» Esittely » Jäsentarinat » Taitotalo

Taitotalo

Taitotalo syntyi, kun Ammattienedistämissäätiö AEL sr ja Ami-säätiö sr yhdistyivät vuonna 2020. Se on ammatillisen aikuiskoulutusalan suurin toimija. Taitotalossa voi opiskella lähes 90 ammatillista tutkintoa, sen koulutusvalikoimassa on yli 60 ammatillista sertifikaattia ja reilut 600 eri ammattialojen lyhytkoulutusta. Taitotalo kouluttaa ja valmentaa rohkeita työelämän osaajia suoraan elinkeinoelämän tarpeisiin. Lisäksi Taitotalolla on merkittävä rooli yritysten liiketoiminnan kehittämisen sparraajana ja kumppanina.

www.taitotalo.fi

Henkilökunta on Taitotalon sydän ja sielu

Kari Juntunen työskentelee Taitotalossa toimitusjohtajana ja rehtorina. Hän näkee Taitotalon tulevaisuuden valoisana.

Kari Juntunen työskentelee Taitotalossa toimitusjohtajana ja rehtorina

Kari Juntunen työskentelee Taitotalossa toimitusjohtajana ja rehtorina.

– Siihen nähden, miten nuori organisaatio olemme, Taitotalon kone pelittää uskomattoman hyvin, Juntunen sanoo ja kiittelee taitotalolaisten yhteishenkeä.

Se, että Taitotalon avoimiin työpaikkoihin tulee paljon hakemuksia, kertoo Juntusen mukaan siitä, että Taitotalo on työnantajana haluttu.

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen vaatii Juntusen mielestä pitkäjänteisyyttä. Poliitikkojen pitäisi Juntusen mukaan nähdä pidemmälle kuin vaalikauden yli.

– Ammatillisen koulutuksen rahoitusmuutokset ja rahoituksen pirstaleisuus lukuisine hakukierroksineen sekoittavat toimintaympäristöä, Juntunen sanoo.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtävä on vastata laajasti yhteiskunnan ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin. Rahoitusmallin kehittäminen ja yksinkertaistaminen yhtenä kokonaisuutena palvelee paremmin oppijoiden mahdollisuuksia päivittää osaamistaan. Yritysten näkökulmasta työn ohessa opiskelun mahdollistaminen on ensiarvoisen tärkeää, ja työelämän muutoksessa jatkuvan oppimisen tarve korostuu entisestään. Lisäksi se, että rahoitus koostuu osin ympäriinsä sirotelluista hankkeista, ei Juntusen mukaan edistä ammatillisen koulutuksen kokonaisvaltaista kehittämistä.

– Koulutuksen järjestäjät osaavat käyttää itse rahansa parhaiten. Hanketyö sen sijaan estää rahan käyttämisen siihen, mihin sitä eniten tarvittaisiin, sanoo Juntunen ja korostaa perusrahoituksen merkitystä, jotta osaajapulaan voidaan tulevaisuudessakin vastata joustavasti.

Taitotalo on valtakunnallinen koulutuksen järjestäjä

Taitotalon kampukset sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa, mutta organisaation toimintaideologiassa korostuu koulutuksen valtakunnallinen saatavuus. Taitotalo järjestää laadukasta erikoisosaamista vaativaa koulutusta ympäri Suomea. Esimerkiksi Taitotalon lukkoseppäkoulutus on valtakunnallisesti tunnettu, ja muun muassa mittausalan kalibrointikoulutus toteutettiin Sodankylän kultakaivoksilla.

– Viemme kouluttajamme sinne, missä heitä tarvitaan. Se on ekologista ja vähentää hiilijalanjälkeä, Juntunen sanoo.

Lisäksi Taitotalo hyödyntää modernia teknologiaa opetuksessaan. Se parantaa koulutuksen saatavuutta ja mahdollistaa sen, ettei koulutus ole enää aikaan tai paikkaan sidottua.

– Kouluttaessamme monipaikkakuntaisten suuryritysten työntekijöitä toimintaympäristö on luonnollisesti verkko, Juntunen sanoo.

Monialaisuus on yhteiskuntavastuuta

Taitotalo kantaa yhteiskuntavastuuta järjestämällä myös marginaalialojen ammatillista koulutusta. Hyvä esimerkki tästä on kumi- ja muovialan koulutukset. Perinteisestä ammattikoulusta Taitotalo eroaa myös siten, että joillakin aloilla sen koulutukset kilpailevat ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutusten kanssa. Taitotalon NDT-koulutukset ovat huippulaadukkaita. Koulutustarjontaan sisältyy muun muassa NDT:n perusmenetelmät eli tunkeumaneste-, magneettijauhe-, ultraääni-, radiografia- ja pyörrevirtatarkastuskoulutus sekä silmämääräisen tarkastuksen koulutukset. Taitotalon metalli- ja hitsausalan koulutukset ovat myös valtakunnallisesti arvostettuja.

