» Uutishuone » Blogi » Mari Walls ja Teemu Hassinen: Tulevaisuutta ja sivistysjärjestelmää rakentava juhlavuosi 2023

Mari Walls ja Teemu Hassinen: Tulevaisuutta ja sivistysjärjestelmää rakentava juhlavuosi 2023

Mari Walls ja Teemu Hassinen

Tänä vuonna Sivistystyönantajat täyttää 30 vuotta. Opetusalan ja Sivistystyön Työnantajayhdistys perustettiin 9.6.1993. Kolmen vuosikymmenen aikana tästä yhdistyksestä on kehittynyt laajasti sivistysjärjestelmän toimijat yhteen kokoava Sivistystyönantajat, Sivista.

Suomessa ei ole opetus- ja kulttuuriministeriön ja Sivistan lisäksi muita toimijoita, jotka edustaisivat laajasti koko sivistysjärjestelmää. Tämä tarkoittaa kaikkia koulutusasteita varhaiskasvatuksesta ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, tiedettä ja taidetta, vapaata sivistystyötä, taiteen perusopetusta, kulttuuria, liikuntaa ja urheilua. Sivista saa edustaa tätä laajaa joukkoa ja ylpeänä sen teemme.

Näemme sivistysjärjestelmän muodostavan ainutlaatuisen kokonaisuuden Suomessa. Eri toimijoiden välillä on paljon synergiaa ja potentiaalia yhteistyöhön. Tämän tiedostamisella ja hyödyntämisellä voimme luoda Suomeen maailman parhaat edellytykset sivistykselle ja osaamiselle – ihan kaikille. Suomi voi olla maailman paras maa siinä, kuinka sivistysalan toimijat tekevät suunnitelmallista yhteistyötä, tunnistaen toistensa tarpeet, vahvuudet ja mahdollisuudet.

Onnistumisen edellytys on, että kaikkien koulutusasteiden opetus perustuu tieteeseen ja tutkittuun tietoon. Myös kulttuurin, liikunnan ja urheilun toiminnan takana tulee olla laadukas tutkimus. Koulutuksessa oppijan ja hänen osaamisensa kehittymisen tulee olla keskiössä. Osaamisen hankkimisen on oltava mahdollista monipuolisin tavoin, oppijan tarpeiden lähtökohdista. Kun haemme osaamistarpeisiin ratkaisuja, voimme nykyistä paremmin tunnistaa aiemmin hankitun osaamisen uuden oppimisen pohjalla.

Oivallus osaamisen yhteiskunnallisesta merkityksestä lisää odotuksia sivistysjärjestelmän toimijoita kohtaan

Osaamisen perustavanlaatuinen yhteiskunnallinen merkitys on oivallettu Suomessa hyvin. Viime vuosien kriisit ovat laaja-alaistaneet ymmärrystämme sivistyksen vaikuttavuudesta yhteiskunnan toimintojen ja hyvinvoinnin turvaamisessa. Tämä oivallus on maamme etu. Oivallus myös lisää odotuksia kaikkia sivistysjärjestelmän toimijoita kohtaan. Odotuksiin vastataan, kun toiminnan edellytykset ja resurssit ovat kunnossa.

Resurssien varmistamisen näkökulmasta tuleva hallitusohjelma on ratkaisevan tärkeä. Osaamiseen ja sivistykseen investoiminen on välttämätöntä maamme menestyksen kestävässä rakentamisessa. Koska seuraavalla hallituskaudella edessä on varmasti myös valtiontalouden leikkauksia, on ratkaisevaa, että maamme kykenee samaan aikaan myös investoimaan pitkäjänteisesti koulutukseen, tutkimukseen, innovaatiotoimintaan ja osaamiseen.

Toimintaedellytyksiin voidaan vaikuttaa myös hyvällä ohjauksella ja sääntelyllä. Päättäjien onkin syytä pitää mielessä koko sivistysjärjestelmämme toiminnan turvaaminen ja yhteistyöhön kannustaminen. Yksi kulmakivi tässä on luottaa sivistysjärjestelmän toimijoihin ja varmistaa riittävien resurssien lisäksi sivistysjärjestelmän toimijoiden toimiva autonomia.

Lähdemme innolla tekemään Sivistan juhlavuotta ja kutsumme Sinut mukaan! Tänä vuonna voimme yhdessä rakentaa vakaata pohjaa sille, että Suomessa on jatkossakin maailman parhaat edellytykset sivistykselle ja osaamiselle.

Jaa

Seuraa

Mari Walls ja Teemu Hassinen

Mari Walls on Tampereen yliopiston rehtori ja toimii Sivistan hallituksen puheenjohtajana. Teemu Hassinen on Sivistan toimitusjohtaja.