» Esittely » Jäsentarinat » STEP-koulutus

STEP-koulutus

STEP-koulutus – opiskelua suurella sydämellä

STEP-koulutus on yksityinen, arvostettu ja tunnettu hyvinvointi- ja kasvatusalojen koulutuksen erityisosaaja.

Opisto tarjoaa ammatillista peruskoulutusta, yleissivistävää ja valmentavaa koulutusta, ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta, työyhteisöjen kehittämispalveluja ja konsultointia sekä monipuolisia vapaa-ajan kursseja. Opisto on myös oppisopimuskoulutuksen järjestäjä.

STEP-koulutus toimii Järvenpään, Pieksämäen, Lapuan, Ruokolahdella Jaakkiman ja Uusikaarlepyyssä Kredun kampuksilta käsin valtakunnallisesti.

Vuosittain pitkäkestoisessa koulutuksessa kampuksilla opiskelee yhteensä noin 2 200 henkilöä. Henkilökuntaa on noin 170. Opistoa ylläpitää Kirkkopalvelut ry.

Step.fi

Pedagogiset tarpeet edellä digitaalisuuteen

Sähköisen pedagogiikan mielekäs käyttö eli digipedagogiikka alkaa olla luonnollinen osa STEP-koulutuksen toiminnassa ja oppilaitoksen arjessa.

Verkkokursseja kehitetään ja erilaisia digitaalisia sovelluksia hyödynnetään työssä ja opiskelussa yhä enemmän. Käytössä ovat O365 monet sovellukset. Lisäksi löytyvät Padlet, Kahoot, WhatsApp ja muut erilaiset sosiaalisen median sovellukset tutumpien Moodlen ja Skypen lisäksi.

–Digitaalisuuden hyödyntäminen rikastaa ja monipuolistaa oppimista monin tavoin. Erityisesti kun puhutaan itsenäisen tiedonhaun, tiedon koostamisen ja jakamisen, projektien ja yhteisoppimisen osalta, kertoo terveydenhuollon lehtori Marjo Jaakonsaari.

Viime vuosina opistossa on kehitetty digipedagogiikan lisäksi myös digitaalisia koulutus- ja opetusmateriaaleja. Sähköiset sovellukset ja palvelut kehittyvät kovaa vauhtia. Tarjolla onkin monia erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää sähköisiä tapoja ympäröivän maailman hahmottamiseksi.

Sisältöjen tulee palvella monia käyttäjiä, sanoo Salla Vainio

STEP-koulutuksen tuottaman sähköisen materiaalin tavoitteena on sen helppokäyttöisyys, niin tekijän kuin käyttäjänkin näkökulmasta.

–Käytössä pitää huomioida soveltuvuus mobiililaitteille, jakamisen joustavuus ja se, että sisällöt palvelevat mahdollisimman monialaisesti eri toimijoita ja eri ikäisiäkin käyttäjiä, sanoo kouluttaja Salla Vainio.

Esimerkkinä digitalisaation hyödyntämisestä toimii Lue kuvaa –materiaali, joka kehitettiin kuvanlukutaidon ja taidekuvien käytön edistämiseksi opetuksessa.

Kehittämistyössä opisto hyödynsi ajantasaista tutkimusta ja siinä tuotettiin kuvien lukemisen malli. Mallissa ihmisen identiteetin tukeminen, ympäröivän kulttuurin ymmärtäminen ja katsomusten välinen dialogi tukevat toisiaan.

Sovellusten valinnassa painotettiin sitä, miten ne palvelevat eri tyyppisen tiedon välittämistä sekä erilaisten taitojen oppimista.

Erilaiset sisällöt, niin tekstit, äänitiedostot, videot, aikajanat, diaesitykset kuin tehtävätkin koottiin interaktiviisiin kuviin.

–Näin yhdestä kuvasta voi sukeltaa syvemmälle kuvan ja sen tekijän maailmaan ja oppia monenlaisia tietoja ja taitoja, kertoo hankekoordinaattori Essi Ikonen.

