» Uutishuone » Blogi » Tekes uudistaa tutkimusrahoituspalvelujaan

Tekes uudistaa tutkimusrahoituspalvelujaan

Tekesin tutkimusrahoituksen ympärillä on tapahtunut paljon. Tutkimukselle asetetut vaatimukset, painopisteet ja tarpeet ovat muuttuneet ajassa. Asiakaskunta on laajentunut. Yliopistot ovat nostaneet soveltavaan tutkimukseen liittyviä tavoitteitaan, tutkimus on tänään voimakkaasti kansainvälistyvää ja ammattikorkeakoulut ovat tulleet mukaan kilpailemaan käytettävissä olevista myöntövaltuuksista.

Eräs ja ehkä tärkein tavoite uuden yliopistolain voimaansaattamisessa oli elinkeinoelämän ja yliopistotutkimuksen yhteistyön lisääminen. Tekesin tehtävä rahoittaa soveltavaa tutkimusta on edesauttaa tätä tavoitetta. Laadukas soveltava tutkimus edellyttää elinkeinoelämän ja tutkimusyksikön tiivistä yhteistyötä.

Mielestämme tehokkain tapa yritysten ja tutkimusyksiköiden välisen yhteistyön lisäämiseen on niiden tiivis vuorovaikutus tutkimustoiminnan suunnittelussa, tavoitteiden asettamisessa, tutkimusprojektien ohjaamisessa ja koko innovaatiotoiminnassa – siis uuden asian kaupallistamisessa. Meillä ei enää ole varaa tehdä soveltavaa tutkimusta, minkä tulokset jäävät hyödyntämättä tai niiden suunnitelmallinen hyödyntäminen jää epäselväksi.

Tekesin mahdollisuuksia rahoittaa tutkimustoimintaa on viime vuosien aikana leikattu voimakkaasti. Tekesiltä on suoraan leikattu myöntövaltuutta sekä tutkimuslaitoksille että isoille yrityksille aiemmin suunnatuista varoista. Samaan aikaan vaatimukset tutkimuksen tehokkaasta ja nopeasta hyödyntämisestä ovat kasvaneet. Tämä edellyttää uutta ajattelua rahoitustoiminnassa; on tehtävä entistä laadukkaampaa harkintaa rahoituksen kohdistamisessa entistä nopeammin sekä varmistaa ennalta, että tulokset hyödynnetään tehokkaasti.

Muuttuneet vaatimukset edellyttävät uudenlaista toimintatapaa. Tavoitteemme on, että vuoden 2018 alussa tutkimuslaitoksilla ja yrityksillä olisi käytettävissään uudistunut tutkimusrahoituspalveluprosessi, mikä vastaisi tämänhetkiseen tarpeeseen ja auttaisi nykyistä tiiviimmän yhteistyön syntymiseen tutkimuslaitosten ja yritysten välillä.

Olemme Tekesin asiakastyössä siirtyneet kehittämisprojektien rahoittamisesta kokonaisvaltaiseen asiakkuus-ajatteluun. Haluamme nähdä asiakkaamme kokonaisuutena, ymmärtää ja tukea tätä pitkäjänteisesti ja tarjota rahoitusta asiakkaamme ottaessa ”kukonaskelia” kehittymisessään. Tämän asiakkuus-ajattelun olemme nyt ottamassa käyttöömme myös tutkimusrahoituspalvelussamme. Uusi tapamme toimia tulee sitomaan asiantuntijoidemme resursseja vuorovaikutteiseen asiakastyöhön paljon nykyistä enemmän. Kun samanaikaisesti odotamme tutkimusasiakkaittemme määrän edelleen lisääntyvän, on tarpeen kehittää rahoitusprosessiamme vaiheistetuksi ja nykyistä asiakasystävällisemmäksi.

On tärkeää, että pystyisimme tekemään valintoja meille tarjottavien kehittämishankkeiden välillä jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voisimme välttää sekä tutkimusyksikön että Tekesin turhaa ja aikaa vievää hakemusvaiheen työtä. Tästä hyötyvät kaikki, tutkimusorganisaatiot, yritykset ja laadukas innovaatiotoimintamme.

Jaa

Seuraa