» Esittely » Jäsentarinat » Oulunkylän yhteiskoulu

Oulunkylän yhteiskoulu

Oulunkylän yhteiskoulu on vuonna 1924 perustettu yksityinen oppilaitos Helsingin Oulunkylässä. Lukiossa opiskelee noin 420 ja yläkoulussa yli 500 oppilasta. Lukiossa on laajan opintotarjonnan sisältävä yleislinja sekä lukuvuodesta 2022-2023 alkaen musiikki- ja luonnontiedepainotusten linjat. Yläkoulu toimii alueensa lähikouluna, ja siellä on osana Helsingin kaupungin soveltuvuuskoeverkkoa toimiva perinteikäs musiikkiluokka sekä sisäisinä painotuksina liikuntaa (Urhea) ja matemaattis-luonnontieteellisiä aineita painottavat luokat.

Oulunkylän yhteiskoulu on innostava ja kannustava yhteisö, jolle tärkeitä asioita ovat oppimisen ilo, yritteliäisyys, luovuus sekä turvallinen opiskeluympäristö. Vastuullinen toiminta ja toisen ihmisen kunnioittaminen ovat tärkeitä toimintaa ohjaavia arvoja. Oppimisen tilat ja sähköinen oppimisympäristö ovat ajanmukaiset ja toimivat. Oppimisen tuen ja opiskeluhuollon resurssit ovat kattavat. Oulunkylän yhteiskoulun tavoitteena on jatko-opintoihin ja tulevaisuuteen valmis nuori.

 Oulunkylanyhteiskoulu.fi

 

Kiusaamisen vastaisen toiminnan pitää olla systemaattista ja läpäistä koko kouluyhteisön

Nykyisin kynnys puuttua kiusaamiseen on matala

– Kokonaisuutena kiusaaminen on viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt. Opettajien koulutusta kiusaamisen vastaiseen työhön on kehitetty valtavasti viime vuosina ja kiusaamisen vastaista työtä tehdään järjestelmällisesti alakouluista alkaen, sanoo rehtori Mirva Lindström.

Vielä muutama vuosikymmen sitten kiusaaminen oli enemmän sanallista tai fyysistä, eli myös helpommin havaittavaa. Nykyisin myös puuttumisen kynnys on hyvin matala. Minkäänlaista kiusaamista ei sallita, mikä on hyvä asia. Kiusaamisen muodot ovat kuitenkin muuttuneet, ja esimerkiksi some-kiusaamiseen on vaikea pelkillä koulun keinoilla puuttua. Joskus tapaukset ovat myös hyvin vaikeita tunnistaa. Nuorille opetetaankin kiusaamisen tunnistamista.

– On erittäin tärkeää ymmärtää, että hiljainen hyväksyntä kiusaamiselle ei ole hyväksyttävää. Kaikki tapaukset tulee kertoa koulun aikuisille. Kiusaaminen, joka on toistuvaa, vahingollista käytöstä uhria kohtaan, täytyy pystyä erottamaan nuorten välisestä ohimenevästä erimielisyydestä, toteaa Riitta Nevala, joka on Oulunkylän yhteiskoulun kiusaamisen vastaisen toiminnan eli ”hyvä-tiimin” vetäjä.

Kiusaamisen vastaisia keinoja löytyy

– Meidän koulussamme hyvä-tiimi vastaa kiusaamisen vastaisen työn suunnittelusta ja puuttuu välittömästi havaittuihin kiusaamistapauksiin. Koulumme kiusaamisen vastainen toiminta noudattelee omaan kouluumme sovellettuna Helsingissä luotua KVO13-ohjelmaa kiusaamisen ehkäisyyn, puuttumiseen ja jälkihoitoon, Riitta Nevala jatkaa.

Tärkeää on, että kaikki kiusaamisen vastainen toiminta on systemaattista ja läpäisee koko kouluyhteisön. Keinovalikoima on laaja.

– Otan esimerkin: hankalissa tapauksissa, kun kiusattu tarvitsee erityistä tukea ja huolenpitoa, hänelle nimetään koulumme aikuisista ”salarakas”. Hän on nuorelle luottoaikuinen, jonka puoleen on helppo kääntyä ja joka tukee, havainnoi ja puuttuu tilanteisiin matalalla kynnyksellä, Mirva Lindström kuvaa.

Kiusaamisen ehkäisyssä keskeistä on hyvän ryhmähengen luominen eli ryhmäyttäminen. Erilaisuuden sietämisen opettelu ja jokaisen ryhmään hyväksyminen ovat taitoja, joihin panostetaan koko kouluajan, mutta erityisesti siirtymävaiheissa.

– Meillä on kerran jaksossa pidennetyt luokanvalvojan ja ryhmänohjaajan tunnit, joihin koulumme opettajien hyvä-tiimi valmistaa ohjelmaa. Erilaisia ryhmäytystapahtumia ovat esimerkiksi peruskoulun tukioppilaiden ja lukion tutoropiskelijoiden järjestämät retket ja teemapäivät, nuorisotalon kanssa järjestetyt tapahtumat ja koulun toimintapäivät, Riitta Nevala sanoo.

Kun kiusaaminen tapahtuu koulun toiminnan ulkopuolella tai pitkittyy ja vaikeutuu jostain syystä, tarvitaan yhteistyöhön muita viranomaisia. On tärkeää muistaa, että kiusaaminen on rikos.