» Esittely » Jäsentarinat » Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opettajuuden osaamista oman alansa ammattilaisille

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on kouluttanut opettajia jo vuodesta 1962. Tänä päivänä ammatillinen opettajankoulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja tuottaa opettajan pätevyyden oman alansa aikuisille ammattilaisille.

Lisäksi tarjolla on opinto-ohjaajan ja ammatillisen erityisopettajan koulutukset jatko-opintoina opettajan pätevyyden jo suorittaneille.

Suurin osa koulutetuista opettajista sijoittuu ammatillisiin oppilaitoksiin tai ammattikorkeakouluihin.

Opettajankoulutusten lisäksi opettajakorkeakoululla on vahvaa hankeosaamista ja pitkät perinteet myös täydennyskoulutuksessa, koulutusviennissä ja palvelutoiminnassa.

Henkilöstöä JAMKin opettajakorkeakoululla on noin 70 ja vuosittainen opiskelijoiden määrä yhteensä noin 850.

https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Ammatillinen-opettajakorkeakoulu/

Työelämän muutokset näkyvät opettajankoulutuksessa

Opettajankoulutuksen keskeiset teemat ovat oppimisen ohjaaminen, ammatillisen opettajuuden kehittäminen ja tulevaisuuden tekeminen.

Yhteiskunnalliset ja työelämän muutokset näkyvät myös opettajankoulutuksessa. Sen sisältöihin ja toteutustapaan vaikuttavat suoraan esimerkiksi digitaalisuuden ja tekoälyn lisääntyvä hyödyntäminen yhteiskunnassa. Myös koulutuksen valtakunnalliset muutokset luonnollisesti vaikuttavat.

– Esimerkkejä muutoksista löytyy, vaikkapa ammatillisen koulutuksen reformia tai hallituksen päätös panostaa jatkuvaan oppimiseen korkeakoulutuksessa, sanoo johtaja Pekka Risku.

”Tuomme opiskelun sinne, missä opiskelija on”, sanoo Pekka Risku.

Opiskelua ajasta ja paikasta riippumatta

JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa rikottiin jo vuosia sitten opettamisen perinne, jossa koulutettavat matkustavat koulutuspaikkakunnalle ja istuvat yhtenä ryhmänä kuuntelemassa luennoivaa lehtoria.

– Tuomme opiskelun sinne, missä opiskelija on. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina joko alueryhmissä ympäri Suomea, kansainvälisessä englanninkielisessä ryhmässä tai verkossa opiskellen, Risku kertoo.

Olennaista oppimisprosessissa on uuden opittavan liittäminen omaan työhön ja aiempaan osaamiseen. Digitaaliset ohjauksen välineet sekä oppimisalustat mahdollistavat ryhmien työskentelyn myös ajasta ja paikasta riippumatta.

Koska moni opiskelija vaihtaa tällä matkalla ammatillista identiteettiään, itsereflektiolla on koulutuksessa suuri rooli: mitä ajattelen oppimisesta ja miten kehitän omaa opettajuuttani?

Kansainvälinen yhteistyö tuo koulutusvientimahdollisuuksia

JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun suurin asiakas-, ja samalla yhteistyöryhmä, on ammatillisen koulutuksen oppilaitokset.

– Asiantuntijamme ovat mukana kehittämässä oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen toimintaa monissa hankkeissa sekä palvelutoiminnan kautta, toteaa Risku.

Opettajakorkeakoululla on myös useita kansainvälisiä hankkeista ja aktiivista koulutusvientitoimintaa. Ulkomaisia yhteistyökumppaneita niin oppilaitoksia kuin muita organisaatioita on paljon. Tällä hetkellä projekteja on käynnissä esimerkiksi Kiinaan, Kazakstaniin, Qatariin, Etiopiaan ja Nepaliin. Yhteistyön teemoina ovat muun muassa pedagoginen johtaminen, inkluusio ja eLearning.

Teksti: Piia Alvesalo

Kuvat: JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu