» Uutishuone » Blogi » Ihmisten arki on sivistyskunnan ytimessä

Ihmisten arki on sivistyskunnan ytimessä

Laura Rissanen

Alkukesän kuntavaaleissa valitut päättäjät ovat syksyn mittaan päässeet käsiksi niin kuntien strategiatyöhön kuin 2022 talousarvion valmisteluun. Tuoreillekin kasvoille alkaa oman kunnan mahdollisuudet ja haasteet avautua.

Kuntien ja ennen kaikkea kuntapäättäjien arkea kohtaa isoin muutos vuosiin, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat 2023 alusta. Päättäjät valitaan aluevaaleissa tammikuussa 2022. Moni nykyisistäkin valtuutetuista on käynyt vaalikampanjaa lupaamalla parempia hoivapalveluita, lyhyempiä lääkärijonoja ja inhimillisempää vanhustenhoitoa. Kuntavaalikeskusteluissa kulttuuri-, kasvatus- ja elinvoimapalvelut jäivät harmillisesti, jälleen kerran, soten jalkoihin.

Kuntapäättäjät eivät kuitenkaan jää vaille tehtävää. Ei suinkaan. Kuten me Sivistassa ennen kuntavaaleja muistutimme, ratkaistaan valtuustoissa se, millaiset mahdollisuudet eri puolella Suomea on koulutukseen ja kulttuuriin osallistumiseen ja millaisessa ympäristössä koulusta ja kulttuuria järjestään. Kuntapäättäjillä on paljon vaikutusvaltaa ymmärryksen ja osaamisen edistämisessä. Mitä kieliä kunnan peruskouluissa opetetaan? Järjestetäänkö kunnassa vauvamuskareita? Miten taiteen perusopetusta tuetaan? Entä miten laaja kansalaisopiston kurssitarjonta on?

Tätä samaa teemaa jalostimme pidemmälle yhdessä Kulttuurin ja taidealan keskusjärjestö KULTA ryn ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa. Kutsuimme eri kansalaisjärjestöjen edustajat pohtimaan, miten osallistaa paremmin kansaisyhteiskunnan eri toimijat rakentamaan ihmisten arjen ratkaisuja yhdessä. Lopputuloksesta voi olla ylpeä.

Tulevaisuuden kunta -kuntapäättäjän tehtävä -aineiston näkökulmia ovat empatia ja hoiva, ymmärrys ja osaaminen, luova ja aktiivinen elämä, kauneus ja kestävyys, elinvoima ja toimeentulo. Niihin liittyviä haasteita tarkastellaan eri kuntalaisten elinkaaren näkökulmista. Aineisto toimitetaan tammikuussa 2022 painotuotteena kaikkiin kuntiin valtuutetuille jaettavaksi ja se on kaikkien vapaasti ladattavissa.

Parhaat ratkaisut syntyvät yhdessä. Kun kaikki kunnan toimijat kootaan yhteen, on tilannekuvakin yhteinen. Haluamme työkirjan avulla kannustaa mahdollisimman laajaan osallisuuteen. Koko koulutusketju – varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön – on hyvä esimerkki siitä, missä saumaton yhteistyö kunnan ja muiden toimijoiden kesken on elintärkeää. Tiedätkö sinä, miten koulutus- ja kulttuuripalvelut on omassa kunnassasi järjestetty?

Tulevaisuuden kunta – aineisto.

Jaa

Seuraa

Laura Rissanen

Kirjoittaja on Sivistan johtaja.