» Uutishuone » Blogi » Vuorovaikutus oli keskeinen teema neuvotteluosapuolten koulutuksessa

Vuorovaikutus oli keskeinen teema neuvotteluosapuolten koulutuksessa

Yliopistojen neuvotteluosapuolten yhteisesti järjestämä yhteistoimintamenettelyyn liittyvä koulutus järjestettiin 25.1.2016. Paikalla oli kuutisenkymmentä henkilöä ja etäyhteyden kautta osallistujia oli saman verran. Digitaalisen Flinga-viestitaulu kautta saimme etäyhteyden välityksellä mukana olleilta kommentteja tai kysymyksiä. Näin vuoropuhelu toimi myös niiden kanssa, jotka eivät olleet fyysisesti paikalla.

Keräsimme tilaisuudesta palautteen, jonka pohjalta voimme jatkaa vastaavien yhteisten tilaisuuksien järjestämistä. Palautteista (N 27) lähes kaikki arvioivat tilaisuuden jokseenkin tai erittäin tarpeelliseksi ja lähes kaikki vastaajat pitivät tilaisuuden kestoa hyvänä. Lisäksi vastanneista noin puolet oli kiinnostunut jatkossakin osallistumaan etäyhteyden kautta.

Toiveina jatkoa ajatellen oli vuoropuhelun jatkaminen, keskustelu yhteistoimintamenettelyssä tiedottamisen linjoista organisaatioissa ja ns. jälkitoimenpiteiden merkitys yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä. Työryhmässä voidaan hyödyntää Flinga-viestiseinälle kerättyä materiaalia jatkotyöskentelyä ajatellen.

Tällaiset tilaisuudet mahdollistavat hyvän ja toimivan tavan käydä yhteistä keskustelua siten, että koko yliopistosektori voi osallistua yhteisiin tilaisuuksiin.

Tilaisuus oli mainio osoitus siitä, että rakentavalla keskustelulla ja yhdessä tekemällä voimme lisätä yhteistä ymmärrystä sekä erityisesti jakaa hyviä käytänteitä osallistujien kesken! Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä.

Jaa

Seuraa