» Uutishuone » Blogi » Osaajapulan ratkaisemiseen lisää englanninkielistä ammatillisen koulutusta – lupia myönnetty nihkeästi

Osaajapulan ratkaisemiseen lisää englanninkielistä ammatillisen koulutusta – lupia myönnetty nihkeästi

Satu Ågren

Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa ratkaisemaan osaajapulaa, kun väestö ikääntyy, syntyvyys laskee ja huoltosuhde heikkenee. Monella alalla ammattiosaajien saatavuus on jo nyt keskeinen kasvun hidaste. Mutta miten voimme lisätä Suomen houkuttelevuutta?

Ulkomaalaisen henkilön työllistyminen voi edellyttää osaamisen täydentämistä, joskus koko tutkinnon suorittamista. Nykyistä laajempi englanninkielinen tutkintotarjonta ammatillisessa koulutuksessa madaltaisi maahantulon kynnystä ja sujuvoittaisi täällä jo olevien maahanmuuttajien työllistymispolkuja.

Suomen tai ruotsin osaaminen ei ole aina edellytyksenä työllistymiselle ja työssä menestymiselle

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen järjestäjille oikeuden toteuttaa muuta kuin suomen- tai ruotsinkielistä koulutusta. Useat koulutuksen järjestäjät ovat hakeneet oikeutta järjestää englanninkielisiä tutkintoja tai laajentaa englanninkielistä tutkintotarjontaansa. Lupia on kuitenkin myönnetty nihkeästi kysyntään nähden.

Kielteisiä päätöksiään ministeriö on perustellut toteamalla, että opiskelijan työmarkkina-asema ei ole turvattu ilman riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Aina tämä ei ole kuitenkaan edellytyksenä työllistymiselle ja työssä menestymiselle. Maassamme toimii yrityksiä, joiden henkilöstö edustaa kymmeniä eri kansallisuuksia ja työkielenä on englanti. On monia ammatteja, joissa suuri osa työntekijöistä on jo nyt ulkomaalaistaustaisia.

Tarvitaan sääntelyn purkua, jotta työelämän tarpeisiin voidaan vastata

Aika on ajanut ohi vieraskielisen ammatillisen tutkintokoulutuksen kankeasta lupamenettelystä. Sääntely pitäisi purkaa tältä osin, jotta koulutuksen järjestäjät voisivat vastata sujuvammin työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin. Uusi rahoitusjärjestelmä ohjaa järjestäjiä toteuttamaan sellaista koulutusta, jolla on vaikuttavuutta, kuten työllistyminen.

Yhä useammin työperäisestä maahanmuutosta puhuttaessa esitetään kysymys, miten saamme pidettyä tänne tulleet osaajat. Suomen kielen taito on kiistatta keskeinen maahanmuuttajan sopeutumista vauhdittava tekijä. Tästä syystä englanninkieliseen ammatilliseen tutkintokoulutukseen on tärkeää sisällyttää tehostettua suomi toisena kielenä -opetusta. Työelämä itsessään on luonteva ympäristö kielitaidon edelleen kehittymiselle.

Jaa

Seuraa

Satu Ågren

Kirjoittaja toimii johtavana asiantuntijana AMKEssa.