» Esittely » Jäsentarinat » Ammattiopisto Luovi

Ammattiopisto Luovi

Ammattiopisto Luovi on ammatillinen erityisoppilaitos, joka tarjoaa koulutusta erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille ja aikuisille. Luovi toimii yli 20 paikkakunnalla eri puolilla maata, Rovaniemeltä Helsinkiin. Sen periaatteena on tarjota jokaiselle oma väylä työhön ja hyvään elämään. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja saada jokainen mukaan yhteiskunnan toimintaan, tasavertaisena jäsenenä.

Luovissa opiskelee valmentavassa koulutuksessa ja ammatillisessa tutkintokoulutuksessa yhteensä noin 1800 opiskelijaa vuosittain.

www.luovi.fi

Oma väylä työhön

Ammattiopisto Luovin liikkuvat yksiköt tuovat opetuksen lähelle

Ammattiopisto Luovi tuo opetuksen tarvittaessa hyvin lähelle – jopa yhdelle ryhmälle. Sen mahdollistavat liikkuvat opetusyksiköt. Ne toimivat muutamia vuosia ja siirtyvät sitten muualle. Aina tarpeen mukaan.

Ammatillinen erityisoppilaitosten tehtävänä on taata tasavertaiset mahdollisuudet koulutukseen koko Suomessa. Luovi, suurin ammatillisista erityisoppilaitoksista, toteuttaa tätä 23 paikkakunnalla. Mutta tämä on vasta osa kokonaisuutta.

Osa toimipisteistä kuin rattailla

–Pyrimme viemään opetusta tarvittaessa lähelle, kertoo Ammattiopisto Luovin johtaja Hannu Koivula.

– Kaikilla ei ole mahdollisuutta lähteä asuntoloihin asumaan, joten pyrimme viemään opetusta mahdollisimman lähelle, turvalliseen ympäristöön, kuvaa Luovin johtaja Hannu Koivula.

Opetusta omien tavoitteiden ja valmiuksien mukaan- Meillä on pysyvien yksiköiden lisäksi pieniä, muutamia vuosia toimivia toimipisteitä ympäri Suomea. Niitä perustetaan paikallisen tarpeen mukaan. Kun tarve on ohi, ne siirretään muualle. Osa toimipisteistämme on kuin rattailla: valmiina vaihtamaan paikkaa.

Luovi tarjoaa koulutusta erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille ja aikuisille. Nykyisin tämä tarkoittaa esimerkiksi henkilöitä, joilla on kehitysviivästymistä johtuvia oppimisvaikeuksia sekä mielenterveyskuntoutujia.

Sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden on saatava omien tavoitteidensa ja valmiuksiensa mukaista opetusta ja ohjausta. Tämä on lainsäädännön mukaan yksi toisen asteen ammatillisen koulutuksen tavoitteista.

Monipuolista koulutustarjontaa on siis oltava tarjolla ja saavutettavissa eri puolilla maata.

Opetusta täsmätarpeeseen

Tätä Luovi tarjoaa: vaihtoehtoja, jotka ovat mahdollisimman monelle saavutettavia. Erityistä on tapa, jolla se tehdään.

– Lähdemme aina sillä asenteella, että opetusta on vain sen ajan, joka on tarpeen.

Tarve nousee Luovin vahvoista verkostoista: yleisistä ammatillisista oppilaitoksista, erityiskouluista ja muista toimijoista. Niistä kuuluu viestiä, jos jossain tarvitaan erityisen tuen opetusta. Silloin Luovi ja paikallinen koulutuksen järjestäjä sopivat yhteistyökuviosta.

– Liikkuvalle opetukselle on kysyntää ympäri Suomen, Hannu Koivula kertoo.

Ammattiopisto Luovissa opetusta räätälöidään pitkälle opiskelijan tavoitteiden ja edellytysten mukaan. Kuva: Ammattiopisto Luovi

Ei kiinni seinissä, vaan verkostossa

Joustavan, liikkuvan toiminnan mahdollistaa ajattelutapa, jossa ei sijoiteta seiniin. Sen sijaan tehdään verkostoyhteistyötä.  Luovin ”liikkuvat koulut” toimivat vuokratiloissa. Ne hyödyntävät paikkakunnalla olevaa koneita, laitteita, kalustoa, yhteisruokailuja.

Hannu Koivula kutsuu tätä symbioosiajatteluksi. Luovin ei tarvitse olla tiukasti kiinni seinissä eikä laitekannassa. Paikalliset oppilaitokset tai muut toimijat taas saavat vuokratuloja muuten kenties vajaakäytössä oleville tiloilleen ja laitteilleen. Molemmat hyötyvät.

Joustavuutta lisätty viime vuosina

– Luovissa on ollut liikkuvaa opetusta pitkään. Viime vuosina joustavuutta on vielä pyritty lisäämään. Tilaratkaisuilla ja yhteistyökuvioilla on lähdetty entistä enemmän siihen suuntaan.

Samalla Luovissa on varauduttu ammatillisen koulutuksen tuleviin muutoksiin.

– Olemme valmiita joustavuuden ja yksilöllisyyden lisäämiseen. Olemme tehneet molempia niin paljon. Lisäksi opetusta viedään entistä enemmän uudenlaisiin oppimisympäristöihin, joita on perustettu yhteistyössä yritysten kanssa suoraan työpaikoille.

Yksilöllisiä opintopolkuja jo kauan

Luovissa opetus räätälöidään pitkälle kunkin opiskelijan tavoitteiden ja edellytysten mukaan. Opinnot suoritetaan suurimmaksi osaksi tekemällä oppien.

Koulutus ei ole kaikille saman sisältöistä: eiväthän opiskelijoiden kyvytkään ole. Nykyinen koulutuksen muotitermi ”yksilölliset opintopolut” ovat olleet Luovissa ja sen edeltäjissä käytössä jo vuosikymmeniä.

Luovilaiset myös kehittävät ammatillista erityisopetusta. Luovin asiantuntijat konsultoivat ja kouluttavat muiden oppilaitosten henkilöstöä erityisopetukseen liittyvissä asioissa.

Teksti: Riitta Gullman
Kuvat: Ammattiopisto Luovi