» Esittely » Jäsentarinat » Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Panostuksia opiskelijoiden hyvinvointiin

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopistossa on kuusi tiedekuntaa ja 15 000 opiskelijaa.

www.jyu.fi

Opiskelijan Kompassista löytyy apua opintojen etenemiseen

Korkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemiseen vaikuttaa opiskelijoiden kokema hyvinvointi ja jaksaminen. Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan monet opiskelijat saattavat kokea ongelmia liittyen mm. stressiin ja ajanhallintaan, liialliseen jännittyneisyyteen, itsetuntoon ja opiskelutaitoihin.

Korkeakoulut vastaavat opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin eri tavoin. Jyväskylän yliopistossa laajan Student Life-kokonaisuuden alla löytyy Opiskelijan Kompassi.

Verkossa toimivan psykologisen hyvinvointiohjelman Opiskelijan Kompassin tarkoituksena on tukea Jyväskylän yliopiston opiskelijoita heidän opinnoissaan ja elämässään.

–Kompassin tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja itsetuntemusta sekä ehkäistä stressiä, ahdistusta ja masennusta. Haluamme antaa eväitä ja työkaluja jaksamiseen ja erilaisiin ongelmiin, joita opiskelija opintojensa aikana kohtaa, kertoo professori Raimo Lappalainen Jyväskylän yliopistosta.

Samoilla opiskelijoilla, jotka saattavat kokea stressiä on kuitenkin sisäisiä voimavaroja ja käsittelykykyä, joita Opiskelijan Kompassi haluaa nostaa esiin ja vahvistaa. Kompassi tarjoaa konkreettisia työkaluja jokapäiväisen elämän haasteisiin.

Pääasiallinen tavoite Kompassissa on johdattaa itselle tärkeiden, olennaisten ja merkityksellisten asioiden äärelle sekä kehittää taitoja käsitellä erityisesti epämiellyttäviä ajatuksia ja tunteita.

Kompassi tarjoaa tukeaan myös, mikäli opiskelija haluaa pohtia tavoitteitaan, saada apua ajankäyttöön tai omaan jaksamiseen liittyviin asioihin, kuten motivaatio-ongelmiin, tenttipelkoon, opiskelutaitoihin, tutkielma-ahdistukseen, esiintymispelkoon jne.

Mikä Opiskelijan Kompassi oikein on?

Opiskelijan Kompassi on hyvinvointi- ja elämäntaito-ohjelma, joka antaa eväitä ja työkaluja jaksamiseen ja erilaisiin ongelmiin, joita opiskelija opintojensa aikana kohtaa. Tavallisimpia opiskelijoiden kokemia ongelmia tutkimuksen mukaan ovat mm. stressi, alakulo, ahdistus ja jännittäminen.

Ne voivat vaikuttaa negatiivisesti omaan hyvinvointiin. Kompassin tarkoituksena on tarjota toisenlaista suhtautumista näihin ongelmiin ja lisätä psykologista joustavuutta.

–Opiskelijan Kompassi perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon, joten ajankäyttö näiden asioiden parissa todella kannattaa, sanoo Lappalainen.

Tällä hetkellä Kompassia voi käyttää joko itsenäisesti, mutta tarjolla on myös tukea.

Opiskelijat ovat hyötyneet

Kompassista on tehty varsin runsaasti tutkimusta ja sen hyödyllisyyttä on arvioitu useiden vuosien ajan. Opiskelijat ovat saaneet hyötyä Kompassista.

Lähes kaikki tutkittavat ovat kokeneet, että hyvinvointiohjelman ansiosta heillä on nyt selkeämpi käsitys omaan hyvinvointiinsa vaikuttavista asioista. Arviointikyselyssä opiskelijat kertoivat kokemuksistaan. Alla muutama kyselyistä poimittu kommentti.

  • Yllätyin siitä kuinka nopeasti ja yksinkertaisilla asioilla omat ongelmani korjaantuivat ja sain taas suunnan elämälleni.
  • Opiskelijan Kompassi on todella hyvä keksintö, sillä se laskee opiskelijan rimaa hankkia apua jaksamiseen.

Kompassi auttaa nimensä mukaisesti löytämään uuden suunnan.

Teksti: Piia Alvesalo
Kuvat: Jyväskylän yliopisto