» Uutishuone » Blogi » Kaksivuotinen esiopetus vahvistaisi yhdenvertaisuutta

Kaksivuotinen esiopetus vahvistaisi yhdenvertaisuutta

Laura Rissanen

”Paras takuu hallitusohjelmassakin kaivattuun koulutustason nostoon on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori osaa sujuvasti lukea, laskea ja kirjoittaa.”

Sujuva lukutaito luo perustan kaikelle oppimiselle ja opiskelulle. Tuoreimmat Pisa-tulokset kertovat, että suomalaisten nuorten lukutaito on edelleen maailman parhaimmistoa. Samaan aikaan heikkojen lukijoiden osuus on kasvanut lähes 14 prosenttiin (HS 4.12.).

Erityisen huolestuttavaa on, että jopa 63 prosenttia pojista antoi myöntävän vastauksen väittämään ”luen vain, jos on pakko”.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Hallitusohjelman suurin koulutuspoliittinen uudistus on oppivelvollisuusiän nosto 18 vuoteen. Uudistukseen on myös varattu suurimmat pysyvät menolisäykset.

Esiopetusta ei sen sijaan olla ottamassa oppivelvollisuuden piiriin, ja kaksivuotista esiopetustakin vain pilotoidaan. Opetushallituksen selvitys viime keväältä osoitti, että kaksivuotinen esiopetus vahvistaisi yhdenvertaisuutta.

Vahvempi pohja tulevaan oppimiseen

Erityisen tärkeää olisi saada oppimisessaan eritasoista tukea tarvitsevat lapset sekä maahanmuuttajataustaiset lapset mukaan tavoitteelliseen kasvatukseen. Näin luotaisiin vahvempaa pohjaa tuleviin oppimistuloksiin. Pilotoinnista pitääkin siirtyä mahdollisimman pian vakinaistamiseen.

Paras takuu hallitusohjelmassakin kaivattuun koulutustason nostoon on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori osaa sujuvasti lukea, laskea ja kirjoittaa.

On huolestuttavaa, että perusopetuksen vahvistamisessa hallitus taas nojaa puhtaasti erilaisiin hankerahoihin. Sinänsä kaikki lisärahoitus on tervetullutta, mutta samalla on todettava, että Kuntaliiton laskelmien mukaan perusopetuksen rahoitus on pienentynyt yli puoli miljardia euroa vuositasolla.

Ilman hyviä perustaitoja ei pärjää myöhemmissä opinnoissa eikä työelämässä. Oppivelvollisuuden laajentaminen 18 vuoteen ei ole vastaus perustaitojen kuten lukemisen vahvistamiseen.

Aikaistetaan esiopetukseen osallistumista vuodella ja vahvistetaan perusopetuksen perusrahoitusta, ja käännetään oppimistulokset niiden kautta nousuun. Näin varmistetaan myös parhaiten kaikkien edellytykset suorittaa toisen asteen tutkinto.

Kirjoitus on julkaistu mielipiteenä Helsingin Sanomissa 8.12.2019.

Jaa

Seuraa

Laura Rissanen

Kirjoittaja johtaa Sivistan elinkeinopolitiikkaa.