» Uutishuone » Blogi » Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen on vielä kesken

Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen on vielä kesken

Jussi-Pekka Rode

Olin Sivistan edustajana oppisopimuskoulutuksen kehittämisryhmässä, joka sai hieman yli vuoden kestävän työnsä valmiiksi. Oppisopimuskoulutusta tuli ruodittua läpi monissa skype-kokouksissa, mutta työryhmän tehtävä ja tavoitteet jäivät hieman epäselväksi, sillä hallituksella oli samaan aikaan käynnissä myös muita työllisyyttä edistäviä työryhmiä ja prosesseja. Kokouksissa käytettiin siis paljon aikaa myös siihen, miten esimerkiksi työllisyysryhmien työ eteni ja miten kuntakokeilut edistyivät.

On myös tunnustettava, että oppisopimuksessa on tapahtunut paljon edistymistä erityisesti ammatillisen koulutuksen reformin aikana. Nyt esimerkiksi lyhytkestoinen oppisopimus on mahdollista. On kuitenkin tunnustettava, että kaikki ei vielä toimi optimaalisesti. Erityisesti ammatillisen koulutuksen tehtäviä jatkuvan oppimisen kannalta on kehitettävä ja työelämäyhteistyötä on tiivistettävä.

Valtiontalouden tarkastusviraston on tarkastanut ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksia ammatillisten oppilaitosten toimintaan ja sitä, tukeeko reformin toimeenpano opiskelijoiden työllistyvyyttä ja Suomen rakenteellista kilpailukykyä. Tarkastusviraston alustavien tuloksien mukaan ”resurssiohjauksen ja reformin tavoitteiden välillä on ristiriita siinä, miten koulutusjärjestelmä ohjaa järjestämään jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisia työllistyvyyttä tukevia pieniä koulutusjaksoja.” Tarkastuskertomus on nyt viranomaisilla lausunnoilla ja julkistetaan maaliskuun puolivälissä.

Oppisopimustyöryhmä ehdottaa oppisopimuksen kehittämiseksi viestintä- ja tiedotustoimia sekä tukea työpaikoille. Lisäksi siirtymistä koulutussopimuksesta oppisopimukseen tulee helpottaa. Moni oppisopimustyöryhmässä esillä ollut ehdotus liittyi kustannuksiin tai resursseihin, esimerkiksi palkkakustannuksiin tai koulutuskorvauksiin. Sivistan mukaan suuremmat koulutuskorvaukset työnantajille tai käytänteiden yhtenäistäminen olisivat ilman lisärahoitusta olleet koulutusleikkaus. Kustannuskysymys on oppisopimuskoulutuksessa olennainen ratkaistava asia, mutta sen ei tule johtaa osaoptimointiin tai uusiin leikkauksiin.

Niin tai näin, reformin toimeenpanoa täytyy jatkaa eikä soutaa tavoitteissa taaksepäin. Oppisopimus on kiinteä osa Suomen työllisyys- ja koulutusstrategiaa.

Työryhmän raporttiin pääset tästä.

EK:n näkemyksen löydät täältä.

Jaa

Seuraa

Jussi-Pekka Rode

Kirjoittaja työskentelee Sivistassa elinkeinopoliittisena asiantuntijana.