» Uutishuone » Blogi » Lukioyhteistyöllä innostusta luonnontieteiden opiskeluun

Lukioyhteistyöllä innostusta luonnontieteiden opiskeluun

Tiina Äijälä

Suomi kaipaa lisää teknillisesti orientoituneita ja osaavia ihmisiä. Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat vastaavat mieluusti tähän tarpeeseen.

Ongelmana on kuitenkin se, että perusosaamisena teknillisillä aloilla on pitkän matematiikan oppimäärä. Tällä hetkellä noin 12.000 ylioppilasta vuodessa kirjoittaa pitkän matikan ja tutkimuksen mukaan kirjoittajien määrä on laskussa. Matikka ei ole seksikäs ala ja nuorisolla on käsitys siitä, että se vaatii paljon työtä verrattuna moneen muuhun alaan.

Jotta voimme vastata yhteiskunnan tarpeeseen, nuorisoa tulee innostaa matematiikan opintojen ja luonnontieteiden opiskeluun. Osa tätä työtä on lukioiden kanssa tehtävä yhteistyö.

Teekkarilähettiläät vierailevat lukioissa ja varuskunnissa

Tampereen teknillinen yliopisto vierailee Pirkanmaan alueen lukioissa ja varuskunnissa ympäri maata. Teekkarilähettiläät käyvät kertomassa siitä, mitä teknillisten aineiden opiskelu oikeasti on ja mihin kaikkialle tekniikan tutkinnon suorittaneet työllistyvät.

Viime vuonna teekkarilähettiläät jakoivat tekniikan ilosanomaa noin 75 vierailulla lukioihin ja varuskuntiin. Lukioiden opinto-ohjaajien kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä.

TTY ottaa vastaan lukiolaisryhmiä, jotka voivat TTY:n uudistetulla kampuksella konkreettisesti nähdä, mitä siellä tehdään ja millaisessa ympäristössä opiskellaan. Lukiolaiset vierailevat laboratorioissa, jossa he pääsevät myös konkreettisesti kokeilemaan, mitä erilaiset ilmiöt tarkoittavat ja mitä niillä saadaan aikaan.

Avoimia yleisöluentoja tieteestä

LUMATE (luonnontieteet, matematiikka, tekniikka) –yhteistyössä järjestetään yhden opintopisteen valinnaiskurssi toisen asteen opiskelijoille. Kurssilla tutustutaan matemaattis-luonnontieteellis-teknisiin tieteenaloihin erilaisten teemojen kautta. Teemat käsittävät lyhyehköjä teoriaosuuksia ja hands on –työskentelyä. Teemoja ovat mm. syöpätutkimus, yliopistofysiikka, solu- ja kudosteknologia, uusiutuva energia, simulaatiot ja todellisuus sekä bioinformatiikka. Kurssi järjestetään kolmella eri kampuksella Tampereella.

Lisäksi tarjolla on maksullinen viikonloppukurssi molekyylibiologiasta laboratoriossa. Kursseja tarjotaan myös matematiikassa ja ohjelmoinnin perusteissa.

LUMATE –otsikon alla TTY järjestää kaikille avoimia ja maksuttomia yleisöluentoja koulukuukausittain ajankohtaisista tiedeaiheista. Luennot on suunnattu erityisesti lukiolaisille. Matematiikan popularisoimiseksi tehdään vierailuja lukioihin. Muutama viikko sitten James Grime Englannista vieraili Tampereella ja esiintyi noin 250 lukiolaiselle.

Myös tiedekahviloissa tehdään lukioyhteistyötä kertomalla eri tutkimusalueista kansantajuisesti siten, että yleisö voi kysyä aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Osa lukioista antaa lisäpisteitä kokeisiin luennoista ja osalla luennot kuuluvat kurssisisältöön.

Tekniikan alaa esitellään erilaisilla messuilla sekä toisen asteen opiskelijoille järjestetyissä tapahtumissa. TTY:llä järjestetään myös tapahtumia, joihin opiskelijoiden vanhemmat ovat tervetulleita. Nämä tapahtumat ovat olleet yllättävänkin suosittuja ja osallistujamäärät ovat yllättäneet positiivisesti.

Yrityskylästä innostusta ja oppia

Jo ennen lukioikää tekniikkaan voi tutustua Yrityskylä Pirkanmaan toiminnassa. TTY:n kampuksella on ysiluokkalaisille suunnattu Yrityskylä, joka tuo noin 5.000 koululaista vuodessa kampukselle. Yrityskylässä voi roolien avulla tutustua yhteiskunnan toimintaan, jossa tekniikalla on oma osuutensa.

Tampereella toimii myös valtakunnallinen StarT –ohjelma, jossa opitaan yhdessä toteuttamalla monitieteisiä projekteja luovasti ja oppimisen iloa jakamalla. StarT on suunnattu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Innostus matematiikkaan ja luonnontieteisiin pitäisi herättää koululaisissa jo paljon ennen lukioikää, jotta he osaavat tehdä opinnoissaan kaikilla asteilla oikeita valintoja.

Perusvalinta pitkän matematiikan opiskelun osalta tehdään jo ennen lukiokoulutuksen alkamista. Tästä syystä LUMATE –toiminta on arvokasta toimintaa, joka tavoittaa jo pienet lapset erilaisissa kerhoissa ja tarjoaa mahdollisuuden osallistua monenlaiseen toimintaan iän ja innostuksen karttuessa.

Kyse on myös tasa-arvosta

Teknilliset alat ovat edelleen varsin sukupuolittuneita siitä huolimatta, että tasa-arvo on Suomessa jokapäiväistä, ja kouluttautuminen on sadan vuoden ajan ollut tasapuolisesti mahdollista niin tytöille kuin pojille. Teknillisillä aloilla opiskelijoista noin 30 % on naisia, vaikka lukiolaisista reilusti puolet on tyttöjä.

Erityisenä haasteena tekniikan aloilla on saada tytöt ja naiset innostumaan alasta, jotta kaikki mahdollinen potentiaali saadaan käyttöön alalla, jonka merkitys suurten tulevaisuuden haasteiden ratkaisemissa on perustavaa laatua ja jossa työllisyys on erittäin hyvä. Tekniikan alalla reilut 80 % opiskelijoista on valmistumishetkellä oman alansa töissä.

Jaa

Seuraa

Tiina Äijälä

Kirjoittaja on Tampereen teknillisen yliopiston hallintojohtaja.