» Uutishuone » Blogi » Koulutusvientiä yhä ammattimaisemmin

Koulutusvientiä yhä ammattimaisemmin

”TAMK aloittaa tutkintokoulutuksen Egyptissä… Airport College International Oy on solminut yhteistyösopimuksen Yusen Logistics Ltd. kanssa Japanissa. Ensimmäisessä vaiheessa koulutamme tuhat ihmistä ja loppuvuoden aikana tuhat lisää… Jyväskylän, Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulut ovat sopineet Kazakstanin terveysministeriön kanssa laajasta Maailmanpankin lainoittamasta kehittämishankkeesta, joka on arvoltaan noin kaksi miljoonaa euroa.”

Otsikot kertovat selkeää tarinaa suomalaisesta koulutusviennistä. Siinä on siirrytty aiempaa ammattimaisempaan vaiheeseen. Kasvukin on vahvaa: koulutusviejien liikevaihto kasvaa keskimäärin kahdenkymmenen prosentin vuosivauhdilla. Kun on ollut vielä mahdollisuus kurkistaa kaikkien uutisotsikoiden takana tehtävään arkiseen työhön, koulutusviennin tulevaisuuteen voi suhtautua hyvin luottavaisesti.

Koulutusviennissä on tekijöitä ja vietävää

Koulutusvientitoimijoita on tätä nykyä pitkälti yli 100. Koulutusvientiä tukevaan Education Finland -kasvuohjelmaan kuuluu jäsenenä 92 koulutusvientiyritystä ja -organisaatiota. Lisäksi se tukee 38 alkuvaiheessa olevaa toimijaa, joilla nähdään olevan koulutusvientipotentiaalia. Koulutusvientitoimijat eivät tosin ole vielä koolla pilattuja: niiden keskimääräinen vuosiliikevaihto on 600.000 euron luokkaa ja yli 10 miljoonan euron yrityksiä on vain neljä. Kasvun varaa siis on!

Suomella on nyt ensimmäistä kertaa laajasti vietävää. Osaamista on tarjolla liki koko elinikäisen oppimisen kaarelle. On panostettu tuote- ja palvelukehitykseen ja rakennettu uudenlaisia yhteistyömalleja. Tämä mahdollistaa aiempaa suurempien kokonaisuuksien tarjoamisen ja siten ostajien toiveisiin vastaamisen. Esimerkiksi tarjolla on useampi kokonaisen suomalaisen päiväkodin ja koulun malli, joita kysytään paljon. Niitä onkin noussut tai nousemassa eri puolille maapalloa Australiasta Brasiliaan ja Kiinasta Omaniin.

Suomalaisten koulutusviejien kohdemarkkinat ovat myös suhteellisen selkeät. Tällä hetkellä liikevaihto tulee lähinnä Persianlahden alueelta ja Kiinasta. Latinalaisessa Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa on paljon virityksiä. Rinnalle nousevat ajan myötä Afrikka ja Venäjä.

Koulutusviejien tueksi ollaan opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta rakentamassa Team Finland Knowledge –verkostoa, johon kuluvia erityisasiantuntijoita ollaan lähettämässä Suomen edustustoihin jopa kahdeksassa maassa. Näiden asiantuntijoiden tehtävänä on tukea korkeakoulujen kansainvälistymistä, osaajien houkuttelua Suomeen ja koulutusvientiä. Tämä on näinä aikoina huomattava lisäpanostus, jonka toivotaan avaavan ovia myös koulutusviennille. Ensimmäiset erityisasiantuntijat ovat lähdössä syksyn alussa Buenos Airesiin, Pekingiin, Singaporeen ja Washingtoniin.

Koulutusvientiä tehdään myös Suomessa

Kannattaa muistaa, ettei kaikki koulutusvienti tapahdu maailmalla. Ensinnäkin on tunnistettu uusi, kansainvälinen matkailijatyyppi: Suomen koulutusjärjestelmästä kiinnostuneet matkailijat. Visit Finland on koonnut näitä palvelevien yritysten tarjoaman yhteen ja alalla odotetaan kovaa nousua.

Toiseksi korkeakouluille on avautunut mahdollisuus kerätä lukukausimaksuja, mikä kannustaa kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden houkutteluun Suomeen. Tämä onkin koulutusviennin ala, jolla volyymit voivat nousta merkittävästi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Edellytyksenä on tosin se, että korkeakoulut tunnistavat ne alat, joilla Suomessa on erityisosaamista ja saavat Suomesta opiskelumaana kiinnostuneille toimivan palvelukokonaisuuden, joka kattaa koko kaaren hakuvaiheesta alumnitoimintaan saakka. Alankomaat ovat onnistuneet tässä niin hyvin, että maassa puhutaan korkeakoulujen ylikansainvälistymisestä ja ollaan asettamassa ulkomaisille opiskelijoille määrällisiä kattoja.

Näistä palasista muodostuu valoisa kuva koulutusviennin tulevaisuudesta. Onnistumista on odotettukin. Yhä ammattimaisempi ote mahdollistaa nousun uuteen mittaluokkaan. Tältä pohjalta on hyvä puhaltaa yhteen hiileen, jotta lupaavat näkymät muuttuvat liiketoiminnaksi.

Jaa

Seuraa