» Esittely » Jäsentarinat » PSK-Aikuisopisto

PSK-Aikuisopisto

Uusi polku aikuisille

PSK-Aikuisopisto tarjoaa aikuisille ammattitaitoa täydentävää lisäkoulutusta sekä mahdollisuutta opiskella uusi ammatti joko opiskelemalla kokoaikaisesti tai joustavana monimuoto-opiskeluna.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tarjotaan yrittäjyys- ja liiketoimintakoulutuksen alla mm. myynnistä, talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä yrittäjyydestä ja yritysneuvonnasta. Johtamis- ja asiantuntijakoulutuksen alla niitä tarjotaan johtamisesta, lähiesimiestyöstä ja sihteerin työstä.

Oppisopimuksella voi opiskella esimerkiksi merkonomiksi liiketalouden perustutkinnossa, lähihoitajaksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa sekä luonto-ohjaajaksi tai luonnonvaratuottajaksi luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa.

Opisto järjestää myös tietotekniikkakorttikoulutusta, koulutusta hankeosaajille ja maahanmuuttajille.

PSK-Aikuisopiston toiminta alkoi vuonna 1999 yrittäjän ammattitutkinnosta. Jo aiemmin, 90-luvun alussa, se järjesti erilaisia yrittäjyyskoulutuksia ja -kursseja yritysmuotoisena. Aikuisopistoa ylläpitää yksityinen Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö. Opisto toimii Oulussa ja Haapavedellä.

www.psk.fi

Luontoalan yrittäjille eväitä omille reiteille

Palvelun kehittämistä asiakkaan näkökulmasta, yrittämistä osuuskunnan osakkaana, tuotekehitystä Reko-rinkien avulla. PSK-Aikuisopiston luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta valmistuneet luontoyrittäjät ovat saaneet koulutuksestaan monenlaisia eväitä yritystoimintaansa.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta valmistuu luonto-ohjaajia ja luonnonvaratuottajia. Koulutus antaa valmiuksia elintarvikkeiden, hyvinvointituotteiden ja koristeiden valmistukseen sekä luontomatkailu- ja luontoelämyspalveluiden tuottamiseen.

Opintoihin kuuluu lähiopetusta, etä- ja verkko-opetusta sekä opetusta maastossa. Lähiopetusta on 4-7 päivää kuukaudessa. Osan siitä opiskelijat ovat maastossa.

Osuuskunnan kautta yrittäjäksi

Luonto-ohjaaja Minna Haurinen lähti yrittäjäksi osuuskunnan kautta. Kuva: Minna Haurinen

Luonto-ohjaaja Minna Haurinen on yksi vuonna 2016 PSK-Aikuisopiston luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittaneista. Haurinen toimii opiston yhteydessä toimivan itsenäisen yrityksen, Osuuskunta Startup-Yrittäjähautomon kautta. Hän järjestää yrttikursseja sekä valmistaa ja myy luonnonkosmetiikkaa ja elintarvikkeita osuuskunnan aputoiminimen alla.

–Parasta koulutuksessa oli saada varmuutta siitä, että kaikenlaista osaa ja moneen pystyy. Ja että vähän rönsyilevälläkin liikeidealla voi lähteä kokeilemaan yrittämistä. Osuuskunta antaa mahdollisuuden testata pienimuotoisesti, onko omalla palvelulla tai tuotteella kysyntää, Minna Haurinen kuvaa.

Haurinen on myös yksi Tervapatikan järjestäjistä ja vetäjistä. Se on nelipäiväinen huollettu vaellus Oulujoen tervareitistöllä.

Kurssilaiset järjestivät Tervapatikan vuosi sitten lopputyönään. Siitä on kesästä 2017 lähtien tarkoitus tehdä pysyvä, ohjattu hyvinvointivaellus – jossa nukutaan joka yö lakanoiden välissä.

Yrittäjyysosio vielä käytännöllisemmäksi

Minna Haurinen on tyytyväinen koulutuksesta saamiinsa eväisiin. Koulutukseen vapaaehtoisena kuulunutta yrittäjyysosiota hän kehittäisi vielä käytännönläheisemmäksi.

