» Uutishuone » Blogi » Työsuhdejuristi – menestyksen mahdollistaja vai tulipalojen sammuttelija?

Työsuhdejuristi – menestyksen mahdollistaja vai tulipalojen sammuttelija?

Anna Hakola

Usein juristin puoleen käännytään vasta, kun jotain on jo sattunut. Ja sitten lähdetään, klassista vertauskuvaa käyttäen, sammuttelemaan roihuavaa tulipaloa. Näin asian ei kuitenkaan pitäisi olla. Juristi tuo usein suurimman avun nimenomaan ennakollisesti konsultoituna, eli riskien hallinnan näkökulmasta.

Työsuhde on yksi säädellyin sopimussuhde. Työsoikeus on monimutkainen oikeudenala, mutta sen systematiikka on opittavissa. Se vaatii kuitenkin perehtymistä. Hyvä työnantaja ymmärtää lainsäädännön antamat raamit ja osaa käyttää sitä johtamisen tukena – ja tässä työsuhdejuristi voi auttaa!

Konflikteilta ei voi kukaan täysin välttyä

Meitä on moneen junaan. Siellä missä on ihmisiä, on myös konflikteja. Se on elämää ja myös työelämää. Organisaatiopsykologi Pekka Järvinen on osuvasti todennut, että hyvän työyhteisön merkki ei ole se, ettei ongelmia ole, vaan se, kuinka ongelmat ratkotaan.

Työoikeudellisia ongelmia ei juurikaan voi ratkoa yksin juridiikan avulla. Tasapaino täytyy löytää niin ihmisten, juridiikan kuin myös työnantajan toiminnan kannattavuuden välillä – ja tämä tekee työoikeudesta erityisen ja haastavalla tavalla mielenkiintoisen oikeudenalan!

Vaikka kaikkeen ei voi vaikuttaa, moneen asiaan voi – turhilta konflikteilta on mahdollista välttyä.

Johdonmukaisuus nyrkkisääntönä

Johdonmukaisuus on yksi hyvän johtamisen peruspilareista. Johdonmukaisuus on myös avainasemassa työoikeuden systematiikan näkökulmasta. Työyhteisön hyvinvointi ja luottamuksen ilmapiiri edellyttää turvallisuutta, jolle työnantajan johdonmukainen toiminta luo vahvan pohjan.

Suuri osa työpaikkojen arkipäiväisistä ongelmista ja konfliktitilanteista saadaan ratkottua työpaikalla ilman suurempaa hämminkiä. Viime kädessä kuitenkin lainsäädäntö antaa raamit kaikelle toiminnalle työpaikalla. On siis äärettömän tärkeää, että työnantaja tuntee oikeudet ja velvollisuudet sekä laista tulevat keinot puuttua työyhteisön ongelmatilanteisiin.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ongelmilta ei voi aina välttyä täysin, mutta niitä voidaan minimoida hyvällä johtamisella ja suunnittelulla. On tärkeää hahmottaa asioiden syy-seuraussuhteita myös juridisesta näkökulmasta ja tässä on tuhannen taalan paikka sparrata työsuhdejuristin kanssa. Peter Duckerin ajatusta lainaten: ”Vain kolme asiaa sujuu organisaatiossa luonnostaan: konflikti, sekaannus ja alisuoriutuminen. Kaikki muu vaatii johtamista.” Ja hyvä johtaminen edellyttää myös lainsäädännön tuntemusta.

Ennakointi kannattaa

Ennakointi on toimivan työyhteisön edellytys ja toimiva työyhteisö on menestyksen edellytys. Ongelmien ennakollinen välttäminen vaatii panostusta, mutta panokset maksavat itsensä nopeasti takaisin.

Usein on kustannustehokasta kysyä varmistusta ja kommentteja juristilta ennen kuin ryhtyy itse toimenpiteisiin, koska silloin asiaan vielä mahdollista vaikuttaa. Vastaavasti, mitä myöhemmin ja mitä sotkuisemman asian kanssa käännytään juristin puoleen, sitä työläämpää ja kalliimpaa asian selvittäminen usein on. Jälkikäteen virheen jo satuttua, ei paraskaan juristi voi juuri muussa auttaa kuin vahinkojen kartoittamisessa ja minimoinnissa.

Paras apu on siis oikein ajoitettu apu!

 

Jaa

Seuraa

Anna Hakola

Kirjoittaja työskentelee Sivistassa työmarkkinalakimiehenä.