» Uutishuone » Blogi » Muutoksella kohti unelmien yliopistoa

Muutoksella kohti unelmien yliopistoa

Hallituksen tehdessä visiotyötä korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta vuodelle 2030, voi hetkeksi pysähtyä katsomaan yhden yliopistomme kehityssuuntaa. Helsingin yliopistolla on jo usean vuoden edennyt laaja ”Iso pyörä” – koulutusuudistus. Tavoitteina uudistukselle ovat muun muassa tutkintojen työelämärelevanttiuden lisääminen, osaamisperustaisuus, opiskelijoiden sujuva liikkuvuus tieteenalojen välillä ja kansainvälistyminen.

Opiskelijana ja tulevana pedagogina näen uudistuksen tavoitteet toivottuina. Pidän tärkeänä, että jokaisen kurssin täytyy tiedon ymmärtämisen syventämisen lisäksi myös kehittää opiskelijalle työelämän kannalta relevantteja taitoja. Toivon, että tavoitteiden eteen tehdään vielä uudistuksen jälkeenkin töitä.

Jokaisella yliopistolaisella on oma tarina Isosta pyörästä, koska uudistuksen eteneminen on näyttänyt jokaisen silmissä erilaiselta. Kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä, että prosessi ei ole ollut helppo tai täydellinen. Kehitystyötä eivät myöskään helpottaneet suuret leikkaukset sekä samaan aikaan tehtävät rakenteelliset uudistukset. Viime vuoden ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan olin kuitenkin tyytyväinen siihen, kuinka yliopiston johdossa opiskelijoita kuunneltiin muutoksessa.

Me opiskelijat haluamme kehittää yliopistoistamme maailman parhaita. Opiskelijat ovat järjestäytyneet järjestöihin juuri sen takia, että pystymme koordinoidusti vaikuttamaan oman tieteenalan opintojen suunnitteluun ja osallistumaan kehitystyöhön. Vuorovaikutus ja yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa ovat parhaimmillaan yliopiston henkilökunnalle voimavara opiskelijakeskeistä yliopistoa rakentaessa.

Maailman muutos kiihtyy. Yliopiston ja meidän yliopistolaisten on oltava muutoksen edelläkävijöitä. Minun unelmieni yliopisto ei kouluta huomisen maailmaan. Unelmieni yliopistossa ihmiset kohtaavat, keskustelevat ja kokevat olevansa osa suurta tiedeyhteisöä. Lisäksi unelmieni yliopistossa jokainen yliopistolainen on myös osa pienempää lähiyhteisöä, joka tukee omaa työtä tai omien opintojen etenemistä.

Unelmieni yliopistossa opiskelija kehittää yliopistoa, kasvaa asiantuntijaksi, vahvistaa uskoaan tulevaisuuteen ja palaa halusta vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Näitä omat vuoteni yliopistolla ovat antaneet. Ennen kaikkea vuodet yliopistolla ovat parantaneet taitojani vaikuttaa muutoksiin ja toimia muutoksissa. Ja mikä olisikaan tärkeämpää työelämässä tänään ja tulevaisuudessa? Sillä tiedämmehän: vain muutos on pysyvää.

Jaa

Seuraa