» Esittely » Jäsentarinat » Helsingin Diakonissalaitos

Helsingin Diakonissalaitos

HDL: Vamos välittää ja auttaa nuoria löytämään oman polkunsa

Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö ja rohkea ihmisarvon puolustaja. Autamme niitä ihmisiä, jotka ovat vaarassa jäädä syrjään.

Tuotamme yhdessä tytäryrityksemme, Diakonissalaitoksen Hoivan, kanssa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka parantavat asiakkaittemme arkea. Työmme tavoitteena on, että jokaisella on mahdollisuus arvokkaaseen elämään.

Yhteiskunnallisessa konsernissamme työskentelee tuhat ammattilaista ja yli kaksi tuhatta vapaaehtoista. Toiminnasta ja omaisuudesta syntyvällä tuotolla toteutamme perustehtäväämme, työtä ihmisarvoisen huomisen puolesta.

www.hdl.fi

Vamos nuorten tukena

Vamos-nuorten palvelut on Helsingin Diakonssalaitoksen kehittämä maksuton palvelu nuorille, jotka ovat jääneet koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle. Vamos on vuodesta 2008 alkaen auttanut tuhansia nuoria. Palvelussa keskitytään juuri niihin nuoriin, joilla on moninaisia tarpeita ja joihin vastaamiseksi tarvitaan yhteistyötä.

Nuori ei saa jäädä yksin ongelmiensa kanssa.

Jokaisen nuoren tarina on omanlaisensa

Suomessa on noin 69 000 15-29 nuorta, jotka ovat jääneet koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Vamos-palveluissa on havaittu, että syrjäytymisriski syvenee usein nuoruusiässä, eikä kaikilla nuorilla ole tukiverkkoa apunaan.

Osa nuorista tarvitsee vain kevyttä tukea ja ohjausta eteenpäin päästäkseen, mutta osa tarvitsee usean tahon apua ja palveluita. Tuen tulee olla saatavilla helposti ja riittävän nopeasti. Nuori ei saa jäädä yksin ongelmiensa kanssa.

Suomessa on jo tälläkin hetkellä paljon toimivia keinoja pitää kaikki nuoret mukana koulutuksessa ja työelämässä. Mutta tehtävää ja kehitettävää vielä riittää. Vamos on tulevaisuudessa tiivistämässä yhteistyötä mm. oppilaitosten kanssa.

– On hyvä pitää mielessä, että jokaisen nuoren tarina on erilainen. Tarvitaan monipuolisia ja räätälöityjä ratkaisuja, jotka lähtevät nuorten tarpeista, sanoo asiakkuuspäällikkö Katri Angeria.

Harvoin mikään taho pystyy yksin vastaamaan kaikkiin tarpeisiin.

– Olemme pystyneet tukemaan nuoria juuri yhteistoiminnan avulla. Nuoret tarvitsevat yksilöllistä tukea, joka on helposti saatavilla. Luottamuksen rakentaminen on tässä oleellista, Angeria jatkaa.

 Vamos palvelu auttanut tuhansia nuoria

Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan monesta näkökulmasta.

Vamos-palveluiden ydin on intensiivisessä yksilö- ja ryhmävalmennuksessa. Nuoria autetaan yhä enemmän nuorten kotona, mutta myös muualla. Valmentaja voi tavata nuoren vaikkapa kahvilassa. Yhdessä tekemisen kulttuuria rakennetaan myös työpari-työskentelyn kautta muihin palveluihin esim. sosiaalityöntekijän kanssa.

Vuonna 2017 Vamoksen palvelun päättäneistä 766 nuoresta koulutukseen ja työelämään siirtyi 53%. Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan esimerkiksi seuraavista näkökulmista: nuorten koetun hyvinvoinnin muutos, toimintakyvyssä tapahtunut muutos ja yhteiskunnalle aiheutuvat kustannusvaikutukset tulonsiirtoihin ja verokertymään.

Inhimillinen ja taloudellinen kokonaisuus huomioidaan siten myös toiminnan mittaamisessa.

Ratkaisut nuorille tuotetaan yhdessä tekemällä

Palveluita on tuotettu yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

– Yhdessä tekemisessä tavoitteen tulee olla sama ja mittareiden pitää olla yhteiset, sanoo Angeria.

Ennaltaehkäisevät ja hyvinvoinnin palvelut ovat usein helppoja säästökohteita. Myös siksi yhteistyön ja yhdessä tekemisen tarve korostuu. Palveluiden integroiminen on välttämätöntä. Nuori ei löydä itselleen sopivaa palvelua monimutkaisesta järjestelmästä.

– Yleensä toimivat ratkaisut eivät edes maksa paljon, kysymys on pitkälti uudenlaisesta tekemisestä ja tavoitteellisesta yhteistyöstä, sanoo Angeria.

Yhdessä tekemisen tarve korostuu hyvinvointipalveluissa.

Palveluiden tulee olla helposti löydettävissä

Ohjaavien tahojen painotukset vaihtelevat alueittain. Mitä kauemmin paikkakunnalla on ollut Vamos toimintaa, sitä suurempi osuus nuorista tulee palveluun itse tai läheisten opastamana. Julkisen sektorin keskeisimmät ohjaavat tahot ovat psykiatriset palvelut ja aikuissosiaalityö.

Vamoksella on omat nettisivut www.vamosnuoret.fi ja Vamos näkyy myös sosiaalisessa mediassa. Lisäksi tiivis yhteistyö eri ohjaavien tahojen kanssa, kuten psykiatristen palveluiden kanssa, on arkipäivää.

Nuori voi ottaa Vamokseen yhteyttä nettisivuilta löytyvän lomakkeen kautta, soittamalla tai esim. Whatsappilla. Yhteyttä saa myös lähettämällä viestin Facebookin tai Instagramin kautta.

Vamos ottaa yhteyttä nuoreen kolme ja kuusi kuukautta palvelun päättymisen jälkeen. Nuorta ei jätetä yksin tämänkään jälkeen, vaan hän on aina tervetullut takaisin Vamokseen.

Teksti: Piia Alvesalo

Kuvat: Helsingin Diakonissalaitos