» Uutishuone » Blogi » Sivistys ja tieto luovat suomalaisen menestystarinan

Sivistys ja tieto luovat suomalaisen menestystarinan

Koko kansan koulutus ja sivistäminen on suomalainen menestystarina ja hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Tähän on vahvasti uskottu koko itsenäisyytemme ajan. Koulutusleikkausten osakseen saaman kritiikin perusteella siihen edelleen uskotaan laajasti.

Pienenä kansakuntana meidän täytyy hyödyntää kaikki henkiset resurssimme. Tasa-arvoinen, korkealaatuinen koulutus on paras tapa niiden hyödyntämiseen. Yhtenäinen kulttuuripohja ja homogeeninen väestörakenne ovat tähän saakka merkittävästi helpottaneet henkisen pääoman hyödyntämistä aina esiopetuksesta tohtorin tutkintoon saakka. Näin olemme saavuttaneet osaamis- ja sivistystason, jonka pohjalle on voitu rakentaa yksi menestyneimmistä yhteiskunnista maailmassa. Tämä on ainoa mahdollisuus myös tästä eteenpäin.

Maailma kuitenkin muuttuu huimaa vauhtia ja myös koulutusjärjestelmämme on murroksen edessä. Pakolaisvirtojen ja muun kansainvälistymisen seurauksena meidän on pystyttävä tarjoamaan jatkossa korkealaatuista koulutusta kantasuomalaisten lisäksi hyvin erilaisen kulttuuritaustan ja lähtötilanteen omaaville lapsille ja nuorille. Se on ehdoton edellytys onnistuneelle kotouttamiselle, joka parhaimmillaan puolestaan lisää yhteiskuntamme elinvoimaa merkittävästi.

Mittava haaste koulutuksellemme on myös digitalisaation mukanaan tuoma tiedontulva. Yleissivistyksen saavuttaminen ja ylläpito eri lähteistä tulevan ylenpalttisen, nopeasti vanhenevan tiedon maailmassa, on huomattavasti vaativampaa kuin aiemmin. Yksilöillä on entistä suurempi vastuu itse arvioida tiedon relevanssi ja tiedon soveltaminen on ulkoa opettelua tärkeämpää.

Koulutuksen on vastattava näihin muutoksiin ja valmistettava nuoria ottamaan tiedollista vastuuta myös tulevassa työelämässä, jossa tarvitaan enemmän oma-aloitteisuutta kuin ohjeiden noudattamista.

Epäilemättä koulutusjärjestelmämme siihen myös pystyy, kunhan kehitämme oppimista, opettamista ja oppimisympäristöjä vastaamaan näihin haasteisiin. Toivottavasti valtiovalta ymmärtää, että siihen tarvitaan riittävät ja oikein kohdennetut resurssit.

Jaa

Seuraa