» Esittely » Jäsentarinat » Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Uudenlaista tutkimusyhteistyötä luomassa

Monialainen Tampereen yliopisto on vahva erityisesti yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksessa sekä opetuksessa.

Yliopisto kasvattaa opiskelijoistaan kansainvälisesti toimintakykyisiä, vastuuntuntoisia akateemisia vaikuttajia ja asiantuntijoita: maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

www.tuni.fi

Yliopisto kaupan alan yritysten kysymyksiä ratkomassa

Suomalaisten korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö on kattavinta maailmassa, ilmenee kansainvälisistä selvityksistä. Yhteistyöllä on monia muotoja. Joskus yhteistyötä tehdään yksittäisten yritysten kanssa, toisinaan laajemmin yrityksiä edustavien toimialaliittojen kanssa.

Tampereen yliopisto ja kaupan eri toimijoita edustava Kaupan liitto aloittivat tavoitteellisen yhteistyön kaksi vuotta sitten.

Kyseessä oli uudenlainen yhteistyö, joka hyödyttää niin kaupan alan yrityksiä, akateemista tutkimusta kuin kaupan alan opetusta.

Palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi oli aloittamassa uutta tutkimusyhteistyötä.

– Ydinajatuksena oli, että Kaupan liitto tunnistaa jäsenyritystensä näkökulmasta keskeisiä tutkimusteemoja. Me Tampereen yliopistossa annamme akateemisen osaamisemme tutkimussisältöjen ja -kyselyjen yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja tulosten tulkintaan, kertoo professori Hannu Saarijärvi.

Kaupan liitto hankkii tutkimusaineiston – esimerkiksi hyödyntämällä eri palveluntarjoajien kuluttajapaneeleja – ja luovuttaa sen sitten Tampereen yliopistolle tutkimus- ja opetuskäyttöön.

Hyvät tutkimusaineistot ovat tutkimuksen tärkein tuotannontekijä ja tutkijan työn kriittinen edellytys. Niiden avulla tulkitaan uusia ilmiötä, tunnistetaan syy-seuraussuhteita ja rakennetaan malleja ennustamaan kuluttajien ja yritysten käyttäytymistä.

Ennakkoluulottomasta yhteistyöstä hyötyvät kaikki

Uuden yhteistyön avulla on laajan tutkimusaineiston avulla tutkittu esimerkiksi ns. vertaisverkkokauppaa eli kuluttajien välistä käytettyjen tavaroiden kauppaa.

Tutkimuksen mukaan tuoteryhmästä riippuen 5–10 prosenttia kuluttajista pitää vertaisverkkokauppoja kuten Tori.fi tai Huuto.net ensisijaisena vaihtoehtona ostaessaan tuotteita.

Käytettyjen tavaroiden ostamisesta on tulossa entistä keskeisempi osa kaupan evoluutiota. Se haastaa kaupan perinteistä ansaintalogiikkaa, joka on viritetty vain uuden tavaran myymiseen.

Tutkimusyhteistyöllä uusien ilmiöiden kimppuun

Tutkimusyhteistyö mahdollistaakin vertaiskaupan kaltaisten kaupan alalla kehittyvien ilmiöiden tutkimisen laadukkaalla datalla.

Tämä parantaa edellytyksiä tehdä kansainvälistä tieteellistä tutkimusta, joka on tutkijan tärkein tuloskortin mittari: tutkija lunastaa olemassaolonsa oikeutuksen tieteellisten julkaisujen kautta.

Tutkimusyhteistyö on johtanut kansainvälisiin tieteellisiin artikkeleihin ja opinnäytetöihin.

Yhteistyön taustalla on Tampereen yliopiston ja Kaupan liiton tahto tehdä asioita uudella, modernilla otteella. Yliopisto ei ole staattinen instituutio, vaan uusia yhdessä tekemisen tapoja on tärkeää testata, kehittää ja vakiinnuttaa.

– Tämä yhteistyö on konkreettinen esimerkki siitä, että uudet aloitteet voivat yllättävän helpostikin lunastaa sellaista yhteistä arvopotentiaalia, joka syntyy, kun toimijoiden resursseja yhdistetään rohkealla ja ennakkoluulottomalla otteella, toteaa Saarijärvi.

Suomessa yliopistojen ja yritysten yhteistyö kulkemassa hyvään suuntaan

Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtaja vuorineuvos Kari Neilimo kannustaa yhteistyöhön.

– Uuden talouden maailmassa tiedolla johtamisen merkitys korostuu. Yliopistot, yritykset sekä erilaiset yritystoimintaa tukevat organisaatiot ovat rakentaneet yhteistyömalleja, ekosysteemeitä, luodakseen innovatiivisia menestyskonsepteja yrityksille, Neilimo toteaa.

Stanfordin yliopisto Kalifornian Piilaaksossa, ja yliopiston ympärille siellä syntynyt yritysten kasvukeskittymä, on hyvä maailmanlaajuinen esimerkki yliopistojen ja yritysten yhteistyöstä.

– Suomessa kehitys kulkee samaan suuntaan ja hyvä niin. Kaupan liiton ja Tampereen yliopiston yhteistyö on tästä oivallinen esimerkki. Tällaista yhteistyötä voidaan yhä syventää ja laajentaa. Se on koko suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän etu, sanoo Neilimo.

Teksti: Piia Alvesalo
Kuvat: Tampereen yliopisto