Uutta yrittäjää askarruttavat aluksi monet konkreettiset kysymykset:

̶ Mitä pitää tehdä, kun on perustamassa luonto- ja ympäristöalan yritystä: mihin pitää mennä, mitä säännöksiä on otettava huomioon, mitä lupia ja vakuutuksia hankittava?

Kaikki osaaminen käyttöön

Tanja Ijäs, Haurisen kurssikaveri, vaihtoi ammattia sairaanhoitajasta ensin puutarhuriksi ja toimi jonkin aikaa luomutuottajana. Byrokratia kävi kuitenkin turhan vaikeaksi ja pienelle viljelijälle kalliiksi. Ijäs hakee nyt yritykselleen uusia suuntia niin, että pystyy hyödyntää monipuolista osaamistaan.

Tanja Ijäs on nimittäin opiskellut myös floristiksi, suorittanut keruutuoteneuvojan ja kauppasienineuvojan kurssit, yrittäjän ammattitutkinnon ja valmistunut luonnonvaratuottajaksi PSK-Aikuisopistossa.

Eikä opiskelu vielä siihen jää.

Lisää elintarvikeosaamista

Tanja Ijäs suuntaa yrityksensä toimintaa luonnontuotteisiin. Kuva: Tanja Ijäs

–Valtava nälkä on oppia lisää varsinkin elintarvikealalta, joten hain Kajaaniin luonnonvara-alan ammattitutkintoon. Se tavallaan jatkaa siitä, mihin luonto- ja ympäristöalan perustutkinto päättyi, Ijäs kertoo.

–Elintarvikeosaamista sain jo Aikuisopistolta, mutta jäin kaipaamaan sitä vielä lisää.

–Olen aina ollut kiinnostunut luonnonkasveista. Olen käsillä tekevää tyyppiä, ja kävin floristin koulutuksen sillä mielellä, että luonnonmateriaalit ovat mukana toiminnassani. Luonnontuotteet ovat nyt se suunta, johon yritystoimintaani muokkaan.

Antennit ulkona ja työelämässä

–Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta on kieltämättä haastavaa pystyä vastaamaan työelämän jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Jokaisella kouluttajalla on omat verkostonsa ja antennit ulkona. Saamme palautetta ja vinkkejä myös näyttötutkintojen kolmikannoissa mukana olevilta työelämän edustajilta, PSK-Aikuisopiston koulutuspäällikkö Miia Narkaus valottaa keinoja pitää koulutus relevanttina.

̶ Olemme myös pyrkineet pitämään työelämän yhteistyöryhmiä. Niitä toimii aktiivisesti esimerkiksi juuri luonto- ja ympäristöalalla.

Kohti non-stop-koulutusohjelmia

PSK-Aikuisopistossa siirrytään yhä enemmän non-stop-periaatteella toimiviin koulutusohjelmiin. Se tarkoittaa moduuleittain teutettavaa koulutusta, joten ohjelmiin voi periaatteessa hypätä mukaan koska vain.

Samalla se tarkoittaa myös entistä tarkemmin henkilökohtaisia opintopolkuja kullekin opiskelijalle: yksi haaste lisää koulutuksen järjestäjille.

Yrittäjän ammattitutkinnossa on parhaillaan menossa koeryhmä modulaarisesta koulutuksesta.

̶ Rakennamme verkkoon nauhoitteita ja esityksiä, joita opiskelijat voivat seurata ja tutkia omien aikataulujensa mukaan. Tavoitteena on saada koulutus toimimaan non-stop-periaatteella. Vielä on kuitenkin ratkottava joitain teknisiä ongelmia ja hankittava lisää kokemusta verkkopedagogiikasta, selvittää PSK-Aikuisopiston yrittäjyyden vastuukouluttaja Tarja Pahnila.

Teksti: Riitta Gullman
Kansikuva: PSK-Aikuisopisto