» Uutishuone » Blogi » Missä vaiheessa on ammatillisen koulutuksen opettajan työehtojen uudistaminen?

Missä vaiheessa on ammatillisen koulutuksen opettajan työehtojen uudistaminen?

Opetushenkilöstön työehtoihin tarvitaan uudistusta, joka huomio ammatillisen koulutuksen uudistumisen osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Muutoksessa opetus on määritelty vuorovaikutukseen perustuvaksi toiminnaksi, jonka tavoitteena on opiskelijan oppiminen.

Opettajan monialainen työ näkyväksi

Sivistystyönantajat ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ovat neuvotelleet ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikaa koskevista työehdoista jo päättyneen työehtosopimuskierroksen aikana, mutta neuvottelutulosta ei tuolloin saavutettu.

Nyt neuvottelupöytään on palattu uudelleen ja osapuolet ovat ilmaisseet halunsa löytää ratkaisu, joka omalta osaltaan tukee työnantajan mahdollisuutta toteuttaa reformin vaatimia tehtäviä.

Työntekijän kannalta ensiarvoista on, että uusissa työehdoissa päästäisiin pois opetusvelvollisuuteen perustuneesta järjestelmästä, jossa opettajan monialainen työ ei kaikilta osin tule näkyväksi.

Opettajan työ säilyy houkuttelevana uravaihtoehtona

Opetusvelvollisuus käsitteenä on jo syytä heittää romukoppaan. Reformin tavoin opettajan tuki oppimiseen liittyy moniin erilaisiin tehtäviin opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman laadinnasta aina opiskelijan työelämän rajapinnassa tapahtuvaan harjoittelun ohjaukseen.

Jatkuva hakumenettely tuo paineita luoda joustavia malleja, joissa työnantaja voi koulutuksenjärjestäjänä toteuttaa koulutustehtäväänsä. Työehtoja tulisi kehittää siten, että opettajan työ säilyy houkuttelevana uravaihtoehtona jatkossakin. Toisaalta joudumme pohtimaan neuvottelutavoitteita suhteessa kustannuksiin, koska muutoksen toteuttaminen ei voi johtaa koulutuksenjärjestäjän kannalta kustannusten lisäämiseen.

Osapuolten muodostaman työryhmän tavoitteena on saada uusi vuosityöaikajärjestelmä koulutuksenjärjestäjän käyttöön siten, että neuvottelutulos olisi saavutettu vuoden 2018 loppuun mennessä ja uusia ehtoja voitaisiin alkaa soveltaa vuoden 2019 syksyllä.

Jaa

Seuraa