» Esittely » Jäsentarinat » Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto

TTY: yhdessä yritysten kanssa

Tampereen teknillinen yliopisto TTY on lähes 10 000 ihmisen yhteisö, josta yli 8000 on perus- ja jatko-opiskelijoita. Yliopiston alat ovat tekniikka ja arkkitehtuuri. Tutkimuksessa sen painopisteet ovat digitaalinen toimintaympäristö, energia- ja ekotehokkuus, terveysteknologia sekä valoon perustuvat teknologiat.

TTY ja sen edeltäjä, Tampereen teknillinen korkeakoulu, ovat tehneet alusta lähtien tuotekehitystä sekä tilaustutkimuksia yrityksille. Nykyisin yritysyhteistyö tarkoittaa kolmea asiaa: tutkimusta ja kehittämistä, osaamisen kehittämistä – mm. täydennyskoulutusta – sekä uusien osaajien kouluttamista.

Viime vuosina yliopisto on kehittänyt yritysyhteistyötään entisestään mm. luomalla pk-yrityksille suunnattuja palveluja.

TTY on toinen Suomen kahdesta säätiöyliopistosta. Toinen on Aalto-yliopisto.

www.tty.fi

TTY tarjoaa pk-yrityksille apua tuotekehitykseen

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) on viime vuosina kehittänyt yritysyhteistyötään, ja erityisesti palvelujaan pk-yrityksille. Pulmaperjantai on yksi yliopiston yrityksille tarjoamista asiantuntijapalveluista – vieläpä ilmainen. Myös yliopisto hyötyy yritysyhteyksistä.

Jos yrityksen omat keinot eivät riitä ongelman ratkaisuun, neuvoja voi hakea Tampereen teknillisen yliopiston tutkijoilta. Noin kerran kuussa jotain pulmaa pohtivan yrityksen väki istuu samaan pöytään TTY:n asiantuntijoiden kanssa.

Sitten puhutaan ja katsotaan, miten asiassa olisi järkevää edetä.

Pulmaperjantai otettu innolla vastaan

Yliopisto on järjestänyt Pulmaperjantaita vuodesta 2014. Pirkanmaan alueen pk-yritykset ovat löytäneet palvelun hyvin.

–Parikymmentä yritystä on tähän mennessä käynyt läpi Pulmaperjantain istunnon. Mahdollisuus tavata kerralla useita oman alansa huippuasiantuntijoita on otettu pk-yrityksissä innolla vastaan, kertoo TTY:n yritysyhteyspäällikkö Marja Hyypiä.

Pulmaperjantai on enintään 1,5 tuntia kestävä istunto 3-4 asiantuntijan kanssa.

–Aikaraja on olennainen, että keskustelu pysyy tiiviinä ja aiheessa, sanoo Hyypiä.

Mikä soveltuu Pulmaperjantaihin?

Käytännössä homma toimii näin. Yritysten edustajat ottavat yhteyttä TTY:n yritysyhteyshenkilöihin ja esittävät pulmaansa ehdolle Pulmaperjantaihin. Marja Hyypiä ja hänen kollegansa seulovat ensin tarjokkaat. He arvioivat, onko kyseessä kysymys, joka soveltuu juuri Pulmaperjantaissa käsiteltäväksi.

Kriteereitä on muutamia: pulman ratkaisemisen pitää vaatia monitieteistä osaamista, pulman pitää olla suhteellisen selvärajainen ja sellainen, jossa juuri TTY voi auttaa.

–Jos toteamme, että esimerkiksi ammattikorkeasta löytyy asiaan paremmin apua, ohjaamme yrityksen sinne. Tai jos tiedämme, että markkinoilta on saatavissa ratkaisu asiaan, ohjaamme hakemaan sitä, Hyypiä kuvaa.

Ja jos yhden asiantuntijan osaaminen riittää, yritykselle järjestetään tapaaminen suoraan hänen kanssaan, ilman Pulmaperjantaita.

Kehitysprojekteja, uusia ideoita

TTY:n yritysyhteistyöväki kartoittaa yliopistolta tarvittavat asiantuntijat ja koordinoi aikataulut. Asiantuntijat haluavat yleensä etukäteen lyhyen kuvauksen pulmasta.

Yritykseltä pyydetään tiivis esitys, josta selviää, miten kyseistä pulmaa on koetettu ratkoa, miten yritys on asiaa lähestynyt, mikä on asiantuntijoille esitettävä kysymys ja mikä on yrityksen aikataulu asiassa.

Ratkottavaksi on tähän mennessä otettu lähinnä tuote- tai palvelukehitysprojekteihin liittyviä haasteita, uuteen ideaan liittyvää kehittämistä ja idean toteuttamista.

Useita vinkkejä pohdittavaksi

Ensimmäisessä Pulmaperjantai-tapahtumassa marraskuussa 2014 mukana olivat Eija Rasinmäki ja Katja Huhmarkangas Eija Rasinmäki ky:stä.

Usein yritys saa istunnosta useita vinkkejä pulmansa eteenpäin viemiseksi. Pulmaperjantait ovat myös poikineet jatkoyhteistyötä yritysten ja yliopiston kesken.

–Monesti asiantuntijat ovat päätyneet esittämään yrityksille vaikkapa sitä, että opiskelija tarkastelisi pulmaa opinnäytetyössään tai diplomityössään. Voidaan esittää myös mm. kurssilla tehtävää simulointia. Toisinaan puhutaan myös tutkijayhteistyöstä, Hyypiä kertoo.

Joka tapauksessa osallistujat saavat Pulmaperjantaista aina muistion suosituksineen sekä osallistuneiden asiantuntijoiden yhteystiedot.

Yliopiston ja pk-yrityksen erilainen aika

Idea Pulmaperjantaihin lähti havainnosta, että yliopistojen ja yritysten – varsinkin pk-yritysten ̶ aikahorisontit ovat kovin erilaisia. Yliopistossa tähtäin on kauempana tulevaisuudessa. Pk-yrityksessä ongelma on useimmiten ratkottava heti, tai mieluummin jo viime viikolla.

–Pulmaperjantaissa yritys ei välttämättä saa valmista ratkaisua, mutta ainakin suuntaviivat sen löytämiseksi, Hyypiä hahmottaa.

Konsepti on levinnyt muuallekin

Kaikkia pulmatarjokkaita ei enää voida ottaa ratkottavaksi varsinaisissa Pulmaperjantaissa. Yli puolet yhteydenotoista on kuitenkin tähän mennessä päätynyt Pulmaperjantaihin.

Keväällä 2016 konsepti levisi myös Tampereen yliopistoon. Sitä käytetään yritysyhteistyössä myös Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa sekä Porin yliopistokeskuksessa.

Pulmaperjantai on Tampereen teknillisen yliopiston rekisteröimä tavaramerkki, mutta muutkin yliopistot voivat hyödyntää konseptia.

Teksti: Riitta Gullman
Kuvat: TTY