» Esittely » Jäsentarinat » SeAMK

SeAMK

SeAMK on monialainen, 5000 opiskelijan ja 350 työntekijän korkeakouluyhteisö – kansainvälinen ja yrittäjähenkinen organisaatio kasvattamassa osaamista, kilpailukykyä ja hyvinvointia.

SeAMKin 21 AMK-koulutuksesta sekä 13 ylemmästä AMK-koulutuksesta valmistuu tutkintoon vuosittain noin tuhat opiskelijaa. Toimimme kuudella eri koulutusalalla: liiketalous-, ravitsemis- sosiaali- ja terveysalalla sekä luonnonvara-, kulttuurin ja tekniikan aloilla. Avoimia korkeakouluopintoja tarjoamme vuosittain satoja opintojaksoja eri aloilta.

Visiomme on olla paras korkeakoulu opiskelijalle. SeAMKissa on valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn mukaan Suomen paras opiskelutyytyväisyys, parhaat oppimisympäristöt ja opiskelun tukipalvelut sekä opiskelijakunta (AVOP 2020).

 www.seamk.fi

Elintarvikealan yritykset avainkumppaneina

SeAMKin tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat paikalliset elintarvikealan toimijat, luonnollisesti alan yritykset mm. Atria Suomi, Juustoportti Oy ja Valio Oy, joiden kanssa SeAMK tekee avainkumppanuustoimintaa opiskelijayhteistyössä sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI).

Seinäjoen kaupunki on myös keskeinen yhteistyökumppani; kaupungissa sijaitsee lähes 3000 elintarviketeollisuuden työpaikkaa.

Elintarvikealan innovaatioympäristöä on Seinäjoella kehitetty verkostomaisella yhteistyöllä.

– Elintarvikealan innovaatioympäristöä on Seinäjoella kehitetty verkostomaisella yhteistyöllä yli 25 vuoden ajan. Olemme esimerkiksi hankkineet yhteisesti erilaisia koetehdaslaitteita, kertoo lehtori Jarmo Alarinta.

Mukana yhteistyössä on ollut myös Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU, jonka Törnävän kaupunginosassa sijaitseva elintarvikealan hyvin varustettu oppimisympäristö kuuluu yhteistyöverkoston resursseihin.

Opiskelijayhteistyötä ja yritysten soveltavia tutkimushankkeita

Tällä hetkellä SeAMK tekee lähialueen elintarviketeollisuuden kanssa opiskelijayhteistyötä ja toteuttaa soveltavaa tutkimushanketta, jossa yritykset ovat vahvasti edustettuna.

– Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuus on niin vahvasti polarisoitunutta. Eritasoista yhteistyötä tehdään tällä hetkellä 34 alueella toimivan yrityksen kanssa, jotka edustavat 98 % toimialan liikevaihdosta Etelä-Pohjanmaalla, Alarinta avaa.

Yhteistyö isompien yritysten kanssa pitää sisällään harjoittelu- ja opinnäytetyöyhteistyön lisäksi yhteistyötä TKI-toiminnassa. Lisäksi elintarviketeollisuus tarjoaa runsaasti kesätyömahdollisuuksia, joka osaltaan tuottaa käytännön osaamisen kertymistä ja vahvistaa motivaatiota opiskelujen aikana.

Atrian henkilöstön kehittämispäällikkö Kaija Ketola-Annalan mukaan yhteistyö SeAMKin kanssa lähtee ajatuksesta, että kaikki osapuolet hyötyvät; opiskelijat saavat yhteyden yrityksiin sekä kokemuksia työelämän käytännöistä, SeAMK pystyy tarjoamaan laaja-alaisen ja ajankohtaisen koulutuskokonaisuuden ja yritys saa osaavia ja kehitysmyönteisiä työntekijöitä.

– SeAMKin ja Atrian yhteistyöllä on pitkät perinteet ja sitä on hiottu vuosien aikana, sanoo Ketola-Annala.

– Me Atriassa rekrytoimme vuosittain noin 700 kausityöntekijää. Kesätyö on erittäin hyvä mahdollisuus nähdä elintarviketeollisuutta käytännössä, ja miettiä myös mahdollista tulevaa uraa ruoka-alalla, Kaija Ketola-Annala toteaa.

Jotta yhteistyö onnistuu, tulee panostaa luottamuksen luomiseen

Yhteistyön onnistuminen edellyttää luottamusvyöhykkeen rakentamista oppilaitoksen ja yrityksen välille.

