» Esittely » Jäsentarinat » Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu

Aktiivinen oppimisen ja kehittämisen yhdistäjä

Laurea-ammattikorkeakoulu toimii Uudellamaalla kuudella kampuksella. Opiskelussa keskeistä ovat työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksiannot, kuten projektit. Niiden ansiosta opiskelijat verkostoituvat jo opiskeluaikanaan ja oppivat tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja.

Laurea-yhteisöön kuuluu noin 7 800 opiskelijaa, 500 henkilökunnan jäsentä ja 22 000 Laurean alumnia.

Laureassa tehdään käytännönläheistä tutkimus- ja kehitystyötä strategisilla tutkimusalueilla, jotka perustuvat tulevaisuuden tarpeisiin ja vahvaan osaamiseen sosiaali- ja terveysalalla, palveluliiketoiminnassa sekä turvallisuudessa.

www.laurea.fi

Laurea: tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan yhdessä alan yritysten kanssa

Finanssiakatemian syntyhistoria alkoi siitä, kun alaa edustavassa Finanssiala FA:ssa pohdittiin tuottavuuden ja työhyvinvoinnin keskeisiä tekijöitä. Keskiöön nousi osaava henkilöstö. Myös osaamistarpeita oli kartoitettu jo muutaman vuoden ajan. Alalla koettiin, että nopealle ja suoralle yhteydelle alan oppilaitoksiin on tarvetta.

Finanssiakatemia perustettiin syksyllä 2016. Tähän mennessä mukaan on tullut 14 oppilaitosta; ammatillisia oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja. Yksi yhteistyökumppaneista on Laurea.

Finanssiakatemian tavoitteena on yhdistää alan koulutuksen ja työelämän tarpeet sekä kehittää finanssialan koulutuksesta elinikäistä oppimista, joka huomioi tulevaisuuden muuttuvat osaamistarpeet. Toiminta on verkostomaista, ilman suurempaa byrokratiaa ja hallintoa.

Laurean Teemu Ylikoski on tyytyväinen yhteistyöhön.

Laureassa osataan yhdistää oppiminen ja kehittäminen

Laurea-ammattikorkeakoulu on mukana Finanssiala FA:n Finanssiakatemiassa.

Laurealla on pitkä perinne oppimisen ja kehittämisen yhdistämisessä. Opiskelijoiden tuoreet näkökulmat tuottavat konkreettista hyötyä yhteistyökumppaneille. Samalla, kun opiskelija oppii uutta, hän tuottaa uusia ratkaisuja erilaisille organisaatioille.

–Yhteistyö Finanssiakatemian kanssa on meille hieno mahdollisuus vaikuttaa koko toimialan tulevaisuuteen ja olemme siitä hyvin kiitollisia, sanoo Laurean markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Teemu Ylikoski.

Opiskelijat ovat aitiopaikalla kehittämässä uusia oppimateriaaleja

Laurea toimii aktiivisesti Finanssiakatemian opetusmateriaaleja uudistavassa koulutus- ja oppimateriaalit työryhmässä, jota vetää FINVA Finanssialan koulutus Oy:n koulutus- ja kustannuspäällikkö Salla Närhinen. Työryhmässä on mukana sekä alan yhtiöitä että oppilaitoksia.

–Erityisen iloisia olemme siitä, että finanssialasta kiinnostuneet opiskelijat ovat päässeet aitiopaikalle kehittämään alan koulutusta yhdessä asiantuntijoiden kanssa, kertoo Ylikoski.

Laurean projektijohtamisen opiskelijatiimi selvitti keväällä 2017 finanssialan oppimateriaalien kehittämistarpeita. Tiimi toteutti finanssialan perusteiden käyttäjätestauksen ja mallinsi perusteet uudistamista varten.

Finanssialan perusteita käytetään laajasti: yhtiöiden henkilöstön osaamisen kehittämisessä, alalle tulijoiden ja alalta toiselle siirtyvien kouluttamisessa, kesätyöntekijöiden perehdyttämisessä, liiketalouden ammattitutkinnon osana sekä perusaineistona ammattikorkeakouluissa.

Aleksi Niemi, Lauri Mäkinen, Tarja Kallonen, Tuukka Hiltunen ja Tuomas Pursiainen Finanssiakatemian gaalassa.

Laurean opiskelijoiden Tuukka Hiltusen, Lauri Mäkisen, Aleksi Niemen ja Tuomas Pursiaisen projektityö ”Digitaaliset oppiaineistot – uudistettu kokonaisuus Finanssialan perusteista” julkistettiin Finanssiakatemian gaalassa syyskuussa 2017.

Syksyllä opiskelijat jatkavat kentältä hyvää palautetta saanutta kehitystyötään ja uudistavat opinnäytetöinään finanssialan perusteet –oppiaineiston sisältöjä vastaamaan finanssialan osaamistarpeita.

Yhteiset projektit auttavat opiskelijoita tutustumaan alaan

Yhteisten projektien ansiosta opiskelijat pääsevät mukaan alan keskeisten toimijoiden verkostoihin. Samalla he oppivat paljon alasta, pääsevät vaikuttamaan alan koulutuksen kehitystyöhön ja rohkaistuvat hakemaan alalta kesätöitä.

–Toivomme valmistumisen jälkeen työllistyvämme finanssialalle, toteaa opiskelija-projektipäällikkö Tuukka Hiltunen tiiminsä kanssa.

Lehtorit Annemari Kuhmonen ja Sini Seppä-Kortelainen kertovat, miten Finanssiakatemia yhdistää erinomaisella ja läpinäkyvällä tavalla työelämän ja alan koulutuksen.

–Verkostossa toimiminen kehittää sekä opiskelijoiden että ohjaavien opettajien osaamista, mikä on erityisen tärkeää alalla, jossa muutosvauhti on kova, sanovat Kuhmonen ja Seppä-Kortelainen.

Alaa vievät eteenpäin mm. digitalisaatio, asiakaskäyttäytymisen muutos ja uudet palveluinnovaatiot. Niissä pitää pysyä mukana.

Hyvä yhteistyö edellyttää sitoutumista ja tiivistä vuorovaikutusta

Yhdessä tekeminen motivoi ja tuottaa luovia tuloksia. Hyvä yhteistyö syntyy toimivasta vuorovaikutuksesta.

Finanssiala FA:n Tarja Kallonen ja FINVA:n Salla Närhinen saavatkin erityiskiitosta loistavasta sparrauksesta ja opiskelijoiden ideoihin luottamisesta.

– Yhteistyö Finanssiakatemian kanssa tarjoaa Laurean opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden oppia alasta projektitöitä tekemällä ja samalla verkostoitua mahdollisten työnantajien kanssa, iloitsevat Kuhmonen ja Seppä-Kortelainen.

Laurea tekee aktiivista yhteistyötä erilaisten toimialayhteisöjen kanssa.

– Terveydenhuollossa ja sosiaalialalla on pitkät perinteet yhteisestä kehittämisestä. Myös kaupan alan järjestöjen kanssa yhteistyötä on tehty pitkään. Olemme aina avoimena myös uusille yhteydenotoille, sanoo Ylikoski.

Teksti: Piia Alvesalo
Kuvat: Laurea