Materiaalit ja idea ovat saaneet hyvää palautetta: blogeja luettiin verkossa viime vuonna yli 30 000 kertaa ja materiaaleissa vierailtiin yli 90 000 kertaa. Lue kuvaa -materiaalit ovat nyt verkossa kaikkien saatavilla.

Lue kuvaa –materiaali verkossa
Lyhyt video Lue kuvaa –hankkeesta ja tulevasta materiaalista

STEP-koulutus tuottaa aineistoa, jossa hyödynnetään lisättyä todellisuutta ympäristönlukutaidon edistämisen välineenä.

Kulttuurisiin ympäristöihin (esimerkiksi kirkkotilaan) upotetaan erilaisissa digitaalisissa muodoissa olevaa tietoa (esim. video, kuva, ääni, teksti) tilan ja sen esineiden merkityksistä. Digitaalinen sisältö tulee näkyviin, kun kohdetta katsotaan mobiililaitteella sovelluksen läpi.

Näin päästään syvemmälle tilaan liittyviin yksilöllisiin ja jaettuihin merkityksiin.

Kehittyvät aineistot koulutuksen ja opetuksen uudistajina

STEP-koulutuksen edellä esitellyistä sisällöistä vastaa täydennyskoulutuksen henkilöstön kasvatuksen tiimi.

–Kun kehitämme uusia koulutuksia, luomme koulutuksiin sisältöjä, jotka tukevat koulutusteemaa ja sen jalkautumista kentälle, kertoo kouluttaja Salla Vainio kasvatuksen tiimistä.

Hyvän materiaalin kanssa on varmempaa lähteä koulutuksesta omaan työhön, kun on välineitä, joita käyttää ja soveltaa. Tästä opisto saa myös kiitosta.

–Ajattelemme, että sähköisiä materiaaleja ei kannata luoda niiden itsensä takia, vaan niiden antaman hyödyn vuoksi. Kun sovellus on mielekäs niin oppimisen kuin käytön kannalta, kannattaa kehittää ja kokeilla uusia sisältöjä ja tapoja hyödyntää niitä. Sillä tavalla pysymme ajan tasalla digitaalisuuden mahdollisuuksista – ja haasteista, Vainio jatkaa

Digitaalisuus on yksi väline muiden hyväksi havaittujen perinteistenkin välineiden rinnalla, eikä sitä tule nostaa ylitse muiden.

Täydennyskouluttajina ja koulutuksen tarjoajana STEP-koulutus on oltava mukana kehittämässä sisältöjen lisäksi pedagogisia menetelmiä ja materiaaleja uusien opetussuunnitelmien hengessä. Vain siten voidaan vastata kentän tarpeisiin.

–Materiaaleja ei koskaan kehitetä yksin, vaan työelämän verkostoista on todella paljon hyötyä. Yhteistyöstä on aidosti hyötyä hyvän lopputuloksen kannalta, sanoo Vainio.

Koulutettujen kokemuksia Lue kuvaa –materiaalista ja koulutuksista

Lue kuvaa –koulutuskiertue tavoitti tänä lukuvuonna yli 300 kasvatuksen ja opetuksen ammattilaista 12 eri paikkakunnalla ympäri Suomea.

Sähköisen materiaalin vastaanotto oli todella myönteistä ja koulutettavat kiittelivät materiaaleja moneen otteeseen.

”Sain todella hyvää materiaalia ja hyviä vinkkejä suoraan työssäni käytettäväksi. ”

”Kuvan lukemisen kulttuuriset taustat avasivat pohtimaan laajemminkin kulttuurien kohtaamista opetustyössä.”

”Ideat ja materiaalit olivat niin käytännönläheisiä, että ne voi viedä ja toteuttaa sellaisenaan oppitunnilla tai työssään muualla.”

Kiinnostuitko aiheesta?
Lue lisää vinkkejä kuvien ja sähköisen pedagogiikan käyttöön blogistamme:

Da Vinci –koodaillen kuvataiteen ja pääsiäisen jäljille
Mediataitoviikolla Suomikuvia lukemaan
Syksyn alku ja pedagogiset ratkaisut

Teksti: Piia Alvesalo
Kuvat: STEP-koulutus