– Alkuaskeleena on yhteisen kielen ja tavoitteen löytäminen. Ensimmäisiä yhteistyön muotoja ovat aina olleet harjoittelut ja opinnäytetyöt. Kun on löydetty yhteisiä tavoitteita osaamisen lisäämiseksi, mukaan ovat tulleet TKI-hankkeet joko julkisesti rahoitetuissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa tai kahdenvälisissä maksullisen palvelun toimeksiannoissa, toteaa Alarinta.

Ilman opiskelijoita yhteistyön tekeminen ei olisi yhtä laajaa, kuin mitä se tällä hetkellä on.

– Opiskelijat tuovat joissain tapauksissa mahdollisuuden aloittaa luottamusvyöhykkeen rakentaminen matalan kynnyksen yhteistyönä. Tällöin me oppilaitoksena saamme merkittävää sisältöä opetuksen sisältöön tarkastelemalla ajankohtaisia käytännön yritystoiminnan haasteita, sanoo Alarinta

Lisäksi opiskelijoiden tekemät opinnäytetyöt lisäävät tietovarantoa yrityksiä lähellä olevista teemoista.

– SeAMKin ja Atrian yhteistyöllä on pitkät perinteet ja sitä on hiottu vuosien aikana. Yhteistyö on mutkatonta, hyvin käytännönläheistä ja sitä tehdään monella tasolla, Ketola-Annala sanoo.

Bio- ja elintarviketekniikan insinööriksi opiskeleville on loppuvaiheen harjoitteluun Atrialla ja SeAMKilla yhteinen haku.

Atrian asiantuntijoita on myös hyödynnetty koulutuksissa.

– Tämän harjoittelun lopputuloksena on usein kesätyö työnjohtajana tai tuotekehittäjänä, ja mahdollisesti työn jatkuminen valmistumisen jälkeenkin, kertoo Ketola-Annala.

Lisäksi yhteistyötä tehdään innovaatioviikolla, jonka SeAMK järjestää kaikille 1.vuosikurssin opiskelijoille. Atria on ollut mukana toimeksiantajana ja tuomaroimassa lopputuloksia.

Atrian asiantuntijoita on myös hyödynnetty koulutuksissa. Lisäksi tradenomiopiskelijat voivat suorittaa harjoittelujaksojaan Atrian eri toiminnoissa, esimerkiksi taloushallinnossa, viennissä ja HR:ssä. He työllistyvät monesti harjoittelusta kesätöihin ja pidempiinkin työsuhteisiin.

– Vakituisissakin työtehtävissä meillä on paljon ammattikorkeakoulun kasvatteja: insinöörejä, tradenomeja, agrologeja ja restonomeja. Myös terveydenhoitajia, koska Atrialla on oma työterveyshuolto, Ketola-Annala hymyilee.

Kansainvälisyys näkyy vahvasti toiminnassa

Elintarviketeknologia on kansainvälinen toimiala. Suomalainen kielialue on niin pieni, että alan oppikirjoja ei kannatta kääntää suomen kielelle.

– Tästä syystä elintarviketeknologian opiskelijat kotikansainvälistyvät automaattisesti, Alarinta toteaa.

Yritysyhteistyöstä tulee selkeä vaatimus pysyä kansainvälisessä tietovirrassa, joten tällä hetkellä SeAMK on mukana useassa EU:n älykkään erikoistumisen temaattisessa foorumissa (Smart specialisation Thematic Platforms).

– Aktiivisin yhteistyöverkosto on Smart Sensor 4 Agri-Food –temaattinen verkosto, jonka kumppanien kanssa olemme vuorovaikutuksessa ainakin viikoittain, ellei päivittäin, Alarinta sanoo.


Kansainväliset opiskelijat ovat selkeästi kokeneet, että vaihto-opiskelu Suomessa on vaikuttanut työllistymiseen.

Vaihto-opiskelu Suomessa on auttanut kansainvälisiä opiskelijoita työllistymään

Kansainvälinen Agri-food Engineering koulutus SeAMKissa alkaavuonna 2022.

– Tähän asti kansainväliset opiskelijat ovat tulleet vaihto-opiskelijoina pääosin Portugalista, Belgiasta ja Saksasta. Kun olemme vuosien aikana olleet heihin yhteydessä, niin olemme iloksemme kuulleet, että he ovat työllistyneet kotimaassaan erittäin hyvin, Alarinta kertoo.

Kansainväliset opiskelijat ovat selkeästi kokeneet, että vaihto-opiskelu Suomessa on vaikuttanut työllistymiseen. Muutamat yksittäiset kansainväliset opiskelijat elintarviketeknologia-alalta ovat työllistyneet myös Suomeen. Joissakin tapauksissa opiskelun aikana luodut verkostot ovat avittaneet myöhempää työllistymistä.