» Uutishuone » Blogi » Tiina Heusala: Digifasilitointi on arvokas työelämätaito – virtuaalisella ohjaamisella yhteisiä onnistumisia

Tiina Heusala: Digifasilitointi on arvokas työelämätaito – virtuaalisella ohjaamisella yhteisiä onnistumisia

Tiina Heusala

Yhdessä tekeminen, yhdessä kehittäminen ja osaamisen kehittäminen ovat tärkeitä asioita jokaiselle työpaikalle. Perinteisesti yhteistä kehittämistä ja osaamisen kehittämistä on tehty kasvotusten erilaisissa työpajoissa. Pandemia-aikana monella työpaikalla yhteinen oppiminen ja kehittäminen onkin koettu haastavaksi niiden siirryttyä verkkoympäristöön. Näitä haasteita olen itsekin ollut todistamassa, kun olen valmentanut työpaikkoja kasvotusten ja virtuaalisesti työhyvinvoinnin ja organisaation kehittämisen teemoista. Virtuaalinen työskentely verkossa on toisaalta myös tuonut työhön uudenlaisia mahdollisuuksia, joita voi hyödyntää myös pandemian jälkeen.

Työterveyslaitoksen Tekoäly työn kehittämisen tueksi -tutkimushankkeessa tutkittiin digifasilitointia työpaikoilla. Myös opetusalalla hyödynnetään vaihtelevasti virtuaalista opetusta. Mikä on sen rooli tulevaisuudessa? Toivottavasti saat tuloksista ja kokemuksista vinkkejä omaankin työhösi!

Digifasilitoija innostaa ja ohjeistaa työskentelyä

Digifasilitointi on tullut tärkeäksi osaamisalueeksi työelämässä. Onneksi digifasilitointi on sellainen taito, jossa jokainen voi kehittää omaa osaamistaan. Digitaalista fasilitointia on tutkittu vielä melko vähän mutta yleisesti sitä voisi määrittää tavoitteelliseksi ja teknologiavälitteiseksi ohjaukseksi, jonka avulla fasilitoija luo olosuhteita ja onnistumisen edellytyksiä ihmisten väliselle yhteistyölle ja osaamisen kehittämiselle, jotta ryhmä pystyy saamaan aikaan haluamansa muutoksen. Digifasilitoijalla on siis tärkeä olla osaamista virtuaalisesta ohjaamisesta yhteiseen kehittämiseen ja oppimiseen liittyvien perusasioiden kuten ryhmädynamiikan tuntemuksen lisäksi.

Virtuaalisen ohjaamisen onnistuminen on monen tekijän summa

Työterveyslaitoksen Kouluttaja-kyselyssä (2021) fasilitoijat kertoivat omia näkemyksiään verkkovälitteisestä ohjaus- ja kehittämistoiminnasta. Katsotaanpas tuloksia!

Työpaikoilla hyödynnetään virtuaalisia oppimisalustoja hyvin erilaisissa yhteyksissä. Formaalien verkkokoulutusten ja -valmennusten lisäksi niitä hyödynnetään mm. työpaikkojen yhteisöllisessä kehittämisessä, verkoston toiminnan tukemisessa ja strategiatyössä. Fasilitoijan tehtävänä on usein innostaa ja opastaa osallistujia yhteiseen työskentelyyn. Kouluttaja-kyselyn tulosten mukaan ohjaustyön onnistumisessa ratkaisevia tekijöitä ovat:

• Aktiivinen ja innostava ohjaus, jossa kaikki osallistujat huomioidaan ja heidän omaa aktiivisuutta tuetaan
• Huolellinen suunnittelu fasilitoijan toimesta
• Opastus ja hyvät ohjeet, sisältäen alustan läpikäynnin yhdessä, ohjeistuksen sen käyttöön ja alustalla eri asioihin tutustumisen, jotta tekemisestä tulee tuttua ja oppija voi rauhassa keskittyä oppimiseen
• Valmentajan riittävä osaaminen, sisältäen ihmisten ja ryhmien käyttäytymisen ymmärtämisen ja fasilitoijan taidot alustan käytössä

Oppimisympäristöstä on tärkeä muokata helposti käytettävä ja sisällöltään laadukas

Ohjaustyössä koetaan myös monenlaisia haasteita. Keskeiset haasteet liittyvät fasilitoijien osaamiseen. Alustoja ei osata käyttää oikein tai niitä käytetään huonosti suhteessa tavoitteeseen. Ymmärrystä tarvitaan myös siitä, minkälaisia asioita ylipäätään kannattaa opettaa verkossa. Osallistujilla on toisaalta myös hyvin erilaisia valmiuksia virtuaalisessa oppimisessa. Kouluttaja-kyselyn vastaajat olivat kuitenkin sitä mieltä, että yleensä oppimisalustan käyttö sujuu hyvin. Oppimisympäristöstä on tärkeä muokata helposti käytettävä, monipuolinen, selkeä ja siinä on tärkeä olla laadukasta sisältöä ja toimiva rakenne.

