» Esittely » Jäsentarinat » Ammattiopisto Live

Ammattiopisto Live

Erityisellä tuella kiinni työelämään

Ammattiopisto Live (ent. Keskuspuiston ammattiopisto) on toisen asteen ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus.

Ammattiopiston koulutukset on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja työllistymisessään erityisopetusta, yksilöllistä tukea ja ohjausta.

Keväällä 2017 opistossa opiskeli noin 1150 opiskelijaa. Heistä noin 300 oli vaikeasti vammaisia (ns. Telma-opiskelijoita eli työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus), 600 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 100 valmentavan koulutuksen opiskelijaa. Lisäksi aikuisopiskelijoita on noin 150. Lähes kaikilla heistä on jokin erityisen tuen tarve. Aikuisopiskelijoina on myös maahanmuuttajia.

Ammattiopisto Live on osa AMEO-verkostoa, jossa on jäseninä seitsemän ammatillista erityisoppilaitosta. Ammattiopisto on myös jäsenenä yhteiskunnallisten yritysten etujärjestössä Arvoliitossa.

www.liveopisto.fi

Kaikkien oikeus tehdä työtä

Koulutuksen ja työelämän yhteistyö on kestoteema. Nuoret pohtivat, miten heidän valitsemansa koulutus vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan työelämässä. Oppilaitoksissa kehitetään koulutusta vastaamaan työllistymisen haasteisiin. Mikään uusi asia ei työelämäyhteistyö kuitenkaan ole.

Ammattiopisto Liven rehtori Sirpa Lukkala korostaa oppilaitoksen proaktiivista otetta viedä opiskeluja jo nyt mahdollisimman paljon oikeille työpaikoille ja aitoihin työkohteisiin.

Ammattiopistossa tehtiin keväällä 2016 sisäisenä kehittämistyönä asiakas- ja sidosryhmästrategia, jonka avulla haetaan ja hoidetaan asiakkuuksia. Yhteistyötä työnantajien kanssa halutaan tiivistää.

–Erityisopiskelijat pystyvät suoriutumaan monenlaisista työtehtävistä. Polku työelämään sen sijaan on yleensä hyvin yksilöllinen, sanoo Lukkala.

Kehitysvammainen henkilö voi tehdä työtä muutaman tunnin päivässä. Se on hänelle osallistumista yhteiskuntaan ja työelämään. Mutta eri tavalla, kuin perinteisesti ajatellaan.

Ammattiopiston toiminnasta vastaavaan Invalidisäätiöön kuuluu myös Live Palvelut -niminen yksikkö. Live Palvelut tarjoaa Kiven opiskelijoille apua työllistymisen haasteissa, joten työtä tehdään yhdessä.

–Yhteinen sloganimme onkin ”Täältä töihin”, mikä kertoo siitä, että meillä on aito tavoite saada opiskelijamme työllistymään, myös Telma-opiskelijat, kertoo Lukkala.

Työvaltainen oppiminen on tärkeää.

Työn käsite uusiksi

Kun puhutaan erityistä tukea tarvitsevista nuorista ja varsinkin vaikeammin vammaisista opiskelijoista, pitäisi työn käsitettä määritellä uudelleen. Osalle työ tarkoittaa normaalia 8:00-16:00 palkkatyötä ja osalle taas yksinkertaista yksilöityä työntekoa esimerkiksi toimintakeskuksissa.

Lukkalan mukaan työ, muodossa tai toisessa, antaa ihmisten elämään mielekästä sisältöä. Oppilaitoksen tavoitteena onkin, että kaikilla nuorilla, taustoista riippumatta, tulisi olla oikeus työhön. Onnistumisesta kertoo se, että viimeisten tietojen perusteella (2015) 43% opiskelijoista on työllistynyt.

Nuorille on tärkeää saada työssä olemisen ja työntekemisen kokemuksia opiskeluaikana. Siksi työvaltainen oppiminen on tärkeä teema ja suuntaus myös Liven ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.

– Panostamme voimakkaasti työvaltaisiin oppimisympäristöihin myös opistomme sisällä, Lukkala toteaa.

Opettajien ja ohjaajien tiimityö uutena toimintatapana

Opetuksen kehittämistä ja uudenlaisia oppimisympäristöjä viedään eteenpäin tiimeissä. Niissä yhden osaamisalan opettajat ja ohjaajat yhdessä muodostavat tiimin ja suunnittelevat tulevaa. Keskiössä on, miten opiskelijoita viedään eteenpäin kohti työllistymistä ja tutkintoa. Erityisopetuksessa yhdessä tekeminen ja joustavuus ovat tärkeitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Opettajat toimivat esimerkkinä siitä, mikä on hyvä työyhteisö. Opiskelijat näkevät yhdessä tekemistä ja kokevat ilmapiirin, miten kivaa työpaikalla voi olla, sanoo Lukkala.

Teksti: Piia Alvesalo
Kuvat: Ammattiopisto Live