» Uutishuone » Blogi » Murroksen keskellä katse tulevaisuuteen

Murroksen keskellä katse tulevaisuuteen

Kirjoitan tätä blogia samalla kun Yhdysvaltojen uusi presidentti Donald Trump vannoo virkavalaansa. Tuskin on epäselvää, että elämme uudenlaista aikaa. Megatrendit todellakin myllertävät. Juuri nyt ryske on ehkä poikkeuksellisenkin kovaäänistä. Mielessäni käy, mihin maailma ympärillämme on menossa? Suomessakin eletään odottavissa tunnelmissa.

Uskon edelleen, että Suomen tulevaisuus perustuu vahvasti osaamiseen. Osaamisen tulee vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteita. Itsestään selvinä pidettyjä asioita myös kyseenalaistetaan. Lisäksi talouden tasapainottamisen vaatimus tuo uudistumisen tarpeita myös koulutussektorille. Nyt jos koskaan koulutus, tutkimus, osaaminen ja näihin perustuva uudistuminen sekä kasvu tarvitsevat vahvoja puolestapuhujia. Sellaisia, joiden ääni kestää ja jaksaa kantaa taustaryskeenkin yli. Sellaisia, jotka myös seuraavat, että tarpeelliset uudistukset viedään maaliin.

Murrosten keskellä keskustelu helposti keskittyy päälle kaatuviin ongelmiin. Pitää kuitenkin olla malttia ja viisautta nähdä pidemmälle tulevaisuuteen. Ennakointia tehneet tietävät, että mitä pidemmälle tähtää, sitä sumeammaksi näkymä käy. Paikalleen ei voi silti jäädä, varsinkaan osaamisasioissa. Niissä aikajänne on pitkä.

Muuttuvassa toimintaympäristössä ennakointitiedon entistä parempi hyödyntäminen on koulutuksen kehittämisen kannalta aiempaa tärkeämpää. Digitalisaatio ja globalisaatio ovat jo nostaneet esiin uusia osaamistarpeita, joihin vastaamiseen meillä Suomessa on hyvät edellytykset. Opetushallituksen mukaan kolme keskeisintä muutosajuria ovat teknologinen muutos, ikääntyminen sekä asiakaslähtöisyys. Elinkeinoelämän viesteissä korostuvat asenne sekä tärkeät tutut perustaidot. Matematiikan, luonnontieteiden, taloustaitojen, lukutaidon ja riittävän monipuolisen kielitaidon pitää pysyä vahvana.

Elinkeinoelämälle on tärkeää, että koulutuksen kautta saadaan osaavaa ja uudistumiskykyistä henkilöstöä. EK kokoaa työnantajien keskusjärjestönä hyvin monenlaisista ryhmistä jäseniä verkostoihinsa. Kun yhdessä muodostetaan paras mahdollinen arvio tulevaisuuden osaamistarpeista, tulos on monipuolinen, ja vastaa Suomen sekä elinkeinoelämän muuttuvia osaamistarpeita. Osaamisten suhteen olemme kaikki samassa veneessä. Suomen, yritysten ja koulutuksen tulevaisuus on sitä valoisampi, mitä paremmin pystymme uudistumaan yhdessä.

Jaa

Seuraa