuonna 2018 tehdyn asiakas- ja sidosryhmätutkimuksen mukaan TTS koetaan luotettavana, monipuolisena ja aktiivisena yritysten ja yhteisöjen kehittämiskumppanina. Peräti 98 % asiakkaista on melko tai erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön TTS:n kanssa.

– Teemme myös tiivistä yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. Tutkimus- ja kehittämistoimintaamme rahoittavat julkisten rahoittajien ja yritysten lisäksi erilaiset säätiöt, Juha Ojala kertoo.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan pääpaino on yritysten tuottavuuden lisäämisessä työn tehokkuutta ja suoritusedellytyksiä parantamalla sekä panostamalla kustannusten hallintaan.

– Olemme ainutlaatuinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio, joka on elänyt yhteiskunnan kehityksen mukana jo 1920 -luvulta asti, Ojala jatkaa.

Tutkimustoiminnan tuloksia hyödynnetään käytännön ammattien kouluttamisessa ja koulutussisältöjen kehittämisessä. Tästä syystä TTS:n koulutuksista valmistuneet työllistyvät erittäin hyvin. Valmistuneiden tuottavuus-, työturvallisuus-, ja työergonomia -osaaminen on korkealla tasolla.

Positiivisin mielin kohti tulevaa

TTS:n tulevaisuus näyttää valoisalta, vaikka koulutuksen määrärahoja on leikattu viime vuosien aikana huomattavasti.

– Olemme vuosikymmenten ajan pystyneet ennakoimaan yhteiskunnan kehittymisen trendejä ja uusia palvelutuotteita on kehitetty tiiviissä yhteistyössä yritysten ja työelämän kanssa. Koulutustarjontamme kohdentuu aloille, jotka työllistävät paljon ja tämä osaltaan takaa tasaisen opiskelijavirtaannon TTS:n palveluiden piiriin, Juha Ojala sanoo.

Työnkuvat eri ammateissa kehittyvät digitalisaation ja robotiikan myötä ja TTS:llä kehitetäänkin useissa eri hankkeissa digitaalista ja virtuaalista koulutusta.

 

Teksti: Piia Alvesalo
Kuvat: TTS