Toimiva vuorovaikutus on yhteisöllisen oppimisen avain

Yhteisöllisessä oppimisessa on tärkeä uskaltaa jakaa omia ajatuksia, jotta ajatukset, ideat ja oivallukset tulevat yhteiseen käyttöön. Jos osallistujalla on esimerkiksi tunne, että muut voivat nauraa hänen ajatuksilleen tai ohittaa ne, niitä ei tule jaettua ryhmässä. Toimiva vuorovaikutus ja luottamuksen ilmapiirin rakentamisen tärkeys ovatkin yhteisöllisen oppimisen onnistumisen avaimia.

Virtuaaliyhteisössä tämä onkin yksi erityisen haastava asia, johon fasilitoijan on tärkeä kiinnittää huomiota. Digitaalisella alustalla työskentely voi olla kasvotonta ja eleetöntä, jolloin nyökkäykset, hiljaiset hyväksynnät ja toisaalta myös erimieliset reagoinnit jäävät uupumaan. Tämä on haastavaa sekä fasilitoijan että osallistujien näkökulmasta. Myönteistä ja avointa vuorovaikutusta, keskinäistä kunnioitusta ja jokaisen arvostusta kannattaa luoda ryhmässä ja pitää sitä esillä. Emojit, kannustavat kommentit ja tykkäykset tuovat tunteet osaksi kohtaamista. Kameran päällä pitämistä kannattaa kannustaa keskustelutilanteissa ja siitä kannattaa sopia tai huomauttaa jo työpajaa varatessa, jotta osallistujat voivat valmistautua siihen etukäteen. Aamutakki ei välttämättä ole paras asuste yhteisessä virtuaalisessa työpajassa. – Tai no, riippuu aiheesta!

Millaista on tulevaisuuden yhteinen kehittäminen?

Viimeistään pandemian aikana suomalaiset siirtyivät joukolla etätyöskentelyyn. Etätyö sopii monenlaisiin työtehtäviin ja melkeinpä jokaisen työssä on mahdollista jossain määrin työskennellä etänä. Työntekijät selvästi pitävät etätyöskentelystä ja haluavat tehdä sitä jatkossakin. Työnantajat ja työyhteisöt pyrkivätkin löytämään toimivia toimintatapoja yhteiseen työskentelyyn ja sopivaan etä-/lähityötasapainoon.

Millaista sitten yhteinen kehittäminen ja oppiminen on tulevaisuudessa? Joka tapauksessa yhteinen tekeminen, kehittäminen ja oppiminen ovat tärkeitä asioita myös tulevaisuudessa. Virtuaalisesta kehittämisestä ja oppimisesta on tullut osa työelämää ja fasilitoijalla on tärkeä rooli kehittämisessä. Tutkimushankkeessamme julkaistiin digifasilitoinnista maksuton opas, jonka oppeja voit mielellään hyödyntää omassa työssäsi.

Virtuaalisen kehittämisen ja oppimisen ihannetila

Voisiko tulevaisuuden virtuaalinen yhteinen kehittäminen ja oppiminen olla innostavaa, helppoa, kaikki huomioivaa ja tavoitteita saavuttavaa yhteistä tekemistä? Osallistuminen on mahdollista eri puolilta maata, jopa maailmaa, mutta kohtaamiset tuntuvat aidolta. Fasilitoija ohjaa ryhmää kehittämisessä ja oppimisessa kannustaen, aktivoiden ja tukien, herättelemällä huomioimaan uusia näkökulmia ja houkuttelemalla hyviin tuloksiin. Fasilitoija myös huolehtii tavoitteiden asettamisesta ja niiden perustelusta, tehtävien vastuuttamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Osallistujat ymmärtävät tilaisuuden tavoitteet, ovat motivoituneita saavuttamaan ne ja osallistuvat aktiivisesti. Digitaalista alustaa on helppo käyttää intuitiivisesti ja se tukee omalta osaltaan kehittämistä ja oppimista. Myös fasilitoijan oma into asiaan näkyy osallistujille. Kaikilla on virtuaalisen kohtaamisen jälkeen tunne, että tämä oli hyödyllistä ja vei asioita eteenpäin. Tilaisuuden tuotokset viedään osaksi arjen toimintaa.
Sinäkin olet tärkeässä roolissa luomassa tätä tulevaisuutta – luodaan se yhdessä!

 

Jaa

Seuraa

Tiina Heusalan blogi digifasilitoinnista

Tiina Heusala

Kirjoittaja on Työterveyslaitoksen Pohjois-Suomen aluevastaava