» Uutishuone » Blogi » Miksi avoin tiede?

Miksi avoin tiede?

Mari Walls

Mennyt vuosi 2021 oli tutkitun tiedon teemavuosi. Teemavuosi oli yksi kansallisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (TKI) tiekartan toimenpiteistä. Tutkitun tiedon teemavuoden keskeinen tavoite oli lisätä tutkitun tiedon saatavuutta ja ymmärrettävyyttä ja siis tuoda tiede lähelle, arkeen. Teemavuoden aikana laajassa yhteistyössä toteutui monia kampanjoita, kuten tieteen kansantajuistamiseen tähdännyt Mutua ihmeellisempää -kampanja, tutkitun tiedon vaikuttavuutta avaava Tieto lukuina -kampanja ja erityisesti nuorille suunnattu Taloustieteen taju -hanke. Tutkitun tiedon teemavuoden järjestivät yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Tutkitun tiedon teemavuosi osoitti konkreettisesti, että tiedon tulee olla avoimesti saatavilla, koottavissa ja analysoitavissa erilaisia tarpeita varten. Se, että tutkittu tieto on helposti saatavissa ymmärrettävässä muodossa ei ole itsestään selvää; tämän eteen tarvitaan työtä.

Mitä on tieteen avoimuus?

Avoin tiede tarkoittaa etenkin tutkimusaineistojen, tutkimusmenetelmien ja tutkimustulosten saattamista avoimiksi siten, että ne ovat lähtökohtaisesti kaikkien tarkasteltavissa ja käytettävissä. Avoimuus edistää tiedettä ja tiedeyhteisön kehittymistä parantamalla ja varmistamalla tieteellisen tiedon laatua, vahvistamalla tutkimuksen luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä sekä rikastuttamalla tutkijoiden yhteistyötä.

Tiede ei ole suljettu järjestelmä, vaan sen ytimessä on avoimuus

Monesti keskustelussa tuntuu kuitenkin unohtuvan, että tiede on merkittävää juuri siksi, että se ei ole ehdotonta ja muuttumatonta. Tieteen merkitys on juuri siinä, että menetelmien ja tiedon karttuessa tieto päivittyy ja virheelliseksi osoittautunutta tietoa korjataan. Tieteellisessä tutkimuksessa on aina mukana keskeisesti altistuminen kriittiselle tarkastelulle ja avoimuudelle. Tiede ei ole suljettu järjestelmä, vaan sen ytimessä on avoimuus ja itseään korjaavuus. Tiedeviestintää ja miksei tieteen popularisointiakin tarvitaan juuri sen vuoksi, että tieteellinen tieto saataisiin käyttöön muun muassa yhteiskunnallisen päätöksenteon perustaksi ja tueksi.

Tieteen avoimuus on erityisen tärkeää juuri nyt

Tieteen avoimuuden, päätöksenteon tiedeperustaisuuden ja ajantasaisuuden näkökulma korostuu isoissa yhteiskunnallisesti merkittävissä kysymyksissä. Tieteen avoimuus on erityisen tärkeää juuri nyt, kun Suomessa lähestytään ensimmäisiä aluevaaleja. Aluevaltuustojen päätöksenteossahan ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiat, joilla on keskeinen merkitys sekä yhteiskunnallisesti että yksilötasolla. Ajantasainen tutkittu tieto ja sen systemaattinen hyödyntäminen luo perustan päätöksenteolle, niin laajakantoisissa kuin yksittäisissäkin kysymyksissä.

 

Jaa

Seuraa

Mari Walls

Kirjoittaja on Tampereen yliopiston rehtori ja Sivistan hallituksen puheenjohtaja.