» Esittely » Jäsentarinat » Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto: yhdessä yritysten kanssa

Tampereen korkeakouluyhteisö muodostuu Tampereen yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta. Yhteisö syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi ja yliopiston ja ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö tiivistyi.

Uudessa yhteisössä kohtaavat muun muassa tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus ja opetus. Tampereen korkeakouluyhteisö tekee työtä yhteiskunnan suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi ja uusien mahdollisuuksien luomiseksi.

www.tuni.fi

Tampereen yliopisto tarjoaa pk-yrityksille apua tuotekehitykseen

Tampereen yliopisto on kehittänyt yritysyhteistyötään, ja erityisesti palvelujaan pk-yrityksille. Pulmaperjantai on aikoinaan Tampereen teknillisen yliopiston kehittämä yrityksille tarjottava asiantuntijapalvelu – vieläpä ilmainen. Myös yliopisto hyötyy yritysyhteyksistä.

Jos yrityksen omat keinot eivät riitä ongelman ratkaisuun, neuvoja voi hakea Tampereen yliopiston tutkijoilta. Noin kerran kuussa jotain pulmaa pohtivan yrityksen väki istuu samaan pöytään yliopiston asiantuntijoiden kanssa.

Sitten puhutaan ja katsotaan, miten asiassa olisi järkevää edetä.

Pulmaperjantai otettu innolla vastaan

Yliopisto on järjestänyt Pulmaperjantaita vuodesta 2014. Pirkanmaan alueen pk-yritykset ovat löytäneet palvelun hyvin.

–Parikymmentä yritystä on tähän mennessä käynyt läpi Pulmaperjantain istunnon. Mahdollisuus tavata kerralla useita oman alansa huippuasiantuntijoita on otettu pk-yrityksissä innolla vastaan, kertoo yliopiston yritysyhteyspäällikkö Marja Hyypiä.

Pulmaperjantai on enintään 1,5 tuntia kestävä istunto 3-4 asiantuntijan kanssa.

–Aikaraja on olennainen, että keskustelu pysyy tiiviinä ja aiheessa, sanoo Hyypiä.

Mikä soveltuu Pulmaperjantaihin?

Käytännössä homma toimii näin. Yritysten edustajat ottavat yhteyttä yliopiston yritysyhteyshenkilöihin ja esittävät pulmaansa ehdolle Pulmaperjantaihin. Marja Hyypiä ja hänen kollegansa seulovat ensin tarjokkaat. He arvioivat, onko kyseessä kysymys, joka soveltuu juuri Pulmaperjantaissa käsiteltäväksi.

Kriteereitä on muutamia: pulman ratkaisemisen pitää vaatia monitieteistä osaamista, pulman pitää olla suhteellisen selvärajainen ja sellainen, jossa juuri yliopisto voi auttaa.

–Jos toteamme, että esimerkiksi ammattikorkeasta löytyy asiaan paremmin apua, ohjaamme yrityksen sinne. Tai jos tiedämme, että markkinoilta on saatavissa ratkaisu asiaan, ohjaamme hakemaan sitä, Hyypiä kuvaa.

Ja jos yhden asiantuntijan osaaminen riittää, yritykselle järjestetään tapaaminen suoraan hänen kanssaan, ilman Pulmaperjantaita.

Kehitysprojekteja, uusia ideoita

Yliopiston yritysyhteistyöväki kartoittaa yliopistolta tarvittavat asiantuntijat ja koordinoi aikataulut. Asiantuntijat haluavat yleensä etukäteen lyhyen kuvauksen pulmasta.

Yritykseltä pyydetään tiivis esitys, josta selviää, miten kyseistä pulmaa on koetettu ratkoa, miten yritys on asiaa lähestynyt, mikä on asiantuntijoille esitettävä kysymys ja mikä on yrityksen aikataulu asiassa.

Ratkottavaksi on tähän mennessä otettu lähinnä tuote- tai palvelukehitysprojekteihin liittyviä haasteita, uuteen ideaan liittyvää kehittämistä ja idean toteuttamista.

Useita vinkkejä pohdittavaksi

Ensimmäisessä Pulmaperjantai-tapahtumassa marraskuussa 2014 mukana olivat Eija Rasinmäki ja Katja Huhmarkangas Eija Rasinmäki ky:stä.

Usein yritys saa istunnosta useita vinkkejä pulmansa eteenpäin viemiseksi. Pulmaperjantait ovat myös poikineet jatkoyhteistyötä yritysten ja yliopiston kesken.

–Monesti asiantuntijat ovat päätyneet esittämään yrityksille vaikkapa sitä, että opiskelija tarkastelisi pulmaa opinnäytetyössään tai diplomityössään. Voidaan esittää myös mm. kurssilla tehtävää simulointia. Toisinaan puhutaan myös tutkijayhteistyöstä, Hyypiä kertoo.

Joka tapauksessa osallistujat saavat Pulmaperjantaista aina muistion suosituksineen sekä osallistuneiden asiantuntijoiden yhteystiedot.

Yliopiston ja pk-yrityksen erilainen aika

Idea Pulmaperjantaihin lähti havainnosta, että yliopistojen ja yritysten – varsinkin pk-yritysten ̶ aikahorisontit ovat kovin erilaisia. Yliopistossa tähtäin on kauempana tulevaisuudessa. Pk-yrityksessä ongelma on useimmiten ratkottava heti, tai mieluummin jo viime viikolla.

–Pulmaperjantaissa yritys ei välttämättä saa valmista ratkaisua, mutta ainakin suuntaviivat sen löytämiseksi, Hyypiä hahmottaa.

Konsepti on levinnyt muuallekin

Kaikkia pulmatarjokkaita ei enää voida ottaa ratkottavaksi varsinaisissa Pulmaperjantaissa. Yli puolet yhteydenotoista on kuitenkin tähän mennessä päätynyt Pulmaperjantaihin.

Keväällä 2016 konsepti levisi myös silloiseen Tampereen yliopistoon. Sitä käytetään yritysyhteistyössä myös Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa sekä Porin yliopistokeskuksessa.

Pulmaperjantai on Tampereen teknillisen yliopiston rekisteröimä tavaramerkki, mutta muutkin yliopistot voivat hyödyntää konseptia.

Teksti: Riitta Gullman
Kuvat: TTY