Taitotalon opiskelijoita

– Olemme teollisuudessa merkittävä insinöörien lisä- ja täydennyskouluttaja, Juntunen sanoo.

Juntunen ennustaa, että tulevaisuudessa erikoisammattitutkintojen rooli kasvaa. Hänen mielestään erikoisammattitutkinnot kuuluvat selkeästi toiselle asteelle.

– Vaikka esimerkiksi johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sisältää paljon johtamisen teoriaa, se tarjoaa konkreettisia työkaluja strategian, organisaatiokulttuurin, asiakkuuksien, talouden ja osaamisen johtamiseen. Korkeakouluissa käytännön tekeminen jää monesti teorioiden varjoon, Juntunen sanoo.

Taitotalo on koulutuksen hypermarket

Taitotalon asiakkuusjohtajana työskentelevä Nuutti Manninen kertoo, että Taitotalo solmii jatkuvasti uusia kumppanuuksia ja koulutusyhteistyösopimuksia yritysten kanssa. Osaamisen johtamisen ja kehittämisen konsultointi sekä erilaiset johtajille ja esihenkilöille suunnatut koulutukset ovat Taitotalon ydintoimintaa. Taitotalo auttaa yritysasiakkaitaan toteuttamaan niiden liiketoimintastrategioita osaamisen kehittämisen keinoin.

Nuutti Manninen työskentelee Taitotalon asiakkuusjohtajana.

Nuutti Manninen työskentelee Taitotalon asiakkuusjohtajana.

– Lisäksi valikoimaamme kuuluu runsaasti eri ammattialojen substanssiosaamista lisääviä koulutuksia sekä esimerkiksi ELY-keskusten kanssa yhteistyössä järjestettäviä RekryKoulutuksia, Manninen sanoo.

Monet yritykset ovat päätyneet kumppanuuteen Taitotalon kanssa siksi, että sen koulutusvalikoima on laaja ja monipuolinen. Yksityisenä koulutuksen järjestäjänä Taitotalon on helppoa toteuttaa yrityskohtaisia kehittämishankkeita. Manninen korostaa, että Taitotalo on organisaationa ketterä.

– Hallintorakenteemme ja matala organisaatiohierarkia mahdollistavat joustavan toiminnan, ja pystymme vastaamaan elinkeinoelämän tarpeisiin lennossa, Manninen sanoo ja jatkaa, että lisäksi Taitotalon organisaatio on skaalautuva.

– Usein pelkkä keskustelu asiakkuuspäällikkömme kanssa saa aikaan arjen innovaatioita. Yritysasiakkaamme ovat oman liiketoimintansa parhaita asiantuntijoita. Me Taitotalossa olemme osaamisen johtamisen ja pedagogiikan ammattilaisia. Yhteistyön lopputulos on erinomainen, kun nämä osaamiset yhdistetään, kuten Taitotalon kumppanuusmallissa tehdään, Manninen sanoo.

Taitotalon missio on elinkeinoelämän tukeminen

Taitotalo määrittelee yhdeksi päämääräkseen sen, että yhteiskunnan pyörät pysyvät pyörimässä. Manninen otaksuu, että seuraava koulutustrendi on kestävää kehitystä ja vastuullisuutta lisäävät koulutukset.

– Kilpailuetumme on, että meillä ei hakata kiveen lukujärjestyksiä vuodeksi eteenpäin. Koulutustarjotin elää ja pyörii koko ajan, asiakkaaksi voi tulla koska tahansa.

Manninen ajattelee, että asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että Taitotalo vastaa aidosti yritysten tarpeisiin. Taitotalon asiakkuuspäälliköt ovat näkemyksellisiä superammattilaisia, joilla on ammattitaitoa ja osaamista kehittää eri kokoisten yritysten liiketoimintaa varmistamalla oikeanlainen osaaminen nyt ja tulevaisuudessa.

– Suomen pitäminen kilpailukykyisenä onnistuu kehittämällä ja kasvattamalla yritysten ja yksilöiden osaamista, Manninen sanoo ja jatkaa, että vaikka alle kolmevuotiaan Taitotalon kasvutarina on vielä kesken, Taitotalo on rakentanut jo nyt tuhansille yksilöille ja sadoille yhteisöille räätälöityjä opintopolkuja.

Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo

Kuvat: Taitotalo