» Uutishuone » Blogi » Niiranen, Markkanen ja Aho: Vuorovaikutuksen merkitys korostuu digiaikana

Niiranen, Markkanen ja Aho: Vuorovaikutuksen merkitys korostuu digiaikana

Juha-Petri Niiranen, Seija Markkanen ja Tari Aho

Työmarkkinaosapuolet – Sivista ja OAJ – ovat lähteneet tukemaan pedagogisen hyvinvoinnin vahvistamista yhteisessä TYÖ2030- hankkeessa. Siinä vahvistetaan vuorovaikutuksen keinoin työyhteisön hyvinvointia. Työtä tehdään niin oppilaitoksissa kuin oppilaitosten rajat ylittävissä verkkovalmennuksissa, joissa käytetään yhteisöllisiä ja dialogisia vuorovaikutuksen menetelmiä. Valmennuksen ydinelementit ovat yhteisöllisyys, digitaalisuus ja vertaisuus osaamista jakamalla.

Hyvinvoinnin tukemista tarvitaan, etenkin kun ammatillinen koulutus on joutunut käymään läpi isoja muutoksia viimeisen parin vuoden aikana: oppivelvollisuuden laajennus, tutkintojen sisältöjen ja tutkintorakenteen sekä rahoituksen muutokset. Muutokset työssä, organisaatiossa ja resurssien uudelleen kohdentaminen tuovat työn tekemiseen monenlaisia haasteita. Samalla on tärkeää tukea mahdollisuutta hallita omaa työtä. Lisäksi on tunnistettava mm. koronapandemian aiheuttama työn ja opetuksen siirtyminen verkkoon, mikä osaltaan muutti opetuksen ja ohjauksen luonnetta. Kaikesta tästä johtuen on syntynyt tarve kehittää uusia toimintatapoja tehdä työtä verkossa ja kohdata työtovereita sekä opiskelijoita uudenalaisen alustan avulla.

Sähköisillä alustoilla lisää vuorovaikutusta

Ammatillisen koulutuskentän sisäiset muutokset ja sen lisäksi globaalit kriisitilanteet ovat haastaneet työntekoa, osaamista, työn johtamista ja niiden myötä työhyvinvointia monella tapaa viimeisten vuosien aikana. Näissä tilanteissa olemme pitäneet tärkeänä, ettei käperrytä sisäänpäin ja keskitytä vain omista haasteista selviämiseen. On tärkeää olla mukana verkostoissa, kuulla miten toisilla menee, jakaa onnistumisia, tunnistaa yhteisiä pulmatilanteita ja hakea niihin ratkaisuja yhdessä. Asiantuntijoiden eri teemoihin johdattavat puheenvuorot ovat vahvistaneet tietopohjaa ja rikastuttaneet verkossa käytäviä keskusteluja, kiteyttävät Suomen diakoniaopiston (SDO) rehtori Juha-Petri Niiranen ja kehitysjohtaja Seija Markkanen.

Sähköiset työskentelyalustat ovat mahdollistaneet yhteen tulemisen silloinkin, kun ei ole ollut fyysisesti mahdollista tai suositeltavaa. Hyvällä suunnittelulla ja fasilitoinnilla sähköiset alustat mahdollistavat tiukan asian rinnalle huokoisuutta musiikin, kuvien ja liikkeenkin avulla.

– Mitä paremmin eri alustojen mahdollisuuksia on opittu hyödyntämään, sitä vuorovaikutteisempaa, osallistavampaa ja innostavampaa niiden käyttö on ollut – ja positiiviset vaikutukset näkyvät myös hyvinvoinnissa, toteaa SDO:n kehitysjohtaja Seija Markkanen.

TYÖ2030-toimialahanke on luonut mahdollisuuksia

TYÖ2030-hanke on mahdollistanut työmarkkinaosapuolten tuella uudenlaisen tavan lähestyä koulutuksen järjestäjien hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Keskeistä hankkeessa on, että koulutuksen järjestäjät ovat lähteneet kehittämis- ja uudistustyöhön hakeakseen uudenlaisia ideoita pedagogisiin ratkaisuihin.

– Mielenkiinnolla seuraamme hankkeen edistymistä, summaa Sivistan johtava työmarkkina-asiantuntija Tari Aho hankkeen ohjausryhmän jäsenenä.

Jaa

Seuraa

Juha-Petri Niiranen, Seija Markkanen ja Tari Aho

Kirjoittajista Juha-Petri Niiranen toimii Suomen diakoniaopiston (SDO) rehtorina, Seija Markkanen SDO:n kehitysjohtajana ja Tari Aho toimii Sivistan johtavana työmarkkina-asiantuntijana.