» Uutishuone » Blogi » Laura Rissanen ja Jussi-Pekka Rode: Urakartta ja kompassi, osaamista kehitetään yhteistyössä

Laura Rissanen ja Jussi-Pekka Rode: Urakartta ja kompassi, osaamista kehitetään yhteistyössä

Laura Rissanen ja Jussi-Pekka Rode

Suomalaiset yritykset etsivät nyt kuumeisesti uusia osaajia. Tarvetta on monentyyppisistä työntekijöistä, eikä työvoimapulaa ratkaista siirtelemällä tekijöitä alalta toiselle.

Työ ja työurat ovatkin ison muutoksen edessä. Samalla kun tehtävät muuttuvat, töitä myös loppuu ja uusia syntyy entistä nopeammin. Osaamisen päivittäminen on tarpeen nopeammalla vauhdilla kuin ennen. Oppimisen ilo ja motivaatio ovat tärkeitä tekijöitä koetun hyvinvoinnin rinnalla.

Koulutuksessa keskeistä on osaamisen kerryttäminen työelämää varten

Usein ammattilaisen ura alkaa ammatillisessa koulutuksessa, jossa voi opiskella ensimmäistä tutkintoaan, hakea uutta suuntaa urallaan tai täydentää omaa osaamistaan esimerkiksi opiskelemalla jotain tiettyä tutkinnon osaa. Koulutuksessa keskeistä onkin ammattiin opiskelu eli osaamisen kerryttäminen työelämää varten.

Opinnot ei kuitenkaan tapahdu erillisessä saarekkeessaan, vaan ammatillisen koulutus on entistä vahvemmin integroitu osaksi suomalaista työelämää ja yrityksiä. Jotta työelämää varten tarvittavat taidot kertyvät, oppilaitokset ja yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä, joka voi tarkoittaa vaikka yhteisiä oppimisympäristöjä, opettajien työelämäjaksoja tai työssäoppimista. Opiskelija voi opiskella yrityksessä koulutus- tai oppisopimuksella.

Urakartta on jokaisen työntekijän oma tiekartta eteenpäin

Oppiminen ei kuitenkaan pääty, kun tutkinto tai sen osa on suoritettu ja mahdollinen työpaikka löydetty. Urat eivät enää ole suoria, aina vain eteenpäin menemistä, vaan liikkumista suuntaan tai toiseen tulee uran aikana paljon. Keskolla puhutaankin siksi enemmänkin urakartasta, kuin urapolusta. Urakartassa osaamista kerrytetään eri toiminnoista ja tehtävistä, ja se toimii jokaisen työntekijän henkilökohtaisena tiekarttana uralla eteenpäin.

Keskolla on, monien muiden yritysten tapaan, tarjota oman osaamisen kehittämiseen oma mallinsa. 70–20–10-mallin mukaan suurin osa oppimisesta tapahtuu työssä, 20 prosentin siivu toisilta oppimalla ja 10 prosenttia perinteisten valmennusten kautta. Työpaikalla tapahtuvaan perehdyttämisen rooli on suuri ja vuoden 2008 jälkeen Kesko on kouluttanut jo yli 1300 työpaikkaohjaajaa tukemaan työssäoppimista.

Yli puolet suomalaisista kouluttautuu vuosittain

Urakartalla navigoidessa kompassi voi johdattaa takaisin ammatilliseen oppilaitokseen tai jonkin muun sivistysjärjestelmän toimijan piiriin. Tätä navigointia helpottaa, kun pohjalla on hyvät perustaidot ja oppimiskyky.

Arviona voi sanoa, että koulutuksen järjestäjien koulutukseen osallistuu lähemmäs 2,5 miljoonaa suomalaista vuodessa tutkinto- ja aikuisopiskelijoina. Jos otetaan huomioon muiden järjestämä koulutus ja epäformaalimmat opiskelun muodot, kuten yksittäiset luennot ja esitelmät, suomalaisista yli puolet kouluttautuu vuosittain (Toimialakatsaus, Sivista 2022).

Oppiminen kannattaakin aina.

***

Lisätietoa Keskon valmennustarjonnasta.

Kesko tarjoaa Keskon ja K-Kauppojen henkilökunnalle ammatillisia koulutuksia valmennuksina ja verkko-opiskelun muodossa sekä mahdollisuutta ammattitutkintojen suorittamiseen. Esimiesosaamisen kehittäminen on vahvasti esillä koulutustarjonnassa.

Sivistan toimialakatsaus ja barometri.

Jaa

Seuraa

Laura Rissanen ja Jussi-Pekka Rode

Rissanen on Keskon aluejohtaja ja Rode toimii Sivistan elinkeinopoliittisena asiantuntijana.