» Uutishuone » Blogi » Yksityisellä opetusalalla ja yliopistoissa selkeää ansioiden nousua – henkilöstömäärätkin kasvussa

Yksityisellä opetusalalla ja yliopistoissa selkeää ansioiden nousua – henkilöstömäärätkin kasvussa

Harri Hietala

Vuosittain syyskuulta kerättävä Elinkeinoelämän keskusliiton palkkatiedustelun aineisto osoittaa, että yksityisellä opetusalalla ja yliopistoissa on tapahtunut selkeää ansioiden nousua. Neuvottelujen oltua käynnissä palkkatilastojulkaisujen valmistuminen viivästyy. Tässä lyhyesti viimeisimmät tiedot blogin muodossa.

Aineisto kattaa kaikki koko syyskuun yksityisiin kouluihin, oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin työsuhteessa olleet kuukausipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, joille on maksettu palkkaa. Aineisto sisältää myös yliopistojen, harjoittelukoulujen ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten kaikki tuntiopettajat sekä yksityisen opetusalan tuntiopettajat, joiden viikkotyöaika on yli 14 tai yli 16 tuntia viikossa oppilaitosryhmästä riippuen.

Aineisto ei sisällä muun henkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

Yliopistot ja harjoittelukoulut

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla nykyisin toimivissa Suomen 13 yliopistossa työskenteli syyskuussa 2019 kaikkiaan yli 30 000 henkilöä. Henkilöstöstä reilut 60 prosenttia kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja reilu kolmasosa muuhun henkilöstöön. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöön kuului noin 800 henkilöä.

Yliopistojen henkilöstö kasvoi kaikissa henkilöstöryhmissä. Opetus- ja tutkimushenkilöstössä henkilöstömäärä kasvoi 1,5 prosenttia, kun muussa henkilöstössä kasvu oli 2,6 prosenttia. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstö kasvoi 2,3 prosentilla.

Kaikkien opetus- ja tutkimushenkilöstöön syyskuussa 2018 kuuluneiden palkat nousivat keskimäärin 2,9 prosenttia sekä muuhun henkilöstöön kuuluneiden 3 prosenttia vuodentakaisesta. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön palkat nousivat 1,4 prosenttia. Kaikkien henkilöiden kohdalla ansioiden muutokseen vaikuttavat myös henkilöstörakenteen muutokset.

Syyskuusta 2018 syyskuuhun 2019 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2018 että vuonna 2019 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöllä 4,8 prosenttia (4,2 prosenttia ilman tohtorikoulutettavia) ja muulla henkilöstöllä 3,9 prosenttia. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöllä palkat nousivat 3,6 prosenttia.

Yliopistoissa ja harjoittelukouluissa sopimuskorotukset painottuivat sopimuskauden loppupuoliskolle. Tilastokauden aikana tulikin voimaan peräti 2,45 prosentin sopimuskorotukset, joista kaikissa henkilöstöryhmissä noin prosenttiyksikkö oli paikallisesti jaettavaa.

Yksityinen opetusala ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset

Vuoden 2019 palkkatiedusteluun vastasi kaikkiaan 243 oppilaitosta sekä 10 aikuiskoulutuskeskusta, joiden palveluksessa työskenteli opetusalalla yhteensä noin 14 000 kuukausipalkkaista henkilöä syyskuussa 2019. Näistä reilu puolet kuului opetushenkilöstöön ja vajaa puolet hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön.

Edellisvuoteen nähden henkilöstön kokonaismäärä kasvoi hieman. Opetushenkilöstön määrä kasvoi aikuiskoulutuskeskuksissa ja useimmissa oppilaitosryhmissä, mutta laski vapaassa sivistystyössä. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö määrä nousi lähes kaikissa oppilaitosryhmissä – etenkin vapaassa sivistystyössä, urheiluopistoissa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Syyskuusta 2018 syyskuuhun 2019 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2018 että vuonna 2019 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat yksityisen opetusalan opetushenkilöstöllä 2,6 prosenttia sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä 3,0 prosenttia. Ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa identtisen opetushenkilöstön ansiot nousivat 2,8 prosenttia sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön 3,4 prosenttia.

Tilastokauden aikana tuli voimaan 1,2 prosentin yleiskorotus ja 0,3 prosentin paikallinen erä. Kaikilla yksityisen opetusalan opetushenkilöstöön kuuluvilla keskiansio nousi 2,2 prosenttia. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä ansioiden nousu oli 1,7 prosenttia. Ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa opetushenkilöstön ansio nousi 1,5 prosenttia sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön 4 prosenttia.

Jaa

Seuraa

Harri Hietala

Kirjoittaja on Sivistystyönantajien ekonomisti.