» Uutishuone » Blogi » Työ työn jälkeen on arvokasta

Työ työn jälkeen on arvokasta

Jussi-Pekka Rode

Työajan pituudesta on Suomessa keskusteltu taas ahkerasti, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt, mitä suomalaiset tekevät työpäivänsä jälkeen. Laiskasta kansasta ei ole suinkaan kysymys, sillä puolet yli 15-vuotiaista täyttäneistä suomalaisista teki koronavuonna tuoreen kansalaisareenan taloustutkimukselta tilatun tutkimuksen perusteella vapaaehtoistyötä. Suomi ei turhaan ole yhdistysten luvattu maa.

Suomalaiset myös opiskelevat ahkerasti. Sivistan toimialakatsauksen mukaan yli puolet suomalaisista kouluttautuu vuosittain formaalien tai epäformaalien opintojen avulla. Koulutuksella ja opinnoilla on keskeinen merkitys osaamisen kehittämisessä ja hyvinvoinnin tukemisessa, mutta myös työllistäjänä. Koulutus työllisti vuoden 2019 lopussa 187 000 henkilöä, joka vastaa 7,3 prosenttia työllisistä.

Koska suomalaiset tykkäävät ”kurssittaa” itseään, olisikin keskeistä miettiä, miten tätä aktiivisuutta voisi enemmän hyödyntää yhteiskunnallisen yhteisen hyvän eteen. Tärkeää olisi nähdä koulutuksen ja 3. sektorin tuoma lisäarvo ja huolehtia riittävistä resursseista.

Hyvä esimerkki on veikkausvoittovarojen pienentyminen. Liikunta, kulttuuri tai mitkä tahansa tärkeä koulutus- tai vastaava 3. sektorin toiminta on varmistettava valtion toimesta jo ihan senkin vuoksi, että niiden tuoma lisäarvo on moninkertainen panoksiin nähden. Toki aito lisäarvo täytyy myös tunnistaa ja tunnustaa ja kipeitä valintojakin on tarvittaessa tehtävä.

Suomessa koulutuspoliittista keskustelua olisi laajennettava koskemaan yhteiskunnallisessa keskustelussa vähemmälle huomiolle jääviin toimijoihin, kuten vapaaseen sivistystyöhön ja taiteen perusopetukseen. Ymmärtämällä näiden toimijoiden tuoma lisäarvo, olemme taas askeleen lähempänä vastaamaan oikein siihen kysymykseen, kuinka viemme Suomea kestävästi kohti tulevaa. Uskon vakaasti siihen, että kaikki vapaaehtoinen tekeminen tai opiskeleminen vie itseä, mutta myös yhteiskuntaa eteenpäin.

Aito tuottavuus ja hyvinvointi syntyy kaikenlaisesta työstä ja oppimisesta.

https://kansalaisareena.fi/wp-content/uploads/2021/05/Vapaaehtoistyo_tutkimusraportti_2021.pdf
https://www.sivista.fi/vaikutamme/tietoa-alasta/toimialakatsaus-ja-barometri/

Jaa

Seuraa

Jussi-Pekka Rode

Kirjoittaja toimii elinkeinopoliittisena asiantuntijana Sivistassa.