» Uutishuone » Blogi » Onnistunut työturvallisuusviestintä vie organisaation arvot käytäntöön

Onnistunut työturvallisuusviestintä vie organisaation arvot käytäntöön

Anna Hakola

Elämme poikkeuksellisen epävarmoja aikoja ja joudumme toimimaan parhaan saatavilla olevan tiedon varassa. Tutkijatohtori Tuomas Aivelo totesikin osuvasti (HS 20.4.2020), että ”Kaikki on epävarmaa, mutta kaikki ei ole yhtä epävarmaa. Tämän tunnustaminen, jäsentäminen ja viestiminen ei ole helppoa. Asiaa ei kuitenkaan voi ratkaista niin, että esittää varmana tietona sen, mikä ei ole varmaa.”

Työturvallisuuden paras mahdollinen toteutuminen edellyttää jatkuvaa valppautta niin työnantajalta kuin koko työyhteisöltä, jotta voidaan toimia mahdollisimman viisaasti näinä poikkeuksellisina aikoina. Tässä työturvallisuusviestinnällä on tärkeä rooli.

Yhteinen asia

Koronan aiheuttamassa kriisissä yksilön ja yhteisön vastuut ovat kietoutuneet tiiviisti toisiinsa ja eri toimien vuorovaikutussuhteet ovat osin vaikeasti ennustettavia. Tämä pätee niin terveyteen kuin talouteen. Tämän vuoksi tarvitsemme malttia, jatkuvaa vuoropuhelua ja asioiden viisasta punnintaa.

Näin on myös työturvallisuusasioissa. Kyseessä on koko työyhteisön asia, vaikka vastuun kantaa työnantaja. Työn tekeminen vaatii poikkeusoloissa entistä enemmän vuorovaikutusta, yhteistyötä, innovatiivisuutta ja tehokkuutta.

Arvostava vuorovaikutus

Työturvallisuusviestintä ei siis ole ainoastaan tiedon välittämistä, vaan vastavuoroista tietojen ja kokemusten vaihtamista. Arvostava vuorovaikutus sekä riittävä tiedon jakaminen rakentavat luottamusta ja edistävät työturvallisuutta.

Työnantajan avoin ja selkeä tiedottaminen työturvallisuusasioista, tarvittavista toimenpiteistä ja ongelmatilanteiden ratkaisemisesta ennaltaehkäisee myös tarpeettomien sekaannusten ja huhujen syntymistä. Jos huoli on suuri tai kuohunta voimakasta, vuorovaikutteiset viestinnän keinot ovat korvaamattoman tärkeässä asemassa: kunnioita yksilön kokemusta ja huolta, vaikka se tuntuisikin suhteettoman suurelta.

Eväitä onnistuneeseen työturvallisuusviestintään

Hyvässä työturvallisuusviestinnässä työyhteisölle kerrotaan säännöllisesti ajantasaisin tieto tilanteesta ja tarvittavista toimenpiteistä:

 mitä tiedetään ja mitä ei tiedetä
 mitä, milloin, miten ja miksi tullaan tekemään
 miten vastuut jaetaan ja kuka antaa lisätietoja
 miten toimenpiteitä seurataan

Marimekon entinen toimitusjohtaja ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila kirjoitti koronakriisin alussa, että organisaatiosi arvot mitataan lähiviikkoina. Nyt eletään aikaa, kun arvot muuttuvat kulttuuriksi, missä koko työyhteisön mukanaolo on tärkeää.

Jaa

Seuraa

Anna Hakola

Kirjoittaja on Sivistan työmarkkinalakimies.