» Esittely » Jäsentarinat » MERCURIA

MERCURIA

Joustavia ratkaisuja ja kokonaisvaltaista oppimista

MERCURIA on erikoistunut tarjoamaan liiketalouden perustutkintoon (merkonomi) johtavaa koulutusta nuorille ja aikuisille. MERCURIA Aikuiskoulutuksen koulutusvalikoimaan kuuluvat lisäksi erilaiset ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

Omistajina ovat Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry sekä Vantaan kaupunki. Opiskelijoita on keskimäärin 850 (aikuiset ja nuoret).

www.mercuria.fi

MERCURIAn malli – opiskelijalähtöisyys ja välittäminen keskiössä

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelun keskeyttäminen tuntuu olevan jatkuva ongelma. MERCURIAssa tähän ilmiöön lähdettiin vastaamaan kehittämällä koulutusta opiskelijalähtöisemmäksi, erilaiset oppijat huomioiden. Keskeyttäminen on saatu pudotettua alle neljään prosenttiin.

–Opiskelijalähtöisyyden lisäksi, ja sen rinnalla, opettajuuden muutos on tärkeää. Jos opettaja ei ole kiinnostunut oppijasta tai halua auttaa häntä kokonaisvaltaisesti, ei mikään muutu, sanoo rehtori ja toimitusjohtaja Tiina Immonen.

Oppilaitoksessa on erilaisia menetelmiä, joilla voi osoittaa osaamistaan. Se on työläämpää opettajalle, mutta erilaisia oppimisen tapoja tulee tunnistaa, jos niitä haluaa hyödyntää.

Oppiminen on kokonaisvaltaista ja ulkopuolisia tukipalveluita tarvitaan vähemmän, kun opettajan työ huomioi oppijan kokonaisvaltaisemmin.

Oppilaitoksessa on luotu malli, jossa yksi opettaja seuraa yhtä opiskelijaa kolmen vuoden eli koko koulussa vietetyn ajan. Opettajan pitää puhua opiskelijan kanssa, ei opiskelijalle

–Meillä opettajat toimivat yrittäjämäisesti, ovat sitoutuneita taloon ja ajattelevat opiskelijan ja organisaation kannalta. He haluavat kuunnella, mitä opiskelijalle kuuluu. Se on meidän menestystekijämme, Immonen jatkaa.

Opettajalla on suuri rooli muutoksen tekemisessä

Yksilölliset menetelmät ovat syntyneet ruohonjuuritasolla ja yksittäisen opettajan rooli oli suuri muutoksen tekemisessä. Joustavien toimintatapojen vuoksi kouluallergiset nuoret saadaan mukaan valmistumaan ja työllistymään.

–Me ammatillisen koulutuksen työnantajat haluamme henkilökuntaa, joka kokee olevansa palveluammatissa. Sellaisia ihmisiä, jotka haluavat auttaa opiskelijaa hänen ammatillisessa kasvussaan, sanoo Immonen.

Oppilaitos tarjoaa myös työnhakupalvelua. Osalle keskeyttämisvaarassa olevista työssäoppiminen luonnistuu erittäin hyvin, kun taas koulussa istuminen ja perinteinen tapa oppia on vaikeaa.

Sujuva työssäoppiminen johtaa myös hyviin tuloksiin työllistymisessä. Hyvä esimerkki yhteistyöstä on Tutkinto tekemällä- pilotti, jossa yhteistyökumppanina on HOK-Elanto.

Yritysyhteistyö on jatkuvaa

–Teemme hedelmällistä yhteistyötä yritysten kanssa. Kaupan alan kanssa on jatkuvaa vuoropuhelua, kertoo Immonen.

Yritysyhteistyö edellyttää myös oppilaitoksilta joustavuutta ja käytännön kehittämistä. Konkreettisena esimerkkinä on vaikkapa työssäoppimiseen liittyvien lomakkeiden yksinkertaistaminen.

Lisäksi on tehty kaupan alan osaamiskartoituksia ja koordinoidaan alan verkostoa.

–Meillä on sitoutunut henkilöstö, yli 95% suosittelee meitä työnantajana, toteaa Immonen. Kun on yhteisöllinen tapa tehdä töitä, yritysmäinen ote ja oma tapa toimia, se johtaa hyviin tuloksiin niin oppimisen kuin työllistymisenkin kannalta.

Teksti: Piia Alvesalo
Kuvat: MERCURIA