» Uutishuone » Blogi » Työ tekijäänsä opettaa – mutta entä, kun työ muuttuu?

Työ tekijäänsä opettaa – mutta entä, kun työ muuttuu?

Työelämä muuttuu huimaa vauhtia ja keskustelua käydään aktiiviesti siitä, miten koulutus tulisi järjestää niin, että se mahdollisimman hyvin vastaisi työelämän tarpeita. On selvää, että sekä opetuksen että opetusmenetelmien on muututtava ketterästi, jotta varmistamme yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeiden osaamisten kehittämisen myös tulevaisuudessa. Myös yrityksiltä odotetaan kouluttajan roolia, mutta oppimista voi tapahtua vain työpaikoilla vain rajatusti. Mikäli pelkkä kokemus yksin riittäisi, ei ihminen koskaan tekisi samaa virhettä kahdesti. Tarvitaan siis myös kykyä oppia.

Teollisuudessa automatisointi on edennyt pitkälle ja muuttanut rutiiniluonteisia tehtäviä monimutkaisemmaksi. Aiemmin teollisuuden työpaikoilla oppiminen tapahtui pitkälti työssä oppimalla. Nykyisikin tämän hiljaisen tiedon siirtäminen on osa perehdytystä, mutta nuorilla työelämään tulevilla tulee olla takanaan myös tutkinto, joka antaa valmiudet toimia työelämän muuttuessa ja ehkä vaihtaa vuosien mittaan työpaikkaa tai jopa alaa, kun toimintaympäristö muuttuu.

Koulun tulee jatkossakin tarjota perusta, jonka pohjalle työelämän taidot kehittyvät. Tärkeää on oppia oppimaan joka päivä uutta ja olemaan valmis muutokselle. Työelämässä korostuvat nykyisellään ammattiosaamisen lisäksi esim. ryhmätyötaidot, IT-taidot sekä kielitaito, mutta myös perustiedot ja taidot ovat jatkossakin tärkeitä. Koulun tulee edelleen opettaa myös sietämään rutiineja ja aikataulusidonnaisuutta, sillä työelämässä on paljon myös käsityövaltaisia ja yksitoikkoisiakin tehtäviä.

Kukaan ei tarkalleen osaa sanoa, mitä valmiuksia 10 tai 100 vuoden päästä työelämässä tarvitaan. Siksi tulevaisuuden koulutusjärjestelmän tulle olla eräänlainen hybridi, jossa tehokkaalla ja osallistavalla tavalla yhdistyy oppijat, kouluttaja ja työelämä. Nykyisellään jo tarjotaan kursseja oppiaineiden välillä ja täysin uusia digitaalisia oppimisympäristöjä peruskoulussa. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut uusivat strategioitaan ja ammattiasteella kehitetään uusia tapoja oppia. Työ opettaa tekijäänsä tulevaisuudessakin, mutta osaaminen perustuu jatkossakin hyvään ja kehittyvään koulutusjärjestelmään.

Jaa

